Mindeord: Miljøforkæmperen Finn Bro-Rasmussen er død, 90 år

Efter kort tids indlæggelse er civilingeniør og professor emeritus Finn Bro-Rasmussen, Søllerød sovet stille ind

MINDEORD Han var kendt som en af Danmarks fremmeste miljøforkæmpere, og han var involveret i et utal af danske og internationale miljøsager og har talt både myndigheder og kemikalieindustrien imod.

Finn Bro-Rasmussen blev 90 år, og var rask indtil få uger inden sin død, hvor han fik problemer med sit helbred og blev indlagt.

Han blev uddannet civilingeniør i 1952, og som civilingeniør - og senere miljøprofessor - beskæftigede han sig med områder som sprøjtemidler, rent drikkevand, tungmetaller, giftdepoter og syreregn.

Bro-Rasmussen var dybt engageret i kampen for miljøet, og han brugte hele sit arbejdsliv på at forske i miljøfremmede kemiske stoffers opførsel i naturen, på at fremme en europæisk og dansk lovgivning, der beskytter miljø og mennesker frem for kemiindustri, og på at tage del i konkrete kampagner og aktioner mod uansvarlige, forurenende kemivirksomheder.

Han arbejdede i årene 1953 til 1977 på Statens Vitaminlaboratorium, Statens Pesticidlaboratorium og Statens Levnedsmiddelinstitut, inden han i 1977 blev landets første miljøprofessor.

Frem til 1998 underviste han i økologi og miljølære ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Han var i mange år konsulent for FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO og formand for dets ekspertpanel om pesticidrester, ligesom han i flere omgange i 1980’erne og 90’erne var formand for EU-Kommissionens rådgivende komité om økotoksiske kemiske stoffer.

Han var formand for en arbejdsgruppe under Teknologirådet, der i 1996 udsendte en statusrapport om problemet med de 100.000 kemikalier der aldrig var blevet undersøgt for deres miljø- og sundhedsvirkninger. En rapport der inspirerede det Europæiske Miljøagentur til en egen granskning, som igen udløste et britisk krav om revision af den europæiske kemikalielovgivning. Adskillige år senere, i 2006, resulterede det i EU-vedtagelsen af godkendelsesordningen REACH, der vender bevisbyrden: Nu var det virksomhederne, der skulle dokumentere kemiske stoffers sikkerhed.

Finn Bro-Rasmussen boede fra 1955 frem til sin indlæggelse i Søllerød Park , og det var bestemt ikke kun indenfor miljøet Bro-Rasmussen kæmpede. Når der var noget, han ikke syntes var rimeligt eller ordentligt i det civilsamfund han levede i, så skrev han til borgmesteren eller satte sig på cyklen for at tage ned og snakke med dem på Rådhuset i Holte.

Han efterlader sig to børn og fire børnebørn.

Publiceret 22 January 2019 18:00