Et resultat af den lokale demonstration foran rådhuset i Lyngby er, at borgmesteren har inviteret arrangørerne til en snak om kommunens dagtilbud. Den snak finder sted efter påske.

Et resultat af den lokale demonstration foran rådhuset i Lyngby er, at borgmesteren har inviteret arrangørerne til en snak om kommunens dagtilbud. Den snak finder sted efter påske.

Forældreoprøret er også nået til Lyngby: Småbørnsforældre i oprør

Mange mødte op på Lyngby Torv for at demonstrere for mininmumsnormeringer i daginstitutionerne. Forældrene er ikke tilfredse med forholdene i Lyngby-Taarbæk.

Af
Lars Schmidt

BØRN Forældre til børn i daginstitutioner både lokalt og på landsplan er så utilfredse med forholdene, at de er gået på barrikaderne. Og det i en sådan grad, at man taler om et decideret forældreoprør.

Borgmester Sofia Osmani fik oprøret at mærke, da der for nylig var demonstration for minimumsnormeringer.

Demonstrationen foregik på pladsen foran Lyngby Rådhus, og borgmesteren oplevede at blive buh'et af både før og efter, at hun holdt sin tale for demonstranterne.

Et klart signal

Helle Binzer, lokal forælder, stod bag demonstrationen, og hun er glad for det store fremmøde og den hjælp, hun fik, til at få demonstrationen sat i værk.

"Selv om det var en landspolitisk demonstration, er Lyngbys tilstedeværelse på dagen et klart signal - også til vores lokalpolitikere - om, at vi er utilfredse med de nuværende forhold i vores børns daginstitutioner. Vi som forældre og bedsteforældre er børnenes stemmer, og vi har med et flot fremmøde til demonstrationen sagt klart og tydeligt ”nok er nok”. En løsning skal findes, og vi ser frem til at kunne bidrage i dialog med lokalpolitikerne under de kommende budgetforhandlinger."

"Institutionerne er trætte og nedslidte, personalet ligger til i den høje ende af sygefraværskurven iforhold til landsgennemsnittet. Og vi forældre oplever, at der ikke er nok hænder. Hvor vil vi hen med vores børn," spørger demonstrationens initiativtager, Helle Binzer.

Sofia Osmani har inviteret Helle Binzer til et møde om kommunens dagtilbud. Mødet holdes efter påske.

Helle Binzer mener, at det bliver en helt nødvendig snak:

"Institutionerne er trætte og nedslidte, personalet ligger til i den høje ende af sygefraværskurven iforhold til landsgennemsnittet. Og vi forældre oplever, at der ikke er nok hænder. Hvor vil vi hen med vores børn? Sofia Osmani nævnte selv i hendes tale, at der jo kommer flere børn med specielle behov, som vi også skal have råd til at tage hånd om. Men kunne det tænkes, at eksperterne har ret i, at en investering i vores daginstitutioner er en investering i mere sunde børn på sigt, som netop ikke ender med at skulle have specielle behov," siger hun til Det Grønne Område:

"Tænk hvis vi som kommune havde ligeså høje ambitioner for vores småbørn, som vi har for erhvervslivet her i kommunen. Se, det ville være et aktiv."

Publiceret 17 April 2019 19:00

SENESTE TV