I Danmarks Naturfredningsforening frygter man, at alt nyt byggeri op til 24,5 meters højde ændrer på Bakkens karakter.

I Danmarks Naturfredningsforening frygter man, at alt nyt byggeri op til 24,5 meters højde ændrer på Bakkens karakter.

Kritik af ny lokalplan: Fraskriver kommunen sig indflydelse på Bakkens udseende?

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at Bakken med den nye lokalplan, der blev vedtaget i torsdags, ændrer karakter og mister de kvaliteter, den har. Og så fraskriver kommunen sig sin indflydelse på byggeri op til 24,5 meter højde, mener foreningen. Det afviser formanden for byplanudvalget

Af
Lars Schmidt

BAKKEN Der bliver ikke talt med små bogstaver hos den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening efter, at kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde torsdag i sidste uge godkendte en ny lokalplan for Bakken.

Nej, bogstaverne er store og kritikken harsk.

Naturfredningsforeningens hovedanke er, at lokalplanen først gælder over det, man kalder "kote 35" - som svarer til 35 meter over havets overflade. Omregnet til forholdene på Bakken svaret kote 35 til en højde på 24,5 meter.

"Kun forlystelser, som er synlige over kote 35, er omfattet af lokalplanens bestemmelser, og det betyder, at man indtil kote 35 må bygge lige, som man har lyst til uden, at kommunen kan gøre indsigelse. Al reguleringen bortfalder således, hvis man ikke bygger over kote 35, og det er i strid med kommuneplanen," siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen, til Det Grønne Område:

"Bakken kan fuldstændigt ændre karakter og kan miste de kvaliteter, man har. Man kan bygge store bygninger, så man ikke kan se ind i Bakken og heller ikke opleve naturen udenfor, når man står derinde. Kommunen har ingen indflydelse overhovedet. Kommunen mister sin indflydelse. Det er helt klart i strid med planloven. Det er et friluftsområde med særlig krav til at sikre de omkringliggende kvaliteter, og det er at røvrende folk, hvis man siger, at man tager hensyn til, hvordan det opleves fra det omkringliggende landskab - og man så undlader at sige, at det kun er det, der er over 24,5 meter højt, som man tager hensyn til. Det er bondefange folk," siger han.

"At undlade at sige, at det kun er det, der er over 24,5 meter højt, som man tager hensyn til, er bondefange folk," siger naturfredningsforeningens formand, Hans Nielsen. Foto: Lars Schmidt

Naturfredningsforeningen har skrevet en lang indsigelse, som man ikke føler sig hørt i. Inden den pludselige vedtagelse af lokalplanen i torsdags sagde Hans Nielsen til Det Grønne Område:

"Hvis ikke vores indvendinger imødekommes, ryger sagen i Planklagenævnet for at få den erklæret ugyldigt dér. Forestil dig, hvis man gjorde det nede i Lyngby og kun havde lokalplanbestemmelser fra femte sal og op. Det ville være helt utænkeligt."

Fortsat restriktiv

"Der er lidt for meget meget "Professor Tribini" over naturfredningsforeningens anklage. Det er fortsat verdens mest restriktive lokalplan, og det skal den også være," fastslår formanden for byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S):

"Vi tillader kun ét sted højere forlystelser, og det er i hjørnet ved Vikingeskibet. Miljørapporten konkluderer, at højere forlystelser op til til kote 44 eller 50 langt overvejende vil være synlige fra Klampenborg Galopbane og meget lidt synlige fra skoven eller boligbebyggelserne i Gentofte."

Simon Pihl Sørensen afviser, at kommunen har fraskrevet sig retten til at regulere byggeri på Bakken, som er under 24,5 meter højt, under kote 35, som naturfredningsforeningen påstår.

At sige, at vi undlader at sige noget, er ikke bare forkert, men er også lige lovlig kækt, og det sømmer sig ikke for Danmarks Naturfredningsforening,

At sige, at vi undlader at sige noget, er ikke bare forkert, men er også lige lovlig kækt, og det sømmer sig ikke for Danmarks Naturfredningsforening," siger Simon Pihl Sørensen (S). Foto: Lars Schmidt

"Det har vi ikke. Der skal søges om godkendelse til byggeri. Men det er rigtigt, at man godt kan opføre forlystelser, som holder sig inden for skovtoppene. Men selvfølgelig kan vi blande os i det. Der skal søges om byggetilladelse i enkeltstårende tilfælde. Blandt andet fik vi lavet Tornadoen om," siger han:

"Det her handler jo også om at finde en balance, så Bakken kan overleve i en sindsdsyg konkurrence. En af konkurrencefordelene for Bakken er jo, at Bakken ser ud, som Bakken gør. Bakken skal ligne det, Bakken er. Det er et klondyke, som emmer af resterne af gøgleri. Men det er også, at det ligger ude i Dyrehaven, så når man kommer ud til Dyrehaven, skal man have en fornemmelse af, at der er en skov," fastslår han.

Simon Pihl Sørensen er forarget over, at Hans Nielsen beskylder kommunen for at bondefange borgerne ved at undlade at sige, at det kun er byggeri over 24,5 meter, som kommunen kan regulere:

"Ingen i forvaltningen undlader at sige noget som helst. Bestemmelserne er lagt frem. At sige, at vi undlader at sige noget, er ikke bare forkert, men er også lige lovlig kækt, og det sømmer sig ikke for Danmarks Naturfredningsforening, der i lovgivningen har en særstatus."

Ny samarbejdsmodel

Simon Pihl Sørensen ønsker ikke at bruge mere tid på at diskutere med naturfredningsforeningen. Han vil meget hellere diskutere, hvordan man når frem til et godt samarbejde omkring Bakken.

"Det, der er vigtigt nu, er at finde en ny samarbejdsmodel, og det vil jeg tage initiativ til. Lyngby-Taarbæk, Gentofte, grundejerne, Bakken og skoven skal have mulighed for løbende at drøfte forholdene omkring Bakken. Det er jo ingen hemmelighed, at Gentofte og Lyngby-Taarbæk har haft forskellige holdninger til Bakken," siger han:

"Det er vigtigt, at vi får et dialogforum, hvor vi mødes engang imellem. Ingen er tjent med, at frustrationerne vokser sig store. Det, grundejerne var mest optagede af på borgermødet i forbindelse med lokalplanen, er i virkeligheden trafikken til Bakken. Det er helt klart deres største bekymring og udfordring. Og det er en fælles opgave for begge kommuner, for vi har en fælles interesse i at få det løst så hensigtsmæssigt som muligt."

Viceborgmesteren tager initiativ til det nye dialogforum i starten af 2019.

"Om det skal være borgmestre, udvalgsformænd eller forvaltning, der skal sidde for bordenden, er ikke så vigtigt for mig," siger han.

FAKTA

Kote

  Kote er en betegnelse for antal meter over havets overflade

  I den nye lokalplan gælder bestemmelserne først over kote 35

  På Bakken er laveste kote 10,5. Det er ved Kildesøen

  Trækker man kote 10,5 fra kote 35, finder man frem til, at det byggeri, som lokalplanen gælder for, er byggeri over 24,5 meter

  På Bakken må der i den nye lokalplan bygges op til kote 50. Det vil sige, at man lægger 15 meter oveni de 24,5 meter. Og så når man op til en maksimal byggehøjde på 39,5 meter

FAKTA

Lokalplan 277 for Bakken

Har været i høring 5/9-31/10-2018

Lokalplanens formål er

  at fastholde områdets karakter som forlystelsespark i en lysning i skoven

  at fastlægge forlystelsesparkens grænse i forhold til skoven.

  at sikre, at reguleringen af området bevarer et grønne præg

  at sikre, at området kun anvendes til forlystelser og til funktioner, som er nødvendige for at drive forlystelserne

Publiceret 05 December 2018 10:30