244 nye boliger: Nyt rækkehuskvarter på vej i Trongårdens Byområde

ELF Development skal bygge nyt rækkehuskvarter i Trongårdens Byområde med 244 ejer- og leje boliger

Efter lokalplanproces med 8 ugers høring, borgermøde og miljøvurdering har kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplan 284 for boliger i Trongårdens Byområde samt forslag til kommuneplantillæg 1/2017, udbygningsaftale og miljøvurderingen.

Rækkehusene fremstår som tæt lavbebyggelse og etageboliger i op til 3 etager. En del af arkitekturen vil fungere som støjskærm i forhold til motorvejen.

Udbygningsaftalen vedrører etablering af øst-vestgående adgangsvej som privat fællesvej og ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej langs trongårdsparken.

De nærmeste naboer bliver Trongårdsskolen, KNord og det kommende H.C. Ørsted gymnasium./Sig

Publiceret 09 January 2019 11:45

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.