Projektleder på ”Nye fællesskaber i nærområderne”, Trine Jensen (yderst tv.), er tovholder på Livshistorisk Café på Aktivitetscenter Bredebo, hvor ældre, der modtager hjemmehjælp, mødes og deler deres livshistorier.

Projektleder på ”Nye fællesskaber i nærområderne”, Trine Jensen (yderst tv.), er tovholder på Livshistorisk Café på Aktivitetscenter Bredebo, hvor ældre, der modtager hjemmehjælp, mødes og deler deres livshistorier.

Caféprojekt i Lyngby: Livshistorier binder ældre sammen

Cafeer med livshistorier og andre nye fællesskaber er blandt resultaterne af et toårigt projekt i Lyngby-Taarbæk. Et projekt, der blev plantet for at forebygge ensomhed blandt ældre.

Af
Anders Dall

NYE FÆLLESSKABER ”Er der nogen, der vil overtage den røde tråd?” spørger Trine Jensen og kigger rundt på den lille forsamling. Ulla Vinding for bordenden melder sig, og det røde garnnøgle lander foran hende og giver grønt lys til en ny livshistorie. Ulla fortæller om sin farmor, der emigrerede til Argentina og vendte hjem til Danmark med hendes mor, men uden farfaren. Ullas mor så aldrig sin far igen, men de holdt kontakten ved lige ved at skrive breve til hinanden.

”Gem dem. Det er historie på en eller anden måde,” indskyder Rolf Grenov. Sammen med seks andre ældre borgere sidder han og lytter til Ullas historie rundt om et bord med kaffekopper og kagetallerkner på Aktivitetscenter Bredebo.

De mødes hver mandag og deler minder og tanker om livet i Livshistorisk Café. Om deres forfædres færden, 2. Verdenskrig, om tidspunkter hvor livet tog en drejning eller om alderdom og tab.

Livshistorisk Café udspringer af projektet ”Nye fællesskaber i nærområderne,” som Lyngby-Taarbæk Kommune satte i gang i sommeren 2017. Formålet er at forebygge ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere, og derfor har hjemmeplejen spillet en afgørende rolle i forhold til at opspore ensomme ældre i kommunen og hjælpe dem ud i nye fællesskaber.

”Ensomhed er en subjektiv følelse, og den får du kun adgang til ved at komme ud og snakke med vedkommende,” fortæller Trine Jensen, der er projektleder på ”Nye fællesskaber i nærområderne” sammen med Jette Roesen.

Populære cafeer

Hendes rolle har blandt andet været at bygge bro mellem hjemmeplejen, aktivitetscentre og frivilligområdet.

”Vi har talt med mange borgere, der ikke havde mod på de eksisterende tilbud, men de ville gerne fortælle om deres egen livshistorie,” uddyber hun.

For Ulla Vinding og Rolf Grenov er Livshistorisk Café noget, de sætter pris på at deltage i.

”Man får et fællesskab. Det er hyggeligt og trygt. Det er spændende at høre, hvad andre har af oplevelser,” siger Ulla Vinding.

”Jeg får utrolig meget ud af det og lærer andre mennesker at kende,” supplerer Rolf Grenov.

Det var både med udgangspunkt i ønsker fra de ældre samt erfaringer fra Marselisborg Videnscenter i Århus, der har beskæftiget sig med konceptet, at kommunen i september sidste år startede to livshistoriecafeer op. De holder til på henholdsvis Bredebo Aktivitetscenter og Baunehøj Aktivitetscenter, hvor mellem 6 til 8 hjemmeboende ældre mødes en gang om ugen. Der skal være plads til at kunne lytte og fortælle sin egen historie inden for den tid, der er afsat, og derfor er der ikke plads til mere end 8 ældre i Livshistorisk Café, forklarer Trine Jensen, der har mødt efterspørgsel til at kunne starte yderligere to cafeer op.

På baggrund af evalueringer af de eksisterende livshistoriecafeer er det ifølge projektlederen meningen, at de fortsætter med at være et tilbud på aktivitetscentrene, på lige fod med de andre tilbud, når projektet slutter til juni.

Ældre og udlændinge matches

Livshistoriecafeerne er én af de grene, der er vokset ud af stammen på kommunens projekt. En anden gren er et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn. De arbejder ud fra en mission om at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i samfundet. Samarbejdet går ud på at matche de to grupper i par, så de kan mødes jævnligt og være en hjælp for hinanden. Det er kommunens medarbejdere i hjemmeplejen, der sammen med Trine Jensen og Jette Roesen har fundet frem til de ældre, mens Elderlearn har stået for at finde sprogstuderende. De første match blev skabt tilbage i januar, og forløbene strækker sig frem til juni. Herefter skal der træffes beslutning om, hvorvidt det skal fortsætte, forklarer projektlederen. Ifølge Trine Jensen blev kontakten til Elderlearn skabt på grund af en stor efterspørgsel på besøgsven-ordningen, som man desuden har et samarbejde med Røde Kors om.

Både Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har haft projektet på dagsordenen i marts. Af sagsfremstillingen fremgår det, at forvaltningen blandt andet anbefaler at fortsætte den såkaldte brobyggerfunktion mellem hjemmeplejen, aktivitetsområdet og frivilligområdet, som projektlederne hidtil har varetaget. Det er dog Kommunalbestyrelsen, som i sidste instans afgør, hvad der kommer til at ske.

Ifølge Trine Jensen er der i løbet af projektperioden blevet opsporet 120 ensomme borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Publiceret 15 April 2019 11:45

SENESTE TV