Claus Tøndering, Dann Hougaard og Nils Andersen er efterhånde vant til synet af den kommunale markering af rottehullet, der nu har stået der i en årrække.

Claus Tøndering, Dann Hougaard og Nils Andersen er efterhånde vant til synet af den kommunale markering af rottehullet, der nu har stået der i en årrække.

Hjælp vi har rotter og store huller i vejen

Tre beboere på en privat fællesvej i Hjortekær er godt trætte af, at de står med ansvaret for, hvad de mener burde være en kommunal kerneopgave

Af
Signe Steffensen

I køkkenet på Skovvænget 14 sidder tre mænd og undrer sig over vejpolitikken i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dan Hougaard, Nils Andersen og Claus Tøndering er som så mange andre grundejere frustrerede over opsigelsen af serviceaftalen med kommunen, der indebærer, at de nu selv skal finde en løsning på blandt at få ryddet sne på vejen. Men det er egentlig ikke det problem, der fylder mest.

De bor alle på Skovvænget, der er en privat fællesvej, der har set bedre dage. Flere steder er der store huller i vejen og for enden af vejen skærmer en stor kegle fra Lyngby-Taarbæk Kommune for et hul ved siden af en regnvandsbrønd, hvor asfalten er undergravet af rotter. Der har den ifølge Dan Hougaard stået i snart tre år.

”Der har flere gange været nogen ude og sende røg ned i kloakken, og der er ingen tvivl om at der er hul, men der sker ikke noget,” siger Dan Hougaard.

Hvem der skal sørge for at få repareret brønd og vej står hen i det uvisse?

Hullet ved siden af risten i vejen, hvor rotte rhar undermineret asfalten.

Hullet ved siden af risten i vejen, hvor rotte rhar undermineret asfalten.

Risten ligger ud for en hjørnegrunde på vejen, og er i øvrigt ikke den eneste regnvandsbrønd der er i en skidt forfatning på vejen.

Og det kan godt være, at den del af regnvandsbrønden er den enkelte grundejers ansvar, fordi den principielt ligger på privat grund. Men det synes de tre egentlig ikke er rimeligt, for alle på vejen har jo glæde af at få afledt regnvandet.

”Kommunen bør komme og lave det. Det kan ikke være rigtigt, at det er en enkelte grundejers ansvar. Vi andre på vejen har jo heller ingen sanktionsmuligheder,” siger Dan Hougaard.

På en privat fællesvej ejer grundejerne nemlig også halvdelen af vejen ud for deres matrikel. Regnvandsbrøndene ligger derfor på privat grund, så naboerne har ingen ret til at begynde at udbedre skader på andres ejendom.

Dan Hougaard Claus Tøndering har begge henvendt sig til kommune ad flere omgange. De kommer ud og konstaterer, at der ganske rigtigt er et hul i brønden, og at det er noget grundejeren selv skal betale.

Men der sker ikke noget.

De tre frygter efterhånden, at store dele af vejen er undermineret af rotter. Og kan i øvrigt se at de har betalt for rottebekæmpelse, så længe de kan huske.

Kommunen har ekspertisen

Claus Tøndering har ligesom Dan Hougaard boet på vejen i 33 år og han synes, at det er ulogisk, at grundejerne på sådan en lille vej skal stå med ansvaret.

”Jeg spørger bare. Hvem er det, der har ekspertisen? Hvem ved noget om, hvad den rigtige pris er på at få lagt asfalt og hvornår arbejdet er professionelt udført? Og sidst men ikke mindst, hvem er det, der rent juridisk har hjemmel til at inddrive penge fra borgerne?

Det er kommunen. Derfor er det selvfølgelig deres opgave,” siger Claus Tøndering.

”Hvis det stod til mig, så skulle kommune overtage ansvaret for det hele. Kloakker, brønde, vej alting og så skulle vi betale for den service. Det er alt for væsentligt til, at man bare kan lægge det ud til borgerne,” siger Dan Hougaard.

De forstår heller ikke logikken i hvilke veje, der bliver renoveret og hvilke, der ikke gør. Nabovejen Skovbovej har eksempelvis næsten lige fået ny og flot belægning, mens markeringen af rottehullet nu har stået der i flere år. Og de tre håber på, at kommunen vil gribe ind og renovere vej og kloak.

Indtil videre, så har Dan Hougaard selv repareret nogle af de store midt på vejen.

Publiceret 13 September 2018 10:02