”Jeg bliver nødt til at reagere, når jeg igen og igen møder de samme to ubegrundede fordomme om dagplejen blandt forældre i Lyngby-Taarbæk,” siger bestyrelsesformand i den kommunale dagpleje, Pernille Bak.

”Jeg bliver nødt til at reagere, når jeg igen og igen møder de samme to ubegrundede fordomme om dagplejen blandt forældre i Lyngby-Taarbæk,” siger bestyrelsesformand i den kommunale dagpleje, Pernille Bak.

Dagplejeformanden: Dagplejens kvaliteter skal frem i lyset

Fordomme om dagplejen viser, at forældre mangler viden om, hvad dagplejen kan tilbyde som et godt alternativ til institutioner, mener den kommunale dagplejes formand

Af
Peter Klar

PASNING Den kommunale dagpleje i Lyngby-Taarbæk fortjener større opmærksomhed og respekt fra kommunens forældre, mener Pernille Bak, der er forældrerepræsentant og bestyrelsesformand i den kommunale dagpleje.

Hendes første barn gik i kommunal vuggestue, og nummer to går nu i kommunal dagpleje.

”Jeg har virkelig positive erfaringer med dagplejen, og jeg bliver nødt til at reagere, når jeg igen og igen møder de samme to ubegrundede fordomme om dagplejen blandt forældre i Lyngby-Taarbæk.”

To fordomme

”For det første tror forældrene, at de ikke kan få passet barnet og må holde det hjemme, hvis dagplejeren er syg. For det andet hersker der en opfattelse af, at dagplejen har skærpede åbningstider i forhold til vuggestuen.”

”Men begge påstande er forkerte. Når dagplejeren er syg eller har ferie, kommer der altid en såkaldt genkendelig vikar eller gæsteplejer, som børnene har mødt i den ugentlige legestue eller besøgt hjemme hos vikar eller gæstedagplejer. Det er netop ikke en fremmed. Og dagplejens åbningstider er 48 timer om ugen,” siger Pernille Bak.

I dagplejen er der en nær relation mellem barn og voksen.

I dagplejen er der en nær relation mellem barn og voksen.

Mange kvaliteter

Mens nogle af kommunens institutioner har venteliste, har dagplejen ledige pladser, og det er ærgerligt, hvis det er manglende eller forkerte oplysninger, der afholder forældrene fra at bruge dagplejen, mener Pernille Bak.

Hun påpeger, at dagplejen netop har mange af de kvaliteter, forældre til tider efterspørger.

”I dagplejen er der en nær relation mellem barn og voksen, og den samme voksne, som man har afleveret barnet til om morgen, giver en barnet tilbage om eftermiddagen. Der er ingen kommunikationsbrist og misforståelser. Jeg oplever også en stor rummelighed og fleksibilitet over for barnets og familiens behov, som kan være forskellig fra familie til familie,” siger Pernille Bak.

Ro og ingen støj

Det er et krav til dagplejen, at børnene skal udenfor og have udfordret deres sanser hver dag.

En gang om ugen er der legestue, hvor børn fra tre-fire dagplejere mødes og leger sammen, så de også prøver at være med i et lidt større fællesskab, hvor der er planlagt aktiviteter inden for den pædagogiske ramme.

”Der er en utrolig ro, når jeg afleverer og henter. Der er ingen støj, og der er tid til at lade aktiviteter og eksempelvis opvågning tage den tid, de skal. Og lige som institutioner har dagplejen et tæt samarbejde med fagudlærte pædagoger, som understøtter med gode redskaber, psykologer, talepædagoger, fysioterapeuter og sundhedsplejersker,” siger Pernille Bak.

Publiceret 08 December 2018 08:00

SENESTE TV