Pårørendevejlederen vil fungere som en neutral kontaktperson, der kan hjælpe med at vejlede pårørende inden for det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet samt beskæftigelse- og integrationsområdet.

Pårørendevejlederen vil fungere som en neutral kontaktperson, der kan hjælpe med at vejlede pårørende inden for det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet samt beskæftigelse- og integrationsområdet.

Hjælp til at hjælpe: Først til nytår får socialområdet sin pårørendevejleder

Socialområdet skal - som ældreområdet - have en person ansat, som kan vejlede de pårørende til borgere i systemet

Af
Lars Schmidt

SOCIALOMRÅDET Der kommer til at gå et lille års tid, før de pårørende på socialområdet får en pårørendevejleder. Allerede i dag har ældreområdet en sådan tilknyttet.

Pårørendevejlederen vil fungere som en neutral kontaktperson, der kan hjælpe med at vejlede pårørende inden for det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet samt beskæftigelse- og integrationsområdet. Det kan eksempelvis være pårørende til et handicappet barn i skolealderen, en ledig som deltager i flere tværfaglige indsatser eller forældre til beboere på en af de sociale institutioner.

Den nye indsats bygger på erfaring fra ældreområdet, hvor en pårørendevejleder de seneste par år har støttet og vejledt ægtefæller, søskende, børn, gode venner og andre pårørende til alvorligt syge.

Pårørendevejlederen på ældreområdet har haft samtaler med pårørende, etableret pårørendegrupper og temaaftener for pårørende, superviseret personale, undervist i psykologiske emner og deltaget i projekter omkring samarbejde og kommunikation med de pårørende. Det vil være nogle af de samme typer af opgaver, som pårørendevejledere indenfor det sociale område skal varetage.

Den fornødne støtte

"Vi må sikre, at de pårørende får den fornødne støtte til både at være der for deres nærmeste, men også til at passe på sig selv. Det kan være hårdt og ensomt at stå i en så vanskelig og presset situation, som det at være pårørende, både praktisk og følelsesmæssigt," forklarer formanden for social- og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S):

"Det kan til tider være svært at tackle hverdagen, passe sit arbejde og bevare overblikket. En pårørendevejleder kan i dialog med den pårørende være med til at vejlede og skabe struktur samt udarbejde en nem og tilgængelig oversigt over tilbud og muligheder for støtte, afholde informationsaftener og skabe netværksgrupper. Indhold og opgaver, der skal løftes, foregår hele tiden i en dialog mellem de/den pårørende og vejlederen."

Overset gruppe af pårørende

Formanden for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Søren P. Rasmussen (V):

"I udvalget har vi valgt at afsætte midler til denne stilling for at styrke pårørendesamarbejdet inden for vores område. De pårørende inden for beskæftigelses- og integrationsområdet kan nogle gange være en lidt overset pårørendegruppe, men er faktisk en gruppe der med lidt støtte kan være en enorm ressource i de gode borgerforløb," siger han:

"Det kan være pårørende til ledige borgere, som kæmper med både ledighed og andre udfordringer som sygdom eller misbrug eller forældre til flygtningebørn, der skal starte i en dansk folkeskole - med alle de spørgsmål der i den sammenhæng opstår omkring for eksempel skolegang og fritidsliv."

Pårørendevejlederen ansættes per januar 2020, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune.

Publiceret 22 March 2019 11:00