DEBAT Traceet: Ensidig afvikling af et grønt Lundtoftegårdsvej

Af
Mathias Rosengren

Nøjsomhedsvej 21

Lundtofte

DTU, Hempel, Ferrari og Zleep Hotels er nogle af de første virksomheder og organisationer, som vil bygge massivt i den grønne kile mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej, bedre kendt som Tracéet.

Det er positivt. Det er faktisk fantastisk, at man i området kan tiltrække så mange nye arbejdspladser og store virksomheder. Men, som i al byudvikling, bør der tages et seriøst hensyn til de eksisterende beboers vel og områdets iboende og særlige karakter; og dette er simpelthen ikke tilfældet i de byggeplaner, der foreligger på Tracéet. For byggeplanerne er desværre ensidig afvikling af Tracéets grønne karakter. Ensidig fjernelse af over tusind store træer. Ensidigt knytnæveslag til områdets æstetik og de berørte beboeres livsomgivelser.

Det er som om, at man i Lyngby-Taarbæks byplanudvalg helt har glemt, at der bor utallige familier i almene boligområder vendt ud mod Tracéet, hvis eneste visuelle beskyttelse mod Helsingørmotorvejen faktisk er Tracéets træbælte. Dybest set erstatter man beboernes udsigt til et tæt træbælte med motorvej og massive erhvervsbygninger. Man har glemt, at Traceet, uagtet dets få rekreative muligheder, er en grundsten og en ideel visuel barriere til at få et område, der er placeret så tæt på en motorvej, til fremstå grønt, pænt og beboeligt. Men det glemmer man.

Det sagt, skulle man tro, at jeg er kategorisk imod nybyggeri på Tracéet, men, som påpeget, er det positivt, at der kan komme virksomheder til området. Dét, som jeg er imod, er den sort-hvide tænkning i byplanudvalget og den manglende politiske vilje til kompromiset. Et kompromis, der netop muliggør nybyggeri samt bevaring af træbæltet ud mod Lundtoftegårdsvej i Tracéet, for dette kompromis er øjensynligt muligt. Tag f.eks. Hempels fremtidige byggeri i Tracéet, som beskrevet i den foreliggende Lokalplan 288. Her giver man lov til, at Hempels massive bygninger kan placeres som en mur helt ud til Lundtoftgårdsvej, medens det ubebyggede område af byggefeltet, der skal fremstå grønt jf. lokalplanen, placeres ud mod motorvejen. Dette er komplet absurd.

Hvorfor i al verden placerer man ikke Hempels bygningskroppe så tæt på motorvejen som muligt, og lader det ubebyggede område af byggefeltet placeres ind mod Lundtoftegårdsvej og dermed eventuelt bevare noget af Tracéet allé-agtige træbælte og sikre nærliggende beboeres grønne udsigt. På dette sæt kan man nemlig både bygge og bevare Lundtoftegårdsvejs grønne islæt, til alles gavn. Men flertallet i byplanudvalget vil ikke et sådan kompromis. De vil åbenbart den ensidige afvikling af et grønt Lundtoftegårdsvej. Hvor er den rettidige omhu? Hvor er viljen til at bevare det grønne? Hvor er mådeholdet?

Publiceret 14 September 2018 23:00