Kommunen havde alligevel ikke lov til at lade Bakken holde åbent til jul, så derfor blev man nødt til at fremrykke vedtagelsen af den nye lokalplan, så julen på Bakken kunne blive reddet.

Kommunen havde alligevel ikke lov til at lade Bakken holde åbent til jul, så derfor blev man nødt til at fremrykke vedtagelsen af den nye lokalplan, så julen på Bakken kunne blive reddet.

Hastevedtagelse af lokalplan reddede julen på Bakken

Kommunalbestyrelsen blev - for at redde juleåbningen af Bakken - nødt til at fremrykke vedtagelsen af den nye lokalplan. For Planklagenævnet havde underkendt kommunens dispensation fra den gamle lokalplan.

Af
Lars Schmidt

BAKKEN Danmarks Naturfredningsforening undrer sig højlydt over, at den nye lokalplan for Bakken torsdag morgen blev vedtaget på et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.

Foreningens formand, Hans Nielsen, finder det både usædvanligt og belejligt for kommunen, at lokalplanen blev vedtaget på et ekstraordinært møde. Men ifølge både byplanudvalgets formand, Simon Pihl Sørensen (S), og centerchef for Miljø og Plan i kommunen, Sidsel Poulsen, var der en helt naturlig årsag til, at man ikke kunne vente med vedtagelsen til et ordinært møde.

Planklagenævnet havde nemlig underkendt kommunens dispensation fra den gamle lokalplan til Bakkens nye åbningstider, og så skulle der handles hurtigt, hvis julen på Bakken skulle reddes.

Underkendelsen betyder reelt, at Bakken faktisk ikke havde lov til at holde åbent i efterårsferien - og heller ikke her til jul. Med vedtagelsen af den nye lokalplan er tilladelsen nu hjemme. Og julen reddet.

Hastet igennem

Hans Nielsen og Danmarks Naturfredningsforening ville gerne have haft en forklaring på, hvorfor sagen skulle behandles ekstraordinært, fortæller han til Det Grønne Område:

"Man kan undre sig over, at lokalplanen er blevet hastet igennem. Der er tre lokalplaner i høring lige nu, men kun én af dem kommer på et ekstraordinært møde i byplan og i kommunalbestyrelsen. Hvad er det, der haster i denne sag? Og desuden fremgår det ikke af dagsordenen, om vores kritik er blevet hørt. Vores kritik er slet ikke nævnt i sagsfremstillingen, selv om det er et helt centralt punkt," siger han:

"Det er meget usædvanligt, og så er det jo også meget belejligt, at Danmarks Naturfredningsforenings kritik ikke er kommet frem i offentligheden."

Havde ikke hjemmel

"Vi havde ikke hjemmel til at træffe vores beslutning om Bakkens nye åbningstider, og derfor blev vi nødt til at godkende lokalplanen på et ekstraordinært møde. Men vi har jo haft en fuld proces med høring og indsigelser," understreger Simon Pihl Sørensen over for Det Grønne Område.

Centerchef Sidsel Poulsen forklarer, at Bakkens åbningstider helt atypisk har været en del af den gamle lokalplan, som nu er udskiftet.

"Dispensationen blev underkendt i Planklagenævnet lige op til Bakkens juleåbent. Derfor rykkede vi vedtagelsen af lokalplanen frem. Den har været i otte ugers høring. Det var for at få ordnede forhold så hurtigt som muligt, at den nye lokalplan blev godkendt på et ekstraordinært møde," forklarer hun - og uddyber:

"På grund af historien og de ankesager, der har været hen over årene, har man tidligere accepteret, at åbningstiden var en integreret del af den gamle lokalplan. Den nye lokalplan indeholder ikke åbningstider, og vi har i stedet for skrevet dem over i miljøgodkendelsen, hvor de hører til."

Publiceret 05 December 2018 11:45