Tre plejecentre får bedømmelsen meget tilfredsstillende efter uanmeldte besøg. Virumgård får mindre tilfredsstillende, hvilket møder kritik fra Seniorrådet. Foto: Mostphotos

Tre plejecentre får bedømmelsen meget tilfredsstillende efter uanmeldte besøg. Virumgård får mindre tilfredsstillende, hvilket møder kritik fra Seniorrådet. Foto: Mostphotos

Politisk tilfredshed - men: Seniorrådet er "meget bekymret" efter uanmeldte tilsyn på plejecentre

Mens udvalgsformand er overordnet tilfreds med resultaterne af uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre, forholder Seniorrådet sig mere kritisk

Af
Mikkel Brøgger Petersen

ÆLDRE På forskellige dage tilbage i foråret trådte kontrollanter fra konsulentvirksomheden BDO ind ad døren på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejecentre for at lave uanmeldte tilsyn.

Hvad de så og rapportede tilbage om fra de seks plejecentre står nu at læse i en årsrapport, som er forelagt social- og sundhedsområdet.

Man kan læse følgende: Bredebos, Lystoftebakkens og Gl. Lyngby Statsskoles samlede vurdering er meget tilfredsstillende, som er den næstbedste bedømmelse ud af fem mulige. Solgården og Baunehøj får tilfredsstillende, som ligger lige i midten, og Virumgård får mindre tilfredsstillende, som er den næstdårligste bedømmelse.

Meget bekymret

Seniorrådet finder anledning til at rette en skarp kritik på baggrund af resultaterne, mens formand for social- og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), er tilfreds. Det sidste først:

"Jeg er overordnet tilfreds med den generelle vurdering, som er, at tilsynet overordnet vurderer, at den personlige pleje på de seks plejecentre er af meget tilfredsstillende kvalitet," siger hun til Det Grønne Område.

Anderledes kritisk forholder Seniorrådet sig til resultaterne.

"Seniorrådet er meget bekymret over de mangler, der er konstateret på alle plejecentre. Seniorrådet er tilfreds med, at der gennemføres uanmeldte tilsyn på plejecentrene, og at dette sker to gange om året. Seniorrådet forventer, at der med den nye ledelsesstruktur hurtigt rettes op på de kritiserede forhold," udtaler Seniorrådet, og formand Jørn Gettermann uddyber over for Det Grønne Område, hvad man finder meget bekymrende:

"På Virumgård er der problemer med medicineringen, der bliver talt nedladende til beboerne, plejepersonalet taler åbenlyst nedladende om beboerne, og der er problemer med at respektere borgernes selvbestemmelse og selvstændighed. Det er ting, som bliver beskrevet pænt i rapporten, men det er voldsommere, end det står," siger han.

Til den kritik svarer udvalgsformanden:

"Vi er naturligvis bekymrede, hvis forholdene ikke er i orden. Derfor følger plejecentrene også anbefalingerne meget nøje for at ændre praksis. Alle skal naturligvis tale ordentligt og respektfuldt til beboerne, hvilket i øvrigt er en del af kommunens værdighedspolitik og et fortsat indsatsområde på alle plejecentre," siger Bodil Kornbek.

For at udbedre manglerne har man blandt andet lavet handleplan for medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation, ligesom sidstnævnte også bliver et særligt fokusområde i det kommende år.

Seniorrådet håber, at flere ledere, som blev anbefalet i en analyse af ældreområdet tidligere på året, afhjælper problemerne.

"De skal gå ind i det daglige og sige, hvordan det skal være. Ved at sætte sig ind i arbejdet, kan man rette op på, hvad man gør som organisation," siger Jørn Gettermann til Det Grønne Område.

Svagt vurderingsgrundlag

Et andet kritikpunkt fra Seniorrådets side er rapportens grundlag.

"Seniorrådet har dog bemærket sig, at der kun tages kontakt til tre beboere i hvert plejecenter. Det havde været en styrke om bedømmelsesgrundlaget havde en større bredde," skriver rådet i sin udtalelse, og Jørn Gettermann uddyber:

"Det er et meget svagt vurderingsgrundlag. Tre personer ud af et helt plejecenter er ikke meget. Statistisk kan man ikke bruge det til noget. Vi mener, at man bør dykke dybere ned i problematikkerne, for man kan ikke stille sig tilfreds med det nuværende bedømmelsesgrundlag."

Bodil Kornbek mener, at grundlaget giver et øjebliksbillede, og man vil i opfølgningen se på, om der er tale om enkeltstående tilfælde eller generelle tendenser. Kommunen er kun forpligtet til at lave tilsyn efter serviceloven, men man gør alligevel mere end det, siger formanden.

Tilsyn har værdi

"Vi har naturligvis valgt også at have tilsyn efter sundhedsloven som supplement til de risikobaserede tilsyn, der foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har vi, fordi vi ser en værdi i tilsyn. De skaber grundlag for at se på egen praksis hos medarbejdere såvel som ledelse, og giver os mulighed for at arbejde med de områder, hvor tilsynet kommer med anbefalinger," siger hun.¨

Tilsynet vurderer i øvrigt, at alle plejecentre er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra 2017.

Publiceret 15 November 2018 19:00