"Når jeg kører igennem Sorgenfri, er jeg ikke stolt af byggeriet på Politigrunden. Det er ikke klædeligt," siger borgmester Sofia Osmani om det nye byggeri, som kan ses så langt væk som ved Havnehytten. Foto: Lars Schmidt

Ejernes plan skrottet: Enige politikere ønsker en helt ny helhedsplan for Sorgenfri

Arbejdet med en helhedsplan for Sorgenfri blev genstartet før jul af en enig kommunalbestyrelse, som fastslog, at der skal bygges på begge torve. Ejernes forslag er hermed faldet.

Af
Lars Schmidt

SORGENFRI Så lykkedes det endelig politikerne i kommunalbestyrelsen at blive enige om noget omkring Sorgenfri. Og den enighed får indflydelse på mange ting i fremtidens Sorgenfri.

På et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen før jul besluttede man nemlig i enighed, at der skal laves en helt ny helhedsplan for Sorgenfri. Arbejdet med planen skal være færdigt inden udgangen af juni næste år, og borgere og interessenter skal være taget i ed inden da.

Beslutningen betyder, at den helhedsplan, der hidtil har været i spil, og som ejerne af Sorgenfri Torv er kommet med et kontroversielt forslag til, er afgået ved døden.

Konservative har rykket sig. Og det er derfor, der nu er fuld enighed i sagen.

Partiet har hidtil været imod byggeri på Nordtorvet. Man har holdt fast i den gældende lokalplan. Det gør man ikke længere. Og det betyder så, at borgergruppen Vores Sorgenfris ønske om, at byggeriet på Nordtorvet bevares, som det er, er lige så stendødt som ejernes forslag om, hvad der skal bygges på Nordtorvet.

Der er ingen politisk vilje til at føre ejerkredsens planer om byggeri på Nordtorvet igennem, som de ligger lige nu. Der skal helt nye planer for Sorgenfri Torv til.

Der er ingen politisk vilje til at føre ejerkredsens planer om byggeri på Nordtorvet igennem, som de ligger lige nu. Der skal helt nye planer for Sorgenfri Torv til.

Et nyt, neutralt nulpunkt

Kommunalbestyrelsen kunne sagtens have vedtaget ejernes samlede forslag med byggeri på både syd- og nordtorvet. Konservative var i mindretal, men hele kommunalbestyrelsen har nu i ugevis arbejdet på at finde den enighed, som kom til udtryk med vedtagelsen af den nye proces i torsdags.

Diskussionen har været, at der enten kun skulle bygges på sydtorvet eller på begge torve. Da først Venstre flyttede sig fra syd til begge torve, flyttede flertallet sig også. Men ingen ønskede at stemme Konservative ned i denne sag.

"Vi er ikke enige om, hvor meget der skal bygges, men i virkelighedeni skal vi diskutere ud fra en nyt, neutralt nulpunkt," siger borgmsester Sofia Osmani til Det Grønne Område.

Og med genstarten af hele processen er det præcis det, der skal til at ske.

Politigrunden

Sofia Osmani mener, at sporene skræmmer fra det markante byggeri på Politigrunden, som har været under opførelse i mere end et år nu.

"Når jeg kører igennem Sorgenfri, er jeg ikke stolt af byggeriet på Politigrunden. Det er ikke klædeligt. Det er alt for tæt på vejen. Jeg ved godt, at jeg selv har været med i hele processen. Men det, der lå på tegnebrættet, så endnu værre ud. Vi er dog gået længere end, hvad der er kønt. Jeg har ingen ambitioner om, at vi skal fortsætte på den måde på Nordtorvet. Jeg frygter, at vi får lavet en lidt kold korridor med høje bygninger på hver side af en gold vej," siger hun:

"Som politikere må vi sige, at det vi får ikke altid er det, vi troede, at vi ville få. Derfor er jeg en lille smule hård i filten, når det gælder Nordtorvet. Vi er på vej til at gøre den samme fejl. Jeg har brug for, at vi træder et stkridt tilbage og ser på, hvad der er klædeligt for Sorgenfri. Jeg siger ikke, at der ikke skal ske noget, men i stedet for at ødelægge det, kan vi udvikle det af hensyn til historien og i respekt for området."

Indtil den ny plan for Sorgenfri ligger klar, er det de gældende lokalplaner, som bestemmer udviklingen i området. Foto: Lars Schmidt

Indtil den ny plan for Sorgenfri ligger klar, er det de gældende lokalplaner, som bestemmer udviklingen i området. Foto: Lars Schmidt

Radikal glæde

Hos Radikale er der glæde over, at processen nu kan fortsætte - og også over den måde, som processen fortsætter på. Det fortæller gruppeformand Gitte Kjær-Westermann til Det Grønne Område:

"Det er lykkedes på grund af alles villighed til fleksibilitet, kompromisser og byplanformandens ledelse. Også vi hos Radikale er rigtig, rigtig glade for, at det lykkedes med en fælles løsning på så vigtig en sag. Og for at vi nu samlet signalerer, at der skal en ny proces i gang i Sorgenfri, herunder bebyggelse, som både tager hensyn til bymiljø, handel og lokalområde, med involvering af lokale borgere og interessenter."

Publiceret 04 January 2019 19:00