Skodsborgdam bliver en del af den nye naturskov

Skodsborgdam bliver en del af den nye naturskov

Møde om Jægersborg Hegn i morgen: Skoven bliver mere vild og naturlig

Naturstyrelsen inviterer på skovtur og fortæller om fremtiden for Jægersborg Hegn og Ravneholmene, som er udpeget til 'anden biodiversitetsskov' og 'urørt skov'

Naturstyrelsen indbyder til et offentligt møde den 9. oktober kl. 17. Her vil styrelsen vil orientere om, hvilke ændringer det vil medføre, at blanddt andet Jægersborg Hegn er udpeget til urørt skov og anden biodiversitetsskov.

”Udpegning som urørt skov og anden biodiversitetsskov betyder, at besøgende i fremtiden kan opleve en vildere natur og samtidig nyde friluftslivet”, fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen.

Skovene er udpeget for at sikre og forbedre biodiversiteten. Formålet med mødet er at informere om vilkår og fremtid for blandt andet Jægersborg Hegn . Selvom skovene er udpeget til urørt skov og anden biodiversitetsskov, så vil der forsat blive fældet træer, men under nogle lempelige vilkår, der sikre naturen.

Mødet vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods ledet af skovfoged Peter Søland og Torben Christiansen og ventes at vare cirka 1,5 time. Input og dialog med deltagerne vil indgå i planlægning af den fremtidige forvaltning.

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige skove i det meste af Danmark. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.

Yderligere oplysninger om mødet kan fås ved henvendelse til Peter Søland Naturstyrelsen på tlf. 40157796 eller mail psl@nst.dk. /peb

Mødetid: 9. oktober kl. 17- kl. 18.30

Mødested: krydset Skodsborgvej/Stampevej

Publiceret 08 October 2018 11:00

SENESTE TV