Få et overblik over reformen her

Sundhedsvæsenet Danmark skal afløse regionerne

Af
Lars Schmidt

SUNDHEDSREFORM Regionsrådene nedlægges. Der oprettes nye sundhedsforvaltninger, som styres af en regeringsudpeget bestyrelse. Der uddannes flere sygeplejersker, akutberedskabet øges, og der oprettes en fond på seks mia. kroner til at betale for reformen.

Det er nogle af overskrifterne på den sundhedsreform, som regeringens fremlagde som forslag i sidste uge, og som umiddelbart har politisk flertal i Folketinget, eftersom Dansk Folkeparti har et stærkt ønske om at afskaffe regionerne.

Regionsrådene, hvor 41 folkevalgte politikere i dag sidder, erstattes i regeringens forslag til en sundhedsreform af Sundhedsvæsenet Danmark, som ledes af en bestyrelse, der skal have ansvaret for akutområdet, IT og indkøb. Bestyrelsen skal have hovedsæde i Århus og kommer til at bestå af fagpersoner og repræsentanter for patientforeningerne, skriver Politiken.

Der bliver oprettet fem sundhedsforvaltninger under Sundhedsvæsenet Danmark, og disse forvaltninger skal ifølge Politiken dække de samme geografiske områder, som regionerne gør i dag.

Sundhedsforvaltningerne får hver sin bestyrelse og bliver ansvarlige for driften af sygehusene. For at sikre, at sygehusene og kommunerne samarbejder, oprettes der 21 sundhedsfællesskaber, hvor blandt andre repræsentanter fra kommunalbestyrelserne skal sidde. Sundhedsfællesskaberne bygges op omkring de nuværende 21 akutsygehuse.

Nogle af målene med sundhedsreformen er at få flere sygeplejersker, flere praktiserende læger og flere akutberedskaber. I 2025 skal der være en halv million færre sygehusbesøg end i dag. Langt flere skal behandles i eller tættere på deres hjem. Sundhedsreformen skal desuden føre til 40.000 færre indlæggelser som følge af, at tilbudene hos egen læge og hos kommunen bliver bedre.

Kilde: Dagbladet Politiken

Publiceret 22 January 2019 11:00