Holmevej 4: Her har Dyremose fået tilladelse til at rive den faldefærdige villa ned. Men han må ikke slå matriklen sammen med de to naboejendomme, som han også ejer. Foto: Lars Schmidt

Holmevej 4: Her har Dyremose fået tilladelse til at rive den faldefærdige villa ned. Men han må ikke slå matriklen sammen med de to naboejendomme, som han også ejer. Foto: Lars Schmidt

Grundejerforening mener at der forskelsbehandles: Lokalplanen gradbøjes for Dyremoses skyld

Den tilladelse, som Henning Dyremose har fået til at rive en villa på en af sine tre grunde i Virum ned, strider mod lokalplanen, siger byplanudvalgets formand. Også grundejerforeningen er kritisk

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

DYREMOSE-SAGEN Det er på ingen måde faldet i god jord, at den tidligere konservative minister, Henning Dyremose, har fået lov til at rive boligen ned på den ene af de tre grunde, han ejer side om side på hjørnet af Holmevej og Ryvej i Virum - lige ud til Kollelev Mose.

I den grundejerforening, som de tre grunde hører til, mener man, at der forskelsbehandles på livet løs. Ja, at lokalplanen gradbøjes for Dyremoses skyld og på den måde efterhånden er helt udvandet.

Politisk set er viceborgmester og formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen, enig.

Tilladelsen, som et flertal bestående af Dyremoses konservative partifæller og et radikalt udvalgsmedlem har meddelt den tidligere minister, strider mod grundprincipperne i lokalplanen, fastslår han.

Dispensationer

"Vi har i vor grundejerforening i mange år kæmpet for, at vi skal bibeholde vores kvarter med det udtryk og den stil, som vi har, så vi ikke har noget, der umotiveret vokser op og forstyrrer billedet. Men når vi bliver spurgt af kommunen om dispensationer i forhold til vores lokalplan for området, lokalplan 64, fører vores indsigelser stort set aldrig til ændringer. Jeg kan kun huske én gang i nyere tid, hvor vi kunne se, at vores indsigelse blev taget til følge," siger formanden for Kollelev Grundejerforening, Tim Larsen, til Det Grønne Område:

"I tilfældet Holmevej 6 (Dyremoses midterste grund, red.) havde vi også meddelt Lyngby-Taarbæk Kommune, at opførelsen af et nyt enfamiliehus med integreret garage ikke var foreneligt med indholdet i lokalplanen, og at der er tale om en meget stor overskridelse af den tilladte bebyggelsesmulighed. Havde det været en anden grundejer, som havde søgt om det samme, havde han nok ikke fået tilladelse til en så omfattende overskridelse af bestemmelserne i lokalplanen."

Forskelsbehandling

Byplanudvalgets formand, Simon Pihl Sørensen (S), som blev stemt ned, da sagen blev politisk behandlet for nylig, siger på spørgsmålet, om der er fundet reel og dokumentérbar forskelsbehandling sted:

"Der er efter min opfattelse meddelt en tilladelse, som klokkeklart strider mod grundprincipperne lokalplanen. Jeg stemte nej. Og det ville jeg gøre over for alle. Retsgrundlaget er ret klart, synes jeg."

Om Henning Dyremose har fået en positiv forskelsbehandling i sagen, svarer Simon Pihl hverken ja eller nej til. Han siger:

"Jeg går ud fra, at flertallet vil give andre samme mulighed. Men så er lokalplanen jo ikke det papir værd, den er skrevet på. Området vil ændre totalt karakter som parcelhusområde. Og nej, jeg synes ikke, at det er i orden, at bruge to grunde som én, når man ikke har fået lov til at slå matriklerne sammen."

Området ændrer karakter

Både grundejerforeningen af udvalgsformanden frygter, at området ved Kollelev Mose nu helt ændrer karakter. Og det er stik imod lokalplanen, fastslår Simon Pihl Sørensen over for Det Grønne Område:

"Grundprincipperne står mejslet i lokalplanen med grunde på 900 m2. Det står med flammeskrift. Det er jo, fordi det er et parcelshusområde, som man har ønsket sig udviklet netop sådan. Hvis alle nu får mulighed for større grunde, så er det ikke længere det samme område. Vi får meget større grunde med færre boliger. Det er klokkeklart i strid med lokalplanen. Men herudover vil andre borgere i hele kommunen, hvor vi har lignende bestemmelser, med føje kunne hævde samme ret. Vi skal jo behandle folk lige," siger han.

Lokalplanen gradbøjes

Grundejerforeningsformand Tim Larsen er enig. Han siger:

"Formålsparagraffen i lokalplanen siger, 'at bebyggelsen udformes og placeres under hensyntagen til det eksisterende miljø'. Denne del af formålsparagraffen kan jo gradbøjes og er allerede blevet det i adskillige tilfælde ved nybyggerier i området, hvorved formålsparagraffen er blevet udvandet. Dette kan man let overbevise sig om ved en rask gåtur i området," siger han og fortsætter:

"Mange andre dispensationsansøgninger har fåret tommelfingeren nedad for langt mindre. Alt afhænger tilsyneladende af, hvem man er, og hvilke forbindelser man har – og det er ikke godt i et retssamfund, selv om det tilsyneladende ikke er i strid med gældende lovbestemmelser for inhabilitet i kommunalbestyrelsen ved denne type dispensationer. Det har vi jo kunnet se i andre af de store sager, der pt. er under opsejling. Selv ved at slå grunde sammen til større en større enhed, som er tilfældet ved Holmevej 6, skal lokalplanens bestemmelser overholdes," understreger han.

Publiceret 06 November 2018 11:45

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.