244 nye boliger: Nyt rækkehuskvarter på vej i Trongårdens Byområde

ELF Development skal bygge nyt rækkehuskvarter i Trongårdens Byområde med 244 ejer- og leje boliger

Efter lokalplanproces med 8 ugers høring, borgermøde og miljøvurdering har kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplan 284 for boliger i Trongårdens Byområde samt forslag til kommuneplantillæg 1/2017, udbygningsaftale og miljøvurderingen.

Rækkehusene fremstår som tæt lavbebyggelse og etageboliger i op til 3 etager. En del af arkitekturen vil fungere som støjskærm i forhold til motorvejen.

Udbygningsaftalen vedrører etablering af øst-vestgående adgangsvej som privat fællesvej og ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej langs trongårdsparken.

De nærmeste naboer bliver Trongårdsskolen, KNord og det kommende H.C. Ørsted gymnasium./Sig

Publiceret 09 January 2019 11:45