"Et helt og aldeles uigennemtænkt forslag, som derfor også risikerer at miste støtten fra staten," siger Cyklistforbundets formand, Niels Wellendorf - her ved "Rottefælden". Foto: Lars Schmidt

Cyklistforbundet kritiserer nedbareringen af supercykelstien

Den lokale afdeling af Cyklistforbundet har skrevet protestbrev til kommunalbestyrelsen. Man mener, at det nye forslag supercykelrute, som nu er vedtaget, er uigennemtænkt

Af
Lars Schmidt

I den lokale afdeling af Cyklistforbundet begræder man, at en enig kommunalbestyrelse på sit seneste møde besluttede, at etape 2 af supercykelsti-ruten mod Allerød bliver en skrabet version - og ikke den oprindelige, hvor cyklisterne skulle være kørt langs Lyngby Sø.

"Det er ærgerligt, at gode hensigter på det lange sigt kan ende med at give noget dårligt her og nu," siger en skuffet lokalformand for Cyklistforbundet, Niels Wellendorf, til Det Grønne Område:

"Vi har gennem mange år efterlyst en egentlig cykelstrategi og cykelhandlingsplan, som de fleste andre kommuner har. Med en sådan plan kan man prioritere, hvad der er vigtigst, men også have syn for det lange sigt. Men også at man kan justere, når mulighederne for for eksempel statsstøtte til supercykelstier giver muligheder for at få lavet noget her og nu, som der ellers ikke var penge til."

Protestbrev

Dagen før torsdagens møde i kommunalbestyrelsen sendte Wellendorf på vegne af Cyklistforbundet en protestskrivelse til alle politikerne.

Her beskrev han, hvordan man i forbundet i årevis havde glædet sig til sidste etape af supercykelstien til Allerød.

"Ja, faktisk har vi ventet på en gennemgående cykelrute langs vestsiden af jernbanen uden om de smalle gader i det centrale Lyngby, lige siden vi startede som lokalafdeling i 1981; da der allerede dengang, i regi af Københavns Amt, var planlagt en sådan cykelrute," skriver han - og fortsætter:

"Vi var derfor noget forundrede, da vi tidligere på året så, at der nu var udtrykt tvivl om den for længst godkendte og besluttede stiføring. Vi ville naturligvis gerne have hjulpet med at se på forholdene og finde på gode løsninger. Men har ikke været spurgt."

Cykeltur

Af samme grund inviteret Cyklistforbundet politikere, forvaltning, Naturfredningsforeningen, Supercykelsti-sekretariatet på en cykeltur den sidste dag i august. En tur ad dne oprindelige rute, vel at mærke.

"Bagefter kunne vi så konstatere, at der fra en rådgiver allerede lå nogle vurderinger af alternative stiføringer, som blev forelagt for teknik- og miljøudvalget på deres seneste møde den 19. september," fortæller Niels Wellendorf:

"Til udvalgsmødet havde forvaltningen indstillet, at forbindelsen mellem den nye sti på vestsiden af jernbanen og Kongevejen skete via den længe planlagte nye bro over Fæstningskanalen og Rustenborgvej. Selv om vi i Cyklistforbundet forsat principielt finder, at supercykelstien bør anlægges med den oprindelige linjeføring, altså langs Lyngby Sø, som den mest naturlige stiføring, har vi forståelse for, at naturhensyn også må med i vurderingen af stiføringen. Men det kunne man jo have vurderet på for mange år siden, da kommunen selv foreslog stiføringen," konstaterer han.

Cyklistforbundte kan dog godt acceptere den løsning, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Men man forventer, at cyklister - især mod syd - nok vil fravælge ruten i et vist omfang på grund af den unaturlige omvej via Rustenborgvej.

En anden stiføring

I Cyklistforbundet undrer man sig dog samtidig højlydt over den del af stiføringen, hvor den smalle gangsti "Rottefælden" mellem Gammel Bagsværdvej og Sorgenfrivej vil besværliggøre forholdene for cyklisterne. Forslaget er uigennemtænkt, mener Niels Wellendorf:

"En sådan stiføring har intet med en supercykelsti at gøre. En supercykelsti er en gennemgående cykelrute uden forhindringer som smalle gangtunneler, hvor man ikke må cykle. Det virker, som om der er nogen, der ikke ved, hvad det vil sige at cykle til og fra arbejde. Selv om det er noget, rigtig mange af borgerne i kommunen gør hver eneste dag," siger han:

"Den nu foreslåede stiføring betyder også, at man skal bruge de alt for smalle cykelstier på Jernbanevej, som heller ikke opfylder nogen af kravene til supercykelstier. Eller man skal cykle via en smal træbro og på fliser mellem Sorgenfrivej og Rustenborgvej. Et helt og aldeles uigennemtænkt forslag, som derfor også risikerer at miste støtten fra staten – og dermed også for det allerede udførte i etape 1."

Publiceret 09 October 2018 11:45