I tilsynsrapporten står, at medarbejderne er i tvivl om, hvornår der er tale om magtanvendelse. Og selv hvis de ved, at der er tale om magtanvendelse, så har de ikke tid til at indberette det.

I tilsynsrapporten står, at medarbejderne er i tvivl om, hvornår der er tale om magtanvendelse. Og selv hvis de ved, at der er tale om magtanvendelse, så har de ikke tid til at indberette det.

Socialtilsynet om Bostedet Chr. X Allé: Bryder loven om indberetning af magtanvendelser, vold og overgreb

I alle tilsynsrapporter er bostedet Chr. X's Allé blevet opfordret til at indberette magtanvendelser, vold og overgreb, uden at det er sket. Det giver stor utryghed blandt pårørende, siger formand

Af
Mikkel Brøgger Petersen

BOSTED For et bosted som Chr. X's Allé er det lovpligtigt at indberette, når medarbejdere gør brug af magtanvendelse, og hvis der er fundet vold eller overgreb sted.

Men Det Sociale Tilsyn konstaterede ved et anmeldt besøg 22. oktober på Chr. X's Allé, at der forekommer magtanvendelser i alle bostedets huse, men at det ikke indberettes. Det viser en aktindsigt i tilsynsrapporten, som Det Grønne Område har fået.

Magtanvendelse kan for eksempel være fastholdelse, tilbageholdelse i bolig, fastspænding eller flytning til en anden bolig uden samtykke.

I tilsynsrapporten står, at medarbejderne er i tvivl om, hvornår der er tale om magtanvendelse. Og selv hvis de ved, at der er tale om magtanvendelse, så har de ikke tid til at indberette det.

Selv om magtanvendelser forekommer i alle bostedets huse, har Socialtilsynet kun modtaget én indberetning for 2017 og 2018.

Dermed går man muligvis glip af viden, der kan forebygge nye episoder, står der i rapporten.

Det samme gør sig gældende for forekomst af vold og overgreb. De fleste medarbejdere kender ikke beredskabet, og episoderne registreres ikke konsekvent.

Klokkeklar lovovertrædelse

Formand for handicaprådet og far til en søn på Chr. X's Allé, Ion Meyer, er blevet forelagt tilsynsrapporten. Han fortæller, at de pårørende flere gange har spurgt ind til brug af magtanvendelse.

"Der er tale om en klokkeklar lovovertrædelse, og man kan ikke undgå at have været klar over det. Argumentet om, at man ikke har tid, holder ikke. Ledelsen har et ansvar for, at medarbejderne har tid til at indberette," siger han og fortæller, at han var nødt til at læse tilsynsrapporten to gange, da der stod, at magtanvendelser sker i alle bostedets huse.

"Det er underligt, at det pludselig kommer frem, for vi har tidligere fået at vide, at der var ingen eller få magtanvendelser," siger han.

Hvis der er én ting, der for en pårørende skaber utryghed, er det tanken om, at der bliver brugt magtanvendelse, uden at man som pårørende får besked, fortæller han.

"Det er meget ærgerligt, at pårørende og andre skal læse om dette i en rapport. Det er udtryk for, at vi ikke får informationer nok. Der burde have været en dialog om det. Det giver meget stor utryghed hos pårørende," siger han.

Stærkt kritisabelt

I august blev regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF enige om en revision af reglerne om magtanvendelse over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

En del af aftalen går på, at pårørende jævnligt skal orienteres om, hvilke indgreb der er foretaget.

Ion Meyer er dog ikke bekendt med, at pårørende til beboere på Chr. X's Allé er blevet informeret.

"Når der har været en lang periode, hvor man ikke har dokumenteret magtanvendelser, så er de pårørende heller ikke informeret, og det er stærkt kritisabelt," siger han.

Fokus på problemerne

Det er dog langtfra første gang, at Socialtilsynet opfordrer Chr. X's Allé til at arbejde med dokumentationen. Det viser en aktindsigt i samtlige tilsynsrapporter for Chr. X's Allé.

I alle tilsynsrapporter siden Socialtilsynets oprettelse i 2014 har Socialtilsynet anbefalet, at bostedet skal arbejde med at indberette magtanvendelser. Samtidig har man alle årene anbefalet, at man skriver, hvordan man forholder sig ved vold og overgreb. Det viser en gennemgang af tilsynsrapporterne, som Det Grønne Område har foretaget.

"Det kan godt diskuteres, om vi tidligere skulle have skærpet tonen eller sanktioneret med et påbud. Men vi har løbende haft en dialog og fulgt op på forholdene for at vurdere, om der skete forandringer. Derfor har vi i 2018 sænket bedømmelsen, og vi har skærpet tonen. Tilbuddet og kommunen har nu fremlagt en plan for, hvordan man vil rette op på de udfordringerne, der er. Vi vil så vurdere, om de har fulgt planen og om det har resulteret i de ønskede ændringer," siger Mie Andresen.

Borgmester Sofia Osmani (K) har ikke haft mulighed for at udtale sig.

Formand for social- og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), ønsker ikke at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt.

"Udvalget har ekstraordinært møde onsdag, hvor også tilsynsrapporten er på dagsordenen," siger hun.

Publiceret 12 December 2018 19:00

SENESTE TV