Formanden smiler: Lyngby blandt de bedste til at få folk i arbejde

I den seneste benchmark, hvor jobcentrenes indsats sammenlignes, er Lyngby sprunget fra bund til top - fra nummer 76 til nummer 13. Men antallet af sygemeldte borgere stiger

Af
Lars Schmidt

BESKÆFTIGELSE Både antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er faldet i Lyngby-Taarbæk i en sådan grad, at kommunen er blevet lidt af en tårnspringer i den dugfrisk benchmarking, hvor beskæftigelsesministeriet har sammenlignet alle landets kommuner.

Kommunerne er blevet målt på, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. I 2016 lå Lyngby-Taarbæk Kommune og skrabede bunden på en 76. plads. Året efter, 2017, er kommunen sprunget helt op på 13. pladsen og er dermed en af landets bedste kommuner på området.

Faldet på dagpenge- og kontanthjælpsområdet falder fortsat i 2018 også, viser helt nye tal fra kommunen.

Det glæder formanden for beskæftigelsesudvalget, tidligere borgmester Søren P. Rasmussen (V). Han siger til Det Grønne Område:

"De resultater, vi ser her, er sådan set resultatet af et fantastisk samarbejde i udvalget, hvor vi er enige om de strategier, vi lægger. Samtidig er der en forvaltning, der omsætter vores ambitioner til virkelighed. Vores ambitioner er, at vi skal udnytte de gode tider til at få så mange i beskæftigelse som overhovedet muligt. Det er den bedste hjælp, vi kan give borgerne – ligegyldigt, hvilken situation, de står i."

Sygemeldte borgere

Men hvor det går den rigtige vej med dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, går det modsat med sygemeldte borgere.

"Flere og flere kommer i beskæftigelse, og ledigheden er faldende. Det er en positiv udvikling, men udviklingen har desværre også den kedelige konsekvens, at når beskæftigelsen stiger, stiger antallet af sygemeldte fra job samtidig," siger centerchef Dorte Spangsbo, arbejdsmarkedsområdet, til Det Grønne Område:

"Kommunen er meget opmærksom på denne udvikling og arbejder derfor for en omlægning af indsatsen for sygemeldte til hyppigere og tidligere samtaler ude på virksomhederne. Samtalernes hovedformål er at få afdækket mulighederne for, at den sygemeldte kan komme hurtigst muligt tilbage på arbejde under hensyn til eventuelle skånebehov. De tidlige samtaler betyder, at langt færre mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet – og for virksomhederne betyder det samtidig, at de ikke mister dygtige og kompetente medarbejdere."

"Vores ambition er, at vi skal udnytte de gode tider til at få så mange i beskæftigelse som overhovedet muligt. Det er den bedste hjælp, vi kan give borgerne – ligegyldigt, hvilken situation, de står i," siger formanden for beskæftigelsesudvalget, Søren P. Rasmussen (V). Foto: Lars Schmidt

Indsatser der virker

Det, som har fået Lyngby-Taarbæk til at rykke flot frem i benchmarken, er, at man konsekvent har arbejdet med at få de ledige borgere ud på arbejdsmarkedet - i stedet for på eksempelvis jobsøgningskursus.

"Vi arbejder arbejder konsekvent med formidling af ordinære job eller virksomhedsrettede forløb for alle ledige. Vi ved, at forløb på ”rigtige” virksomheder med ”rigtige” kollegaer er det, der fungerer bedst i forhold til at få ledige ud på arbejdsmarkedet. Borgerne oplever at komme ud og bruge deres kompetencer på en relevant arbejdsplads – i samarbejde med kollegaer og samtidig får de opbygget et netværk, som betyder rigtig meget for deres muligheder for at komme i job," siger Dorte Spangsbo - og fortsætter:

"Derudover arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune med en høj grad af borgerinddragelse i forhold til at planlægge forløb og aktiviteter i tæt samarbejde med borgerne. Det øger borgerens motivation og der er langt større succes med at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse, når de selv har været med til at planlægge deres forløb."

Opkvalificering af ledige

Den næste indsats, kommunens jobcenter går i gang med, er at hjælpe de ledige til at blive kvalificerede til de jobs, som virksomhederne efterspørger arbejdskraft til.

"Der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for områder som eksempelvis bygge/anlæg, IT og servicebranchen. Jobcentret oplever, at flere af de ledige ganske enkelt ikke har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger derfor en mere systematisk opkvalificering af de ledige inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft," fortæller Dorte Spangsbo.

Siden september 2017 er antallet af ledige på dagpenge i Lyngby-Taarbæk Kommune faldet med næsten 100 personer.

Faldet for kontanthjælpsmodtagere har ikke været lige så markant, og der er en mindre stigning for personer på sygedagpenge - fra 421 i september 2017 til 429 i september 2018.

Siden september 2017 er antallet af ledige på dagpenge i Lyngby-Taarbæk Kommune faldet med næsten 100 personer. Faldet for kontanthjælpsmodtagere har ikke været lige så markant, og der er en mindre stigning for personer på sygedagpenge - fra 421 i september 2017 til 429 i september 2018.

Siden september 2017 er antallet af ledige på dagpenge i Lyngby-Taarbæk Kommune faldet med næsten 100 personer. Faldet for kontanthjælpsmodtagere har ikke været lige så markant, og der er en mindre stigning for personer på sygedagpenge - fra 421 i september 2017 til 429 i september 2018.

Publiceret 21 November 2018 11:45

SENESTE TV