Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer nu til en række informationsmøder, hvor de orintererer om, hvilke muligheder de private fællesveje har for kommunal vinterbekæmpelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer nu til en række informationsmøder, hvor de orintererer om, hvilke muligheder de private fællesveje har for kommunal vinterbekæmpelse.

Grundejerforening fandt den juridiske løsning i vejsagen

Hjortekær Grundejerforening påpegede allerede i midten af august, at Lyngby-Taarbæk kommune kunne bruge privatvejslovens § 83 til at finde en løsning på vejsagen. Men det blev dengang afvist

Af
Signe Steffensen

I sidste uge vedtog kommunalbestyrelsen en køreplan for, hvordan kommunen igen kan tilbyde vinterbekæmpelse på de private fællesveje.

Måske er det tid til selvransagelse på Lyngby Rådhus. Forvaltningen brugte ifølge formand for Teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap et år på at finde en løsning på vejsagen uden held og Lyngby-Taarbæk borgmester Sofia Osmani har tidligere udtalte, at kommunen forud for opsigelsen havde prøvet alt.

Men i Hjortekær grundejerforening var man ikke imponeret over hverken indsats eller udmeldinger. På det kommunale informationsmøde den 16. august om opsigelsen af serviceaftaler påpeger Jan Steiner, der er medlem, at Hjortekær Grundejerforening, at kommunen stadig kan lave en ordning med henvisning til §83 i Privatvejsloven.

Budskabet på mødet var dog klart. Lyngby-Taarbæk Kommune kunne ikke se nogle alternative modeller, og eneste mulige løsning var, at borgerne måtte forsøge at slå sig sammen og finde en privat leverandør til at løfte opgaven.

På informationsmødet spørger flere grundejere, hvorfor kommunen ikke etablerer en alternativ ordning ved anvendelse af privatvejslovens § 83 eller ved at opklassificere private fællesveje til offentlige veje.

Til det sagde direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Bjarne Holm Markussen,

”at kommunen har undersøgt flere mulige løsninger, herunder en ordning efter privatvejslovens § 83 samt opklassificering til offentlige veje. Det er imidlertid vurderingen, at der ikke er sagligt grundlag for at etablere et alternativ til serviceordningen.”

Men Hjortekær Grundejerforening lod sig ikke spise af med den udmelding. Det fortæller formand Arne Kragelund i foreningens seneste nyhedsbrev.

Oven på mødet efterlyser de blandt medlemmerne juridisk kompetence og Niels Chr. Ellegaard, som er advokat, melder sig og graver yderligere et spadestik dybere.

”Ved et dialogmøde den 10. september afleverer vi et notat udarbejdet af Niels Chr. Ellegaard til forvaltningen og politikerne. I notatet argumenterer vi for, hvorfor vores fortolkning er den rigtige, og at det i øvrigt er Vejdirektoratet – ikke Ankestyrelsen- som er den myndighed, der skal fortolke vejlovgivningen. Vi får aftalt, at notatet sendes af forvaltningen til Vejdirektoratet for en udtalelse. - Vejdirektoratet kommer den 10. oktober til den samme konklusion som os, og det er det, der nu udmønter sig i en genindførelse af en snerydningsordning. - LTK er os bekendt ved at få udarbejdet et lovligt aftalegrundlag, som er tilpasset konklusionen,” skriver Arne Kragelund i nyhedsbrevet.

En del private fællesvej har allerede indgået alternative serviceaftaler, men hvis man endnu ikke har indgået en aftale, så holder Lyngy-Taarbæk Kommune den en række informationsmøder.

Publiceret 06 November 2018 11:45

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.