Fæstningskanalprojektet er en del af klimasikringen i Lyngby.

Fæstningskanalprojektet er en del af klimasikringen i Lyngby.

Ekstraregning: Vil slå to fluer med ét smæk

I stedet for at grave det centrale Lyngby op to gange har Lyngby-Taarbæk Forsyning valgt at klimasikre samtidig med, at der omlægges ledninger til letbanen. Det har skabt forvirring om, at det er letbanen, som koster en ekstraregning til forbrugerne. Det afviser Forsyningen.

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Der kommer en ekstraregning for alt det gravearbejde, der foregår i Lyngby bymidte for tiden. Men det er ikke letbanen skyld.

Det fortæller Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning, der for at undgå at skulle grave det centrale Lyngby op to gange inden for kort tid har besluttet at lave klimasikring samtidig med, at ledningerne omlægges i forbindelse med anlæggelsen af letbanen.

Peter Linde fortæller en noget anden version af den historie, som var i Radio24syv tirsdag. En historie, som gik på, at letbanen vil være skyld i en ekstraregning på 100 mio. kroner, som tørres af på forbrugerne i kraft af ekstra vandregninger.

"Da letbanen var på vej, gik vi i Forsyningen i gang med at beregne, hvad det ville koste at skifte de 100 år gamle rør under jorden til nye rør. Vi skulle jo flytte rørene, fordi de ligger der, hvor letbanen skal køre, og under alle omstændigheder skulle vi skifte de rør, som er meget gamle og giver vedligeholdelse," fortæller Peter Linde til Det Grønne Område:

"Så vi besluttede at ændre på rækkefølgen af arbejdet med at udskifte rørene. Det er god økonomi," fastslår han.

Klimasikringen

Peter Linde fortæller, at man i Forsyningen arbejder videre med at klimasikre det centrale Lyngby:

"Vi skal opdele kloakvand og regnvand i centrum, så vi undgår oversvømmelser med kloakvand på vejene, som ville ende i P-kælderen under Lyngby Storcenter. Lyngby centrum ligger lavt, og der er meget asfalt og sten. Så hvor meget regnvand kommer der, og hvor store rør skal der til for at opdele regnvand og kloakvand på Klampenborgvej og Buddingevej?"

Peter Linde understreger, at det ikke er det samme projekt, som bare er blevet dyrere:

"Det er to projekter, vi slår sammen til ét. Når vores teknikere er færdige med analysen af, hvad det kommer til at koste, kan vi byde ind på prisen. Vi vil gerne tage det i ét hug for at undgå at skulle grave Buddingevej og Klamborgvej op to gange - og omlægge rør, vi netop har lagt," siger han:

"Hvis vi ventede med den anden del af opgaven, altså klimasikringen,ville det kunne give en oversvømmelse i centrum, som vi kunne have undgået. Det er både meget uheldigt og heller ikke billigt. Den bedste løsning var at gøre det på én gang. Det er på alle måder den bedste brug af borgernes penge. Det er således ikke på grund af letbanen, at vi samler projektet til ét projekt. Det er for at undgå kloakvand i centrum og for at få det bedste og billigste projekt."

"Hvis vi ventede med den anden del af opgaven, altså klimasikringen,ville det kunne give en oversvømmelse i centrum, som vi kunne have undgået. Det er både meget uheldigt og heller ikke billigt," siger formanden for Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peter Linde.

Mere end 100 mio. kroner dyrere

Det er slet ikke sikkert, at projektet kan holde sig på de 148 mio. kroner, forklarer Peter Linde:

"Omlæggelsen af Buddingevej og Klampenborgvej i to rør til henholdsvis kloakvand og regnvand, så vi undgår kloakvand på veje, kældre og i centrum, koster mere. 148 mio. kroner er den estimerede pris - det har ikke været i udbud endnu. Det, der gør det 100 mio. kroner dyrere, er, at vi samler to projekter i ét. Hvis vi først havde lagt nye rør i stedet for de 100 årige gamle rør og derefter gravet én gang til, ville det havde kostet mere end 100 mio. kroner - ud over risikoen for oversvømmelser i mellemtiden."

Og ja, borgerne må forvente takststigninger. Hvor store, er endnu for tidligt at sige, for der er mange klimaprojekter ud over dem i det centrale Lyngby, der skal gennemføres rundt om i kommunen, fortæller Peter Linde:

"Det koster altid at opdele kloakvand og regnvand. Det er også den eneste løsning, hvis vi skal håndtere de stigende regnmængder. Vi har projekter for over 200 mio. kroner i hele kommunen: i Virum, i Taarbæk, Lyngby-vest, omkring stadion. De koster også. Centrum har vi ikke lavet meget i, og det er nu på vej med Fæstningskanalen og separering af regnvand og kloakvand. Hårdt tiltrængt," siger han - og slutter:

"Artiklen i Radio24syv manglede et grundlæggende faktatjek. Hvad har separering af kloak og regnvand og sikring af byens centrum mod oversvømmelser med kloakvand med letbanen at gøre? Og når man i den anden fase skal i jorden med nye og større rør til separering, skifter man også de 100 årige rør ud, hvis man er rationelt tænkende.. Den første taber er nogle gange sandheden."

Publiceret 13 March 2019 11:45