Kommunen sørger fortsat for vinterbekæmpelse på offentlige veje og cykelstier. Men flertallet af de private fællesveje skal fremover selv løfte opgaven. Arkivfoto

Kommunen sørger fortsat for vinterbekæmpelse på offentlige veje og cykelstier. Men flertallet af de private fællesveje skal fremover selv løfte opgaven. Arkivfoto

Formand for teknik- og miljøudvalget om 'møgordningen': ”Vi håber på en mild vinter”

For nogle borgere kan den kommunale vinterbekæmpelse blive enten en dyr eller meget besværlig affære. Formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap, kalder selv den aktuelle løsning for en møgordning

Af
Signe Steffensen

Indbakken hos formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), er rødglødende af frustrerede borgere, der enten selv skal finde en løsning på snerydning eller synes, at den aktuelle løsning bliver alt for dyr.

Siden vejdirektoratets udmelding sidst i oktober om, at kommunen kunne tolke paragraf 83 i vejloven, således, at Lyngby-Taarbæk Kommune kunne give borgerne på de private fællesveje et påbud om snerydning og samtidig tilbyde at løse opgaven, havde borgerne kun godt 14 dage til at indlevere en ansøgning.

Godt 30 private fællesvej nåede at vise interesse for ordningen. Mens 20 andre veje viste interesse, men ikke havde mulighed for at tilslutte sig, da en aftale krævede 100 procents opbakning fra alle grundejere på vejen. Den gruppe skal enten selv ud at rydde og salte eller forsøge at finde fælles fodslag på vejen og indgå en aftale med en privat entreprenør.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap erkender, at tiden har været alt for knap, men man turde heller ikke vente længere, da ordningen skal i gang, før end vinteren bliver for fremskreden.

Stor forskel på pris

Den gruppe, der nåede at tilkendegive, at de gerne ville være en del af den nye ordning har nu fået et tilbud på, hvad den aktuelle ordning kommer til at koste.

Og det varierer meget alt efter, hvor mange meter matrikel, der grænser op til den private fællesvej. Derfor ligger niveauet på mellem 400- 3000 kr. for denne vinter. Det betyder, at den nye ordning for få grundejere vil blive billigere, men dyrere for flertallet.

For at være helt sikker på, at aftalen holder sig inden for lovens rammer er den nu sendt i høring frem til den 6. december.

”Det er en juridisk knivsæg vi balancerer på, så derfor er vi nødt til at sende ordningen i høring.,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap. Der selv kalder selv kalder aftalen for en møgordning.

”Men vi har desværre ikke haft den politiske frihed til at gøre det anderledes,” siger han.

Hvis nogle grundejere når de ser regningen for snerydning får kolde fødder og ønsker at trække sig fra ordningen, så betyder det, at den samlede aftale for hele vejen falder til jorden. Men hvis tilslutningen fortsat er der, så træder den i kraft den 15. december.

Midlertidig løsning

Foreløbigt kører ordningen kun denne vinter. Der er brugt mange juridiske ressourcer på at nå frem til denne løsning, og Sigurd Agersnap er ikke sikker på, at Ankestyrelsen er enig i Vejdirektoratets fortolkning af loven.

Han mener, at kommunerne på den lange bane har brug for en ændret lovgivning. Men indtil videre har der ikke været nogen tegn på, at regeringen har ønsket at ændre lovgivningen.

Løsningen denne vinter har været præget af hektisk beslutninger. Men Sigurd Agersnap lover, at udvalget straks i det nye år går i gang med at finde en mere langtidsholdbar løsning.

”Der er ingen, der synes den aktuelle model er genial, men man kan formentlig bygge videre på den. Det er det vi skal i gang med at undersøge nu. Men det hele har været for tidspresset,” siger Sigurd Agersnap.

En af del af en fremtidig løsning kan også være at opkvalificere private fællesveje til offentlig vej.

Når sneen falder hvad så?

Resultatet lige nu er, at et ukendt antal lokale veje ikke har en aftale om vinterbekæmpelse og selv står med ansvaret for at bekæmpe glatføre og rydde for sne, så blandt andet skraldemænd og hjemmepleje kan komme frem.

Hvis vejene ikke er fremkommelige, så sender Lyngby-Taarbæk Kommune i følge Sigurd Agersnap i første omgang et påbud ud til borgeren, og hvis kommunen vurderer, at situationen er direkte farlig kører man ud og rydder med det samme.

I så fald sendes regningen for snerydningen efterfølgende til borgerne.

BAGGRUND

Sagen kort

Det er efterhånden halvandet år siden, at Ankestyrelsen traf den afgørelse, der indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere kan tage penge for at servicere 150 private fællesveje med snerydning og fejning.

Ifølge lovgivningen må kommunerne nemlig ikke drive privat servicevirksomhed, men alene sælge evt. overskudskapacitet.

Afgørelsen påvirker ca. 2.970 ejendomme i Lyngby-Taarbæk en del veje har fundet private alternativer, nogle har tilsluttet sig det kommunale ”påbud”, mens andre selv må ud og rydde vejen, hvis sneen lægger sig.

Afgørelsen i Lyngby-Taarbæk kommer til at få indflydelse på andre kommuner med tilsvarende serviceordninger (blandt andet Rudersdal). De skal derfor også ud at finde alternative løsninger inden vinteren 2019/2020. Men indtil videre har Kommunernes Landsforening ikke villet forholde sig til sagen.

Sagen kort

Det er efterhånden halvandet år siden, at Ankestyrelsen traf den afgørelse, der indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere kan tage penge for at servicere 150 private fællesveje med snerydning og fejning.

Ifølge lovgivningen må kommunerne nemlig ikke drive privat servicevirksomhed, men alene sælge evt. overskudskapacitet.

Afgørelsen påvirker ca. 2.970 ejendomme i Lyngby-Taarbæk en del veje har fundet private alternativer, nogle har tilsluttet sig det kommunale ”påbud”, mens andre selv må ud og rydde vejen, hvis sneen lægger sig.

Afgørelsen i Lyngby-Taarbæk kommer til at få indflydelse på andre kommuner med tilsvarende serviceordninger (blandt andet Rudersdal). De skal derfor også ud at finde alternative løsninger inden vinteren 2019/2020. Men indtil videre har Kommunernes Landsforening ikke villet forholde sig til sagen.

Sagen kort

Det er efterhånden halvandet år siden, at Ankestyrelsen traf den afgørelse, der indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere kan tage penge for at servicere 150 private fællesveje med snerydning og fejning.

Ifølge lovgivningen må kommunerne nemlig ikke drive privat servicevirksomhed, men alene sælge evt. overskudskapacitet.

Afgørelsen påvirker ca. 2.970 ejendomme i Lyngby-Taarbæk en del veje har fundet private alternativer, nogle har tilsluttet sig det kommunale ”påbud”, mens andre selv må ud og rydde vejen, hvis sneen lægger sig.

Afgørelsen i Lyngby-Taarbæk kommer til at få indflydelse på andre kommuner med tilsvarende serviceordninger (blandt andet Rudersdal). De skal derfor også ud at finde alternative løsninger inden vinteren 2019/2020. Men indtil videre har Kommunernes Landsforening ikke villet forholde sig til sagen.

Publiceret 06 December 2018 11:46