Søren Bork (billedet) får fremover lettere ved at nyde ferieminder fra sin autistiske søns rejser. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Søren Bork (billedet) får fremover lettere ved at nyde ferieminder fra sin autistiske søns rejser. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Mere livskvalitet på vej: Rejsemuligheder forbedres for beboere på bosteder

Større fleksibilitet fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side med ferieordninger for beboere på bosteder glæder pårørende

Af
Mikkel Brøgger Petersen

FERIE Af ferieminder med sin 42-årige autistiske søn Caspar husker Søren Bork blandt andet turen til London, hvor sønnen fascineredes af Londons undergrund med spillende musikere, af hestegarden i gaderne og af teatrene.

Caspar husker også turen til Gardasøen i Italien og aftenerne, de spiste ude lune sommeraftener under de sydlandske himmelstrøg. Men turene er blevet mere besværlige at arrangere, fordi bureaukrati besværliggør fleksibiliteten i ferieordningerne for beboere på bosteder. Og omkostningerne til ferier er også steget markant, fortæller Søren Bork.

Slå ordninger sammen

Det bøvlede bureaukrati først.

Som beboer på et bosted i Lyngby-Taarbæk Kommune har man mulighed for op til syv dages ferie, som kommunen betaler og stiller pædagoger til rådighed. Kommunen har derudover en tilkøbsordning, som giver beboerne mulighed for at købe pædagogisk ledsagelse.

"Os pårørende har foreslået, at man slår de to ordninger sammen, så de for eksempel tager en chartertur til Italien. De kunne så bruge det, som kommunen vil betale, og så betale differencen selv. Men vi får at vide, at det er vanskeligt. Og det kan godt være, at det er problematisk, men hvis viljen er der, kan det da ikke være så svært," siger Søren Bork.

Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke udtale sig på enkeltsager. Centerchef for Center for Social Indsats, Lone Nygaard, siger dog:

"Tilkøbsordningen skal altid være udgiftsneutral for kommunen. Forvaltningen beregner derfor i hvert enkelt tilfælde de forventede omkostninger for den ønskede ferie. Det kræver, at familien og de pårørende bidrager med tidspunkt, destination for rejsen, aktiviteter og dokumentation for samtlige forventede udgifter. Forvaltningen ser derefter på de lønudgifter, der vil være til den eller de konkrete pædagoger, der skal deltage som pædagogisk bistand på ferien, og hvad det betyder i forhold til overarbejde og tillæg for weekend eller helligdage."

Hun oplyser, at man godt kan kombinere de to ferieordninger.

"Vi har hele tiden vidst, at der skulle forelægge regnskab, men vi har ikke hørt før nu, at man kan kombinere de to ordninger. Vi har fået at vide, at det er vanskeligt, men det er først nu, at det er sagt så klart, at det er muligt, så det er meget glædeligt," siger Søren Bork.

Markant dyrere at rejse

Så er der de stigende priser for at rejse. En ny lov på området, som trådte i kraft 1. januar i år, betyder nemlig, at omkostningerne til tilkøbsordningen er steget betragteligt.

Beboerne skal nemlig ikke længere kun dække omkostninger som løn til medrejsende pædagoger og rejseudgifter som kost, logi, transport og entrebilletter. Nu skal man også dække ansattes tillæg, overarbejde og vikarer, der eventuelt er brug for på bostedet, mens pædagogerne er med ude at rejse.

"Det bliver uforholdsmæssigt dyrt. På en tur til Gardasøen betalte man med de gamle regler 16.000 kroner i snit. Jeg fik en økonomichef til at regne på udgifterne, efter de nye regler trådte i kraft, og det koster nu cirka 30.000 kroner for en lignende tur," siger Søren Bork, som på spørgsmålet, om det desværre ikke er de begrænsninger, man er nødt til at acceptere som borger med autisme, svarer:

"Deres diagnose gør, at de ikke får det samme ud af livet. At give dem fem ugers ferie, som de fleste mennesker har, kunne de nok ikke administrere. Men at give dem en uge et eller andet sted vil betyde enormt meget. Jeg har svært ved at se, hvorfor man ikke kan sørge for, at de får en ordentlig ferie," siger han.

Ebeltoft eller Spanien

Søren Bork har svært ved at forklare sin søn, hvorfor ture til udlandet er så besværlige at arrangere. Og selv om Søren Borks søn har svært ved at sætte ord på de glæder, det giver ham at rejse, er Søren Bork ikke i tvivl om, at det giver sønnen og de andre beboere meget livskvalitet.

"Det vil gavne hans bofæller og ham enormt meget. De er i øjeblikket på tur til Ebeltoft, men det er ikke det samme som at komme til Italien eller Spanien. De kan mærke forskellen med et andet sprog, et andet klima og oplevelser, der er anderledes for dem," siger han.

Med Lyngby-Taarbæk Kommunes udmelding om, at de to ferieordninger nu kan kombineres, åbner det for mulighed for, at Caspar og hans bofæller kan komme på mere eksotiske rejser.

Publiceret 21 October 2018 11:45

SENESTE TV