Foto: Energitjenesten

Foto: Energitjenesten

Ulrikkenborghøj er et godt eksempel

Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste fire år tilbudt energigennemgang af boligforeninger

Energirenovering Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2015 udbudt i alt 34 gratis energigennemgange til boligforeninger, i samarbejde med Energitjenesten. En opfølgning viser, at 80% af de identificerede el- og vandbesparelser og 50% af varmebesparelserne i foreningerne enten er gennemført, eller gennemføres i den nærmeste fremtid. Dette forventes at spare ca. 800 tons CO2 og 5800 m3 vand om året.

Formand for Teknik og Miljø-udvalg, Sigurd Agersnap siger i den forbindelse:

”En af de sværeste indsatser i forhold til at opnå vores CO2-reduktionsmål er at udvikle de rette tilbud til borgerne, så de renoverer deres boliger, eller agerer mere miljørigtigt. Det er derfor opløftende at se, hvordan en række boligforeninger har taget positivt imod tilbuddet om en energigennemgang, og at de efterfølgende har taget initiativ til at gennemføre målbare besparelser.”

I takt med, at boligforeninger har fået øjnene op for fordelene ved en energigennemgang har Lyngby-Taarbæk Kommune i 2018 valgt at ændre tilbuddet, så boligforeninger får 50% rabat på en gennemgang foretaget af Energitjenesten.

Derudover arrangerer kommunen en række erfa-møder og arrangementer for boligforeninger gennem kommunens boligforeningsnetværk, som pt har 30 boligforeninger tilmeldt.

Et godt eksempel

En af de boligforeninger, der har gjort brug af tilbuddet om en energigennemgang, er andelsboligforeningen Ulrikkenborghøj.

De skiftede til fjernvarme, fik isoleret varmerør og fik bedre styring på varmesystemet. Efter renoveringen, der samlet har kostet 300.000 kr., kan beboerne mærke tydelige forbedringer, både på varmeregningen og på indeklimaet.

Kommunen mener, det er vigtigt, at de gode cases udbredes, så andre boligforeninger kan blive inspirerede. Derfor har vi sørget for, at man kan læse mere om Ulrikkenborghøj, i Energistyrelsens Case-database: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/casebank/den-engagerede-bestyrelse-tager-et-skridt-ad-gangen

/Sig

Publiceret 09 February 2019 08:00