Closed faucets in a row are turned on a large marble sink

Closed faucets in a row are turned on a large marble sink www.FotoOk.it

Fem millioner til toiletter på skolerne i kommunen

Millioner til forbedring af skoletoiletterne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Der er afsat fem millioner kroner til forbedring af skolernes toiletforhold i Lyngby-Taarbæk, og projektet går i gang i begyndelsen af 2019, skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelse.

"Toiletforholdene på skolerne i Lyngby-Taarbæk har længe haft et stort behov for renovering. Det har både elever, forældre og politikere været enige om. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i budget 2017, at afsætte midler til renovering og forbedring af skoletoiletterne," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nu er der taget beslutning om at frigive de fem millioner kroner til at forbedre toiletforholdene på kommunens skoler. Pengene fordeles ud fra en vurdering af forholdene på de enkelte skoler og i dialog med skolelederne, en dialog som allerede er i gang.

"Jeg er rigtig glad for at se, at vi nu får udmøntet de midler, der er sat af til forbedring af toiletforholdene på vores skoler. Det er vigtigt, for vi har talt om toiletforholdene på skolerne i mange år. Jeg har siddet i en skolebestyrelse i kommunen i otte år og i alle de år og i tiden siden da, har vi talt om det. Nu kan vi så glæde os over, at forbedringerne gennemføres," udtaler Gitte Kjær-Westermann, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Ventet længe

Der er mange, der længe har ventet på bedre toiletforhold på skolerne. Og nu kan eleverne endelig se frem til, at der bliver udført forbedringer på skoletoiletterne.

"Gode og indbydende toiletter er vigtige, og med dette tiltag får vi nu taget hul på renoveringen af skoletoiletter. De fysiske rammer er vigtige, men også rengøring og ikke mindst kulturen omkring brugen af toiletterne har betydning for, hvor indbydende toiletterne er ude på skolerne," udtaler Martin Vendel Nielsen, Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget.

Hvilke skoler der bliver omfattet af renovering og får forbedrede toiletforhold, vil der blive givet besked om i starten af 2019. Der vil også komme en nærmere tidsplan for arbejdet med gennemførelse af forbedringerne.

Kapp

Publiceret 10 January 2019 10:30

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.