Ekstra høring i forbindelse med budgetforhandlinger

Normalt foretages der kun en høring i forbindelse med budgettet. I år høres brugerne dog en ekstra gang. Høringsfristen er sat til den 20. september kl. 10.00

Af
Signe Steffensen

Det administrative budgetforslag har traditionen tro været i høring og budgetforhandlingerne er i fuld gang. I år har økonomiudvalget imidlertid valgt at tage en pause i forhandlinger, for at høre brugerne om deres mening til de forslag der aktuelt er i spil. Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune på deres hjemmeside.

Og det er noget nyt sammenlignet med de tidligere år, hvor de forslag der kommer til undervejs ikke har været sendt i høring. Af høringsbrevene fremgår det da også, at den ekstra høring er et forsøg på øget inddragelse, der efterfølgende vil blive evalueret. De forskellige forslag, der sendes i høring, kan ses på kommunens hjemmeside og høringsfristen er sat til den 20. september kl. 10.00.

Den korte høringsfrist skyldes, at kommunens budget skal vedtages 4. oktober og inden da behandles i økonomiudvalget den 27. september. Budgetforhandlingerne genoptages den 21. september, når høringsfristen er udløbet.

Det er særligt på skole- samt social- og Sundhedsområdet, der er lagt op til ændringer, men også på Kultur- og Fritid, Teknik og Miljø samt administrationsområdet, er der sendt budgetændringer i høring.

http://www.ltk.dk/budget-2019-22

Se forslagene her

Nedenfor er listen over forslag der sendes i høring. De enkelte forslag kan læses mere detaljeret på kommunens hjemmeside her: http://www.ltk.dk/budget-2019-22

· Øget budget til specialundervisning

· Indkøb af PC’er til skolerne

· Gennemgang af handicapsager – børn

· §11-forløb

· Samarbejde i 4K regi – familiecenteret

· Reduktion af mindre forbrug Gl. Vartov

· Bygningsanalyse dagtilbud

· Løft af budget til sygepleje samt økonomisk og praktisk hjælp

· Omorganisering træningsområdet

· Bortfald af klippekortsordning – plejehjem

· Serviceniveau for diabetespatienter

· Fortsættelse af ældreugen

· Øget egenbetaling kørsel

· Reduktion af budget til ledsagelse af borgere over 67 år

· Hjemmeplejen – udkørsel hjemmefra

· Opkrævning ved afbud af kørsel

· Etablering af social genbrugsbutik

· Budget til analyse af overtagelse af private fællesveje

· Kompetenceudvikling i vej- og park

· Ændring i busruter

· Reduktion i antallet af skraldespande og øget renholdelse

· Iltning af Furesøen

· Merbevilling til kunstgræsbane i Lundtofte

· Fortsættelse af Det Flydende Teater

· Reduktion af PEA tilskud

· Omlægning af kulturaktivitetspuljen

· Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse

· Effektivisering af løn- og personaleadministration

· Åbning af det grønne område ved Friboeshvile

· Renovering af legepladser

Publiceret 15 September 2018 11:30