Bodil Kornbek (S) og Dorthe la Cour (K) ser forskelligt på, hvordan den nye sundhedsreform virker i kommunen.

Bodil Kornbek (S) og Dorthe la Cour (K) ser forskelligt på, hvordan den nye sundhedsreform virker i kommunen.

Lokale socialpolitikere: Kommunen har ikke ressourcer til at løse sundhedsopgaverne i den nye sundhedsreform

Der er politisk flertal for at nedlægge regionsrådene og skabe en stor sundhedsreform. I kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk er der både skepsis og forventningens glæde.

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

SUNDHEDSREFORM Ikke overraskende får regeringens planer om en ny sundhedsreform, der blandt andet betyder, at de nuværende fem regionsråd nedlægges, en blandet modtagelse lokalt.

Der er berejstring og forventninger fra den konservative lejr og skepsis fra den socialdemokratiske. Begge lejre er dog enige om, at der mangler ressourcer til de sundhedsopgaver, som kommunen kommer til at løse, men så stopper enigheden også.

Der bliver mere kvalitet for borgerne, mener Konservative. Kommunens andre velfærdsopgaver bliver pressede, fordi økonomien ikke følger med de nye opgaver, mener Socialdemokratiet.

Det Grønne Område har stillet den socialdemokratiske socialudvalgsformand, Bodil Kornbek, som også er medlem af regionsrådet, og hendes næstformand, konservative Dorthe la Cour, de samme spørgsmål om sundhedsreformens konsekvenser lokalt. Vi starter med Dorthe la Cour.

Konservative

-Hvilken betydning får den nye sundhedsreform for den enkelte borger i kommunen, som det ser ud på nuværende tidspunkt?

"Sundhedsreformens tanker om nærhed vil skabe kvalitet for borgerne. Borgerne får en forenklet adgang til sundhedsydelserne, hvor den praktiserende læge får en mere central rolle. Samtidig har kommunen en lang række andre tilbud og forpligtelser overfor borgerne. Ved at samle visse sundhedsydelser i kommuner bliver der skabt mulighed for en helhedstænkning med borgeren i centrum," svarer Dorthe la Cour.

-Hvilken betydning får det for kommunen, hvis regionerne nedlægges, og der i stedet skal udpeges en bestyrelse af regeringen?

"En kortere vej fra beslutning til handling ved den forenklede beslutningsstruktur."

-Har man de nødvendige ressourcer i kommunen til, at flere sundhedsopgaver flyttes ud til kommunen?

"På nuværende tidspunkt har vi ikke, men jeg har med glæde noteret mig, at regeringen lægger op til uddannelse af flere læger og sygeplejersker. De er en meget vigtig ressource til løsning af sundhedsopgaverne. Jeg går selvfølgelig ud fra, at kommunerne tilføres økonomiske ressourcer til løsning af opgaverne, ligesom jeg går ud fra, at kommunernes arbejde og investering i løsningen af sundhedsopgaverne ikke belaster hverken drifts- eller anlægsramme. Jeg mener desuden, at et fælles dansk patientjournalsystem, der virker er en vigtig ressource."

-Hvad så du gerne ændret, inden reformen blev endeligt vedtaget?

"Jeg er ret begejstret for udspillet til en reform, hvor den praktiserende læge, som er centrum for vores sundhedssystem, får forstærket sin rolle," siger Dorthe la Cour til Det Grønne Område.

Socialdemokratiet

-Hvilken betydning får den nye sundhedsreform for den enkelte borger i kommunen, som det ser ud på nuværende tidspunkt?

"Det er for tidligt at gennemskue alle konsekvenserne ved reformen for den enkelte borger. Men nogen konsekvenser kender vi allerede," svarer Bodil Kornbek - og uddyber:

"Som Ældre Sagen udtaler, “Kommunerne skal være klar til at løse opgaverne, før en ny sundhedsreform træder i kraft.” Det kan jeg godt forstå, at de udtaler. Der er mangel på faguddannet personale, vi er udfordret på økonomien til vores fælles velfærd og med nye komplekse opgaver, som er beskrevet i reformen, er det nødvendigt med mere viden og flere kompetencer. Desuden er økonomien ikke på plads. Går det som det plejer, ved vi, at det vil presse de andre velfærdsopgaver i kommunen, når økonomien ikke følger med nye opgaver."

-Hvilken betydning får det for kommunen, hvis regionerne nedlægges, og der i stedet skal udpeges en bestyrelse af regeringen?

"Som det er i dag, er regionernes budget 114 milliarder kroner. Af dem ryger 0 kroner ud i de 21 sundhedsfællesskaber. Forudsætningen for at løse de nye opgaver er økonomisk ikke tilstede. Desuden får sundhedsfællesskaberne ingen beslutningskompetence eller driftsansvar på nuværende tidspunkt. Hvilken betydning får det for borgerne, når det ikke længere er tydeligt, hvem der har ansvaret og for hvad?

Alt er ikke perfekt, men alt er heller ikke dårligt. I kommunen vil vi naturligvis fortsætte den udvikling, vi er i gang med. Der er et øget samarbejde mellem region, kommuner og de praktiserende læger om akuttilbud, udgående behandling for mennesker, der lever med en psykisk sygdom, borgere med KOL, ældre borgere og større inddragelse af patienter og deres familier.

Derimod mangler vi blandt andet at skabe sammenhæng for dem, der fejler flere ting. Psykiatrien er stadig ikke prioriteret højt nok, og der er for lidt tid til borgerne/patienterne."

-Har man de nødvendige ressourcer i kommunen til, at flere sundhedsopgaver flyttes ud til kommunen?

"Nej. Ud over de økonomiske ressourcer, mangler der desuden veluddannede sundhedspersonaler, praktiserende læger og specialister for at kunne løfte mængden af nye opgaver. Flere ansatte på sundhedsområdet er nemmere at italesætte end at løse."

-Hvad så du gerne ændret, inden reformen blev endeligt vedtaget?

"Reformens analyser er relevante, men er reformen løsningen," spørger Bodil Kornbek.

Publiceret 22 January 2019 11:45