Elever fra 0. og 1. klasse får udleveret beholdere til affaldssortering i pilotprojektet på to af Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Pressefoto

Elever fra 0. og 1. klasse får udleveret beholdere til affaldssortering i pilotprojektet på to af Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Pressefoto

Nu skal børn sortere affald på skolerne

I et pilotprojekt på to skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune lærer eleverne om gode vaner og forståelse for affald

miljø Der foregår i dag kun affaldssortering i begrænset omfang på de kommunale skoler og institutioner. Det sker til trods for at kravene om sortering af affald også gælder her på samme måde som for private virksomheder.

Et pilotprojekt på to skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune lærer nu børn at sortere affald. Projektet skal samle erfaringer sammen, inden affaldssortering udbredes til resten af byens skoler og institutioner.

Affaldsspande ikke nok

Erfaringer viser, at succes ikke opnås ved alene at opsætte nye affaldsspande. En stor del af opgaven handler om adfærd, fastlæggelse af ansvar og inddragelse af elever.

Affaldssortering indebærer blandt andet, at genanvendeligt affald som pap, plast og papir skal sorteres særskilt og ikke blandes med det affald, som sendes til forbrænding. Det samme gælder for farligt affald som batterier, elektronik, spraydåser.

"Selvfølgelig skal vi arbejde for, at børn og unge sorterer affald på skolerne. Det handler bl.a. om gode vaner og en forståelse for, at affald også udgør en ressource i hverdagen. Når børnene er med til at gå foran, kan vi forhåbentlig øge bevidstheden om en mere bæredygtig adfærd til gavn for klimaet og miljøet," udtaler formand for teknik- og miljøudvalget Sigurd Agersnap i en pressemeddelelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune. jesl

Fakta om

aluminium

• 400 elevers madpakker med sølvpapir laver aluminiumsaffald svarende til en

cykel hver uge. Det giver ca. 400 kg. aluminium på et skoleår.

• De ni folkeskoler i Lyngby kan lave over 3.500 kg. aluminiumsaffald på et skoleår.

• Produktionen af aluminium er dårlig for miljøet og kræver meget energi. Et kg.

aluminium skaber over 80 kg. affald.

• En skoles aluminiumsaffald laver mere end 22 ton affald pr. år.

• Der udledes kun 3,5 kg. affald pr. kg. genanvendt aluminium, og det bruger kun 5 procent

af energien i forhold til fremstillingen af nyt aluminium.

Fakta om plast

• Der går ca. 2 kg. råolie til 1 kg. plast.

• Danmark bruger mere end 155.000 ton plastemballage pr. år.

• Der findes mere end 1.000 forskellige typer plast.

• Brugt plast, der sorteres og samles ind, kan blive til nye produkter

• Gamle vandflasker kan blive til polyester, der bl.a. kan bruges til tøj og

fleecetæpper. Der skal bruges ca. 15 vandflasker til en trøje.

Fakta om aluminium

• 400 elevers madpakker med sølvpapir laver aluminiumsaffald svarende til en

cykel hver uge. Det giver ca. 400 kg. aluminium på et skoleår.

• De ni folkeskoler i Lyngby kan lave over 3.500 kg. aluminiumsaffald på et skoleår.

• Produktionen af aluminium er dårlig for miljøet og kræver meget energi. Et kg.

aluminium skaber over 80 kg. affald.

• En skoles aluminiumsaffald laver mere end 22 ton affald pr. år.

• Der udledes kun 3,5 kg. affald pr. kg. genanvendt aluminium, og det bruger kun 5 procent

af energien i forhold til fremstillingen af nyt aluminium.

Fakta om plast

• Der går ca. 2 kg. råolie til 1 kg. plast.

• Danmark bruger mere end 155.000 ton plastemballage pr. år.

• Der findes mere end 1.000 forskellige typer plast.

• Brugt plast, der sorteres og samles ind, kan blive til nye produkter

• Gamle vandflasker kan blive til polyester, der bl.a. kan bruges til tøj og

fleecetæpper. Der skal bruges ca. 15 vandflasker til en trøje.

Publiceret 12 September 2018 10:00