Et bredt flertal står bag en aftale om Region Hovedstadens budget for 2019 på cirka 40 mia. kroner, hvor blandt andet den kritiserede Sundhedsplatformen får tilført flere millioner. Pressefoto

Et bredt flertal står bag en aftale om Region Hovedstadens budget for 2019 på cirka 40 mia. kroner, hvor blandt andet den kritiserede Sundhedsplatformen får tilført flere millioner. Pressefoto

Budgetaftale for regionen nu på plads

Bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance bag Region Hovedstadens budget for 2019

politik Et bredt flertal af partier har indgået aftale om budgettet for 2019. Dermed er Region Hovedstadens budget på cirka 40 mia. kroner på plads.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig i en pressemeddelse fra Region Hovedstaden over, at et bredt flertal af partierne har underskrevet aftalen.

"Når tilværelsen bliver afbrudt på grund af pludselig sygdom eller en skade er det afgørende, at du kan være tryg i mødet med sundhedsvæsenet - uanset om du har brækket benet til en fodboldkamp, eller om du har svært ved at få livet til at hænge sammen på grund af psykisk sygdom," udtaler hun i pressemeddelelsen.

"Derfor er jeg glad for, at et bredt politisk flertal med denne aftale tager ansvar for at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen," fortsætter Sophie Hæstorp Andersen.

Hjælp til akutområdet

Hun henviser blandt andet til, at de seks forligspartier er enige om at sende 46,3 mio. kroner årligt til akutområdet på hospitalerne. Mere personale og et generelt kompetenceløft til hele akutområdet gavner hele hospitalet - og dermed alle patienter, forklarer Sophie Hæstorp Andersen:

"Når vi afsætter flere penge til mere personale på akutområdet, så kan vi fremadrettet tilbyde hurtigere udredning og behandling allerede i akutmodtagelsen. Det vil aflaste de øvrige afdelinger og kan nedbringe overbelægning," siger hun.

Syv mia. kr. til renovering

Samtidig kan personale og patienter se frem til en massiv investering i renovering af regionens hospitaler. Investeringen lyder på syv mia. kroner, som samtlige partier i regionsrådet blev enige om i august.

Over de næste 10 år skal investeringen skabe mere tidssvarende, effektive og grønne rammer om behandlingen.

Sundhedsplatformen

Allerede i løbet af budgetforhandlingerne indgik forligspartierne en delaftale om Sundhedsplatformen. Formålet er at skabe ro omkring fremtiden for den elektroniske patientjournal, som partierne i aftalen kalder "et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem".

Samtidig anerkender forligspartierne dog kritikken af Sundhedsplatformen og slår fast, at der er behov for at få gennemført forbedringer hurtigst muligt. Derfor sætter de yderligere 18 mio. kroner af til forbedringer oven i de 22 mio. kroner, som allerede i august blev afsat til forbedringer.

Flere penge til psykiatri

Forligspartierne er enige om at friholde psykiatrien for besparelser. Oveni kommer der et varigt beløb på 63 mio. kroner fra og med 2019.

Pengene går blandt andet til at styrke de højt specialiserede tilbud til børn og unge med skizofreni med 1,5 mio. kroner i 2019 og tre mio. kroner fra 2020 og frem. Der sættes også ind med to mio. kroner ekstra i 2019 og fire mio. kroner årligt fra 2020 og frem til at nedbringe brugen af tvang.

Partierne bag budgetaftalen har desuden besluttet at undersøge, hvordan sundhedsvæsenet kan gøre livet nemmere for de mennesker, der lever med flere sygdomme.

Trafik-investeringer

På det regionale udviklingsområde er partierne blandt andet enige om at afsætte 43 mio. kroner til investeringer i lokalbanen i Nordsjælland, hvor infrastrukturen er gammel og slidt. Pengene skal blandt andet investeres i nye spor og stationer.

Pengene til regional udvikling er et særskilt budget og tages ikke fra sundhedsområdet.

Region Hovedstadens samlede budget for 2019 skal 2. behandles på et møde i regionsrådet 25. september 2018.

jesl

Mere fra budgettet

  Hospitalerne har bidraget med besparelser for 198 mio. kroner. Derudover har hospitalerne selv gennemført omprioriteringer for 215,6 mio. kroner.

  Der holdes snor i udgifterne til administration med en fortsat årlig besparelse på 20 mio. kroner på regionens centrale administration.

  Der afsættes en reserve på 100 mio. kroner til uforudsete udgifter i løbet af året.

  Sundhedsplatformen får en saltvandsindsprøjtning på samlet set 40 mio. kroner, der skal gå til en række væsentlige forbedringer.

  Giftlinjen er en landsdækkende ordning, der er drevet af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Her afsættes tre mio. kroner varigt om året til yderligere speciallægedækning.

  Én mio. kroner skal hjælpe Nordsjællands Hospitals ambulatorium for overvægtige børn, så de kan nedbringe ventelister og udvide kapaciteten.

  Over de næste to år afsættes 3,3 mio. kroner til at fremskynde genanvendelsen af plastaffald. Dermed forventer regionen at reducere CO2-udledning med mellem 250 og 500 ton.

  Udviklingen på det velfærds- og sundhedsteknologiske område mstøttes ed to mio. kroner årligt i to år til Copenhagen Health Innovation (CHI).

Publiceret 16 September 2018 11:00