Smeden Rasmus Bugge i gang med det gammeldags smedearbejde ved essen på værkstedet i Raadvad. Foto: Lars Schmidt

Smeden Rasmus Bugge i gang med det gammeldags smedearbejde ved essen på værkstedet i Raadvad. Foto: Lars Schmidt

Kunstnere og håndværkere kæmper for overlevelse i Raadvad: Underskriftindsamling skal sikre bevaring

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har i fællesskab orienteret statens ejendomsselskab, som nu skal til at sælge fabrikken og boligerne i Raadvad, at man ikke fraviger lokalplanen. Men har håndværkerne og kunstnerne råd til at købe deres lokaler? Det er spørgsmålet.

Af
Lars Schmidt

1. februar overtog statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, det gamle industri- og boliganlæg i Raadvad for at sælge det videre til en køber, der skal drive området frem over, efter at Naturstyrelsen valgte at sælge det fra.

De mange lejere i området - beboere, håndværkere, kunsthåndværkere - fik varslet salget allerede tilbage i slutningen af juni sidste år. De blev varslet, at de af Freja vil blive tilbudt kollektivt at overtage ejendommene og etablere en andelsboligforening.

Men mange af dem frygter stadig det værste. Og det værste er, at de - af økonomiske årsager - må opgive at drive deres håndværk i den gamle knivfabrik i Raadvad. De frygter, at købsprisen bliver for høj og, at en ny ejer vil sætte huslerne så meget i vejret, at de ikke længere har råd til at blive på fabrikken i Raadvad.

Flere af håndværkerne og kunsthåndværkerne er blandt de meget få her i landet, som er tilbage inden for deres respektive fag. Ifølge dem er der en reel risiko for, at deres fag uddør med dem, hvis de ikke længere har økonomisk mulighed for at virke på fabrikken i Raadvad.

Men nu er der kommet en hjælpende hånd.

Kommuner går sammen

Raadvad ligger både i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Begge kommuner har nu meddelt Freja Ejendomme, at man - også efter et salg af ejendommene i Raadvad - fastholder bestemmelserne i Lokalplan 187. Hensigten er at sikre, at Raadvad besvares.

"Kommunerne er enige om, at Raadvads mange værdifulde kvaliteter fortsat skal fredes og bevares," skriver de to kommuner i en pressemeddelelse:

"Raadvad har en unik industrihistorisk værdi og ligger i enestående landskabelige omgivelser i samspil med Mølleåen. Derfor er store dele af området pålagt bevarings- og fredningsmæssige bestemmelser," forklarer kommunerne videre.

Centerleder Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring i Raadvad, sammen med Stine Ring. Foto: Lars Schmidt

Centerleder Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring i Raadvad, sammen med Stine Ring. Foto: Lars Schmidt

For 15 år siden, tilbage i 2004, besluttede den daværende Søllerød Kommune sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune at få udarbejdet den lokalplan, man nu har meddelt Freja Ejendomme og en fremtidig, ny ejer, at man ikke ønsker at fravige.

Til Det Grønne Område siger Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani:

"Målet er at sikre, at det unikke miljø med de mange kunsthåndværk kan fortsætte. Vi kan som kommuner ikke blande os i, hvem der køber, men vi kan med lokalplanen sikre, at man hverken kan rive fabrikken ned eller omdanne den til kontorer eller boliger. Bygningerne vil ikke kunne bruges til andet end det, de bruges til i dag," siger hun.

Det bliver svært

Lejerne i fabrikskomplekset er glad for den kommunale støtte. Men man føler sig ikke på sikker grund, siger bronzeskulptøren Stine Ring til Det Grønne Område:

"Vi er her allesammen som lejere, og skal vi til at lægge penge ud for at få lov til at blive her, bliver det svært. Vi mangler et overblik over, hvad drift og vedligeholdelse af bygningerne koster," fortæller hun:

"Tanken er, at vi går sammen om at skabe en fond, der kan sikre, at vi kan blive her. Men vi ved ikke, hvad det koster at drive stedet, og ingen af os har mulighed for at købe vores værksteder. Man kan ikke købe det for at lave boliger. Det er vi glade for. Men man kan købe det og sætte huslejen op, og så vil mange blive tvunget væk," siger Stine Ring:

"Alle har selv investeret i installationerne i deres lejemål, og en flytning vil være meget bekostelig.

Væversken Karin Carlander er en af de sidste i landet inden for sit område. Kan hun ikke være i Raadvad, frygter hun, at hendes fag forsvinder helt. Foto: Lars Schmidt

Væversken Karin Carlander er en af de sidste i landet inden for sit område. Kan hun ikke være i Raadvad, frygter hun, at hendes fag forsvinder helt. Foto: Lars Schmidt

På den tidligere knivfabrik i Raadvad er der 16 lejere og fem medlejere; i alt 21 kunstnere, kunsthåndværkere og håndværkere. Der er vævere, smede, konservatorer, stenhuggere, keramikere, billedhuggere og skulptører, stoftrykkere, malere, designere, forfattere og eksperter i bygningsbevaring.

Mange er anerkendte kunstnere, og de fleste virker i den oprindelige udformning af deres håndværksfag, arbejder med de originale processer og værktøjer.

Glad for garantien

Stine Ring er på vegne af de mange lejere i området glad for den garanti om, at der ikke røres ved lokalplanen, som de to kommuner nu har givet.

"Det tragiske i hele processen har været, at Naturstyrelsen ikke orienterede os om, at fabrikken skulle sælges. Men nu ved vi, at det er Freja Ejendomme, der skal sælges den videre. Siden vi fik brevet i juni 2018 fra Naturstyrelsen, har vi været usikre på vores fremtidige situation," siger hun - og fortsætter:

"Det, der er forundende og lidt komisk, er argumentet for at sælge Raadvad - at det sælges for at genoprette Søborg Sø og Ekkodalens moser på Bornholm. Det handler altså om naturprojekter kontra det at bevare kulturarven og de traditionsrige håndværk med de oprindelige teknikker. Og det ser ud til, at ingen fra Kulturministeret eller Miljø- og Fødevareministeriet har fundet interesse i at se, hvad de sætter på porten. Og det på trods af, at vi inviterede dem i december," siger hun:

"Det er mærkeligt, at Naturstyrelsen ikke har spurgt, om vi er interessede i at købe fabrikken, men at vi skal stå som købere på lige fod med andre mulige købere, når det bliver sat i udbud hod Freja Ejendomme. Vi er lejere, som har været her i 20, 30 og 40 år. Det er vores fundament , vores grundlag for eksistens," understreger Stine Ring.

Underskrifter

Man er også i gang med en underskriftsindsamling - både af fysiske og digitale underskrifter.

Hos Stine Ring på Bronzeværkstedet kan man fysisk skrive under for at sikre bevarelse af værkstederne. Og her kan der skrives digitalt under for at støtte værkstederne.

Der er indtil videre indsamlet 600 fysiske underskrifter og 1.135 digitale.

"Med underskriftsindsamlingerne vil vi over for Freja Ejendomme bevise, at der er en stor interesse i at bevare værkstederne," siger Stine Ring.

Publiceret 19 February 2019 11:45