Henning Andersen er klar til at udlodde Kongevejen - altså bare skiltet. Foto: Pernille Borenhoff

Henning Andersen er klar til at udlodde Kongevejen - altså bare skiltet. Foto: Pernille Borenhoff

Få fingrene i gamle vejskilte: Hvem vil have en vej?

Kommunen udskifter vejskiltene. Du kan få fingrene i et af de gamle

Af
Pernille Borenhoff

Virumvej, Grønnevej, Hybenvej, Kongevejen og adskillige andre veje primært i Virum og Sorgenfri har fået nye vejskilte. Tilbage i 2017 besluttede kommunalbestyrelsen nemlig, at alle kommunens vejskiltene skulle have et nyt design. Indtil nu er 112 skite blevet udskiftet primært i Virum og Sorgenfri.

Henning Andersen bor i Lyngby. Og han er en meget interesseret i lokalhistorie. Så meget, at han bestyrer facebookgruppen 'Kongens Lyngby i fortid og nutid'.

"Da jeg blev opmærksom på udskiftningen, tænkte jeg, at det da var synd bare at smide skiltene ud. Og derfor henvendte jeg mig til kommunen for at høre, om jeg ikke kunne lave et eller andet sjovt med skiltene, som kom borgerne til gode," fortæller Henning Andersen.

Tanken var, at borgerne kunne erhverve et skilt, og den ide var man med på i kommunen. På den betingelse, at samtlige borgere i Lyngby-Taarbæk kommune fik mulighed for at få fingrene i et skilt.

"Derfor annoncerer vi nu, at vi laver en lodtrækning, hvor alle kan ønske sig et skilt. Vil rigtig mange gerne have Grønnevej, Furesøparkvej eller af de andre veje, så lægger vi ønskerne i en 'hat' og trækker lod," forklarer han.

Der er også oprettet en facebook-side, hvor der løbende informeres om projektet. Siden hedder historiske vejskilte - Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ønske du et skilt, så gør du sådan:

skriv til: historiskevejskilte@gmail.com

Hvornår: senest 20. august

Herefter får vinderne direkte besked om afhentning

Publiceret 18 August 2018 10:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.