Parkeringspladserne ligger på det fredede naturområde, Ermelundskilen, og derfor er det Fredningsnævnet, som skal give tilladelse til dispensation. Foto: Lars Schmidt

Parkeringspladserne ligger på det fredede naturområde, Ermelundskilen, og derfor er det Fredningsnævnet, som skal give tilladelse til dispensation. Foto: Lars Schmidt

Cirkuspladsen: Klager over ønske om at beholde P-pladser et par år endnu

Naturfredningsforeningen er stærkt utilfreds med, at kommunen ikke dropper de midlertidige pladser på Firskovvej efter, at Kanalvejs-byggeriet er færdigt. Men kommunen har stadig brug for pladserne og har søgt om en forlængelse.

Af
Lars Schmidt

FIRSKOVVEJ At finde parkeringspladser er en kommunal opgave, som kommunen selv må løse. For kommunen har arealerne til det. Det mener i hvert fald den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har klaget til Fredningsnævnet over, at kommunen ikke har nedlagt de midlertidige parkeringspladser på hjørnet af Firskovvej og Klampenborgvej og genetableret det grønne område, som er en del af det naturfredede område, Ermelundskilen. Området kendes lokalt som Cirkuspladsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2014 dispensation til at oprette p-pladserne på Cirkuspladsen, fordi der gik en masse pladser fra i forbindelse med det store byggeri på Kanalvej. Man fik dispensationen mod at genoprette området, når Kanalvejs-byggeriet var færdigt.

Det er det ny. Men P-pladserne er der stadig. Og nu har kommunen søgt Fredningsnævnet om at få forlænget dispensationen til og med 2021.

Og dét protesterer og klager Danmarks Naturfredningsforening over.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er man i dialog med Fredningsnævnet og håber på en afklaring inden for et par uger. Det oplyser formanden for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), til Det Grønne Område.

Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have nedlagt pladserne her i oktober, men har nu søgt om forlængelse frem til og med 2021. Foto: Lars Schmidt

Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have nedlagt pladserne her i oktober, men har nu søgt om forlængelse frem til og med 2021. Foto: Lars Schmidt

Ulovlige P-pladser

"Både forudsætningen om genåbning af Kanalvej og mulighed for at benytte parkeringspladserne under Kanalvejs-byggeriet blev opfyldt i oktober 2018, så parkeringspladsen skulle være fjernet senest i oktober 2018. Alligevel har kommunen ikke nedlagt parkeringspladsen, der således er ulovlig, men i søgt om at anvende den midlertidige parkeringsplads til et andet projekt," siger lokalformanden for Naturfredningsforeningen, Hans Nielsen, til Det Grønne Område:

"Kommunen har ifølge Fredningsnævnet ansøgt om forlængelse af dispensationen til udgangen 2021 for at løse kommunens problem med, at der nedlægges ca. 110 offentlige parkeringspladser af trafiksikkerhedsmæssige årsager ved Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej, og dem er kommunen forpligtet til at erstatte, da grundejerne har fået tilladelse til at anlægge færre parkeringspladser end parkeringsnormen i lokalplan 52, så de nu mangler parkeringspladser til deres ansatte."

Hans Nielsen forklarer:

"Sagen har to vigtige aspekter, nemlig kommunens ulovlige fortsatte anvendelse af parkeringspladsen ved Cirkuspladsen og kommunens ansøgning om forlængelse, som Danmarks Naturfredningsforening finder helt urimelig, da det ikke er Fredningsnævnets opgave at løse kommunens problemer, og da der ikke længere er tale om en midlertidig parkeringsplads, når dispensationen forlænges igen og igen, selv om der i fredningen står, at der ikke må anlægges parkeringspladser i den."

Nødvendig forlængelse

Sigurd Agersnap erkender, at man måske godt fra kommunens side kunne have indledt dialogen med Fredningsnævnet noget tidligere.

"Men det ville jo under alle omstændigheder komme an på, hvor mange sager nævnet har i forvejen. Om en uge eller to er vi færdige med dialogen med Fredningsnævnet, og så forventer jeg en afgørelse," siger han:

"Jeg kan kun lægge til grund, at det ikke er ulovligt, at vi bruger P-pladserne også nu. Men når vi nu har dialogen med Fredningsnævnet, så følger vi naturligvis deres afgørelse efterfølgende."

"Hans Nielsen har ret i, at det ikke er Fredningsnævnets opgave at løse kommunens problemer, men det var oplagt at spørge dem, fordi løsningen ligger lige for. Der holder biler der i dag. Hvis Fredningsnævnet siger nej, kommer vi til at mangle de pladsaer, eller også må vi finde et andet sted til dem," fastslår Sigurd Agersnap:

"Det er nødvendigt at få forlænget dispensationen, fordi der ryger en del P-pladser, fordi vi forlænger og ombygger Firskovvej. Det ligger i samme område, og det er en parkeringsproblematik, som vi gerne vil have løst. Efter 2021 reetableres grnden, som ligger i forlængelse af Fæstningskanalen, der kommer til at køre lige igennem. I forbindelse med letbaneprojeket er der et udestående med nogle P-pladser, som vi ikke har kigget på endnu. Et parkeringshus eller en p-kælder. Og hvis vi så mangler 100 pladser, skal den løsning være 100 pladser større."

Parkeringspladsen på Cirkuspladsen indeholder 110 pladser. Foto: Lars Schmidt

Parkeringspladsen på Cirkuspladsen indeholder 110 pladser. Foto: Lars Schmidt

Proppet med biler

I sin klage fastslår Naturfredningsforeningen, at Fredningsnævnets dispensation i 2014 blev givet for at løse parkeringsbehovet i det centrale Lyngby på de store handelsdage, for at forhindre trafikale problemer på grund af søgning efter ledige P-pladser og skaffe P-pladser til de mange håndværkere, der er beskæftiget ved byggerierne.

"Disse problemer er nu løst, idet der er etableret ca. 800 nye parkeringspladser under det nye byggeri ved Kanalvej. Alligevel er den midlertidige parkeringsplads ved Cirkuspladsen proppet med biler hver eftermiddag, fordi den er gratis, mens de nye parkeringskældre med betaling under byggeriet ved Kanalvej stort set kun benyttes af de ansatte på Microsoft og derfor står mere end halvtomme," skriver foreningen i sin klage.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune nemt har mulighed for selv at løse parkeringsproblematikken uden at skulle benytte et naturfredet område:

"Danmarks Naturfredningsforening finder, at de midlertidige parkeringspladser bør placeres på kommunens arealer på Firskovvej, der udgør mere end 20.000 kvm. og ligger klos op ad de nedlagte parkeringspladser i stedet for ved Cirkuspladsen, hvor de ligger mindst 350 meter fra de nedlagte parkeringspladserm," skriver man.

Naturfredningsforeningen skriver til Fredningsnævnet, at man frygter, at ordningen med parkering på Cirkuspladsen nemmere bliver permanentgjort, hvis den får lov til, som det er ønsket fra kommunen nu, at være parkeringsplads i hele syv år.

Publiceret 23 January 2019 11:45