Scrabble pieces isolated on white background

Scrabble pieces isolated on white background

Videregående uddannelser: Hvad betyder forkortelsen?

Der er overvældende mange forkortelser, når man kigger på de videregående uddannelser. Vi bringer her en guide til de mest almindelige

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser).

AVU: Almen voksenuddannelse.

EUC: Erhvervsuddannelsescenter.

EUD: Erhvervsuddannelse.

EUX: En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis. Sidstnævnte giver adgang til videregående uddannelse(r) og/eller gymnasiale suppleringskurser.

FVU: Forberedende Voksenundervisning.

GVU: Grundlæggende voksenuddannelse.

HF: Højere Forberedelseseksamen.

HHX/HH: Højere Handelseksamen. Erhvervsgymnasial uddannelse på det merkantile område.

HTX: Højere Teknisk Eksamen. Erhvervsgymnasial uddannelse på det tekniske område.

KVU: Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

STX: Studentereksamen fra det almene gymnasium.

TS: Teknisk Skole.

UU: Ungdommens Uddannelsesvejledning.

VUC: Voksenuddannelsescenter. Lokale uddannelsescentre, der udbyder almene fag til voksne med skolebaggrund under 9. eller 10. klasse.

VVU: Videregående voksenuddannelse

Kilde: UG.dk (Undervisningsministeriet)

Publiceret 07 January 2019 15:00

SENESTE TV