Anette Skafte (billedet) vil blandt andet kæmpe for hjemsendelse af flygtninge og migranter, kriminalitetsforebyggelse og et styrket socialområde, hvis Dansk Folkeparti var i kommunalbestyrelsen. Foto: Julie Bülow

Anette Skafte (billedet) vil blandt andet kæmpe for hjemsendelse af flygtninge og migranter, kriminalitetsforebyggelse og et styrket socialområde, hvis Dansk Folkeparti var i kommunalbestyrelsen. Foto: Julie Bülow

Udenfor kommunalbestyrelsen - Dansk Folkeparti: Borgernes vagthund mangler i kommunalbestyrelsen

Dansk Folkepartis stemme mangler i diskussionerne om flygtninge, integration og kriminalitet, siger formand Anette Skafte, der vil forbedre socialområdet

Af
Mikkel Brøgger Petersen

SERIE Set ud fra antallet af personlige stemmer kunne Dansk Folkepartis Anette Skafte være rigtig godt tilfreds med sidste års kommunalvalg. Med sine 439 personlige stemmer fik hun langt flere end en stor del af de lokalpolitikere, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen.

Men demokratiet har talt, og sådan skal det være, siger hun, og det blev altså ikke til en plads i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti.

Hun mener dog ikke, at man kunne have gjort noget anderledes.

"Intet var i valgkampen overladt til tilfældighederne, og vi gjorde alt, hvad vi kunne. Vi var til alle debatter, og folk vidste, hvad vi stod for," siger Anette Skafte.

Men hvis man gjorde alt, hvad man kunne, og vælgerne alligevel valgte Dansk Folkeparti fra, er der så grundlag for Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen.

"Selvfølgelig er der det. Man kan sætte mange scenarier op om, hvem vi skulle være gået sammen med, men valget var så uforudsigeligt. Men med de stemmer, som Dansk Folkeparti fik, så er der en fremtidig plads i kommunalbestyrelsen til os," siger hun.

Godt samarbejde

Selv om det ikke blev til en plads i kommunalbestyrelsen, fortsætter Anette Skafte ufortrødent med at markere sig politisk. Hun kalder sig én af Det Grønne Områdes flittigste læserbrevsskribenter, og det bliver hun ved med at være.

"Jeg vil fortsat skrive læserbreve om det, jeg brænder for, om det, jeg ikke er enig i, og om det, som jeg mener, der skal mere fokus på. Jeg skriver også for at få politikerne til at bryde den tavshed, der altid er mellem to valgm" siger hun.

Den manglende plads i kommunalbestyrelsen betyder dog ikke, at hun ikke er i kontakt med de andre partier.

"Jeg har altid haft et godt samarbejde med de siddende politikere. Jeg kan for eksempel altid gå til Sofia Osmani og drøfte en sag med hende, eller jeg kan tale med SF' Hanne Agersnap om misbrugsområdet, som er et område, hvor vi er enige, så jeg kan sagtens samarbejde med kommunalbestyrelsespolitkerne, selv om vi ikke har en plads," siger hun.

De danske værdier

Det gode samarbejde til trods er der alligevel behov for Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen, mener DF-formanden.

"Borgerne er gået glip af et parti, som tør stå vagt om danske værdier, og som tør tage debatterne om flygtninge, integration og kriminalitet, som de andre partier ikke har det store fokus på," siger hun og påpeger også socialområdet, som et område, hvor borgerne har brug for Dansk Folkeparti.

"Vi vil være borgernes vagthund, så der er fokus på, hvordan man behandler de ældre og de udsatte, så de får den bedst mulige støtte. Det er ikke nok at udstikke visioner, standarder og mål, for hvis det ikke støttes op med et menneskeligt perspektiv, så taber man folk," siger hun og fortsætter:

"På socialområdet har jeg kæmpet meget for unge mennesker, der kæmper med misbrug. Der skal simpelthen meget mere støtte til, for der er simpelthen ikke nok, der får den hjælp, de skal have," siger hun.

Partierne udenfor kommunalbestyrelsen

Sidste års kommunalvalg satte nogle partier uden for døren, mens et nyt er kommet til. Men hvad står partierne for? Og hvad mangler i det politiske landskab, når partierne ikke sidder med til bords på Lyngby Rådhus. Det Grønne Område har talt med partierne. Vi har allerede talt med Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Tre mærkesager for Dansk Folkeparti

Hjemsendelse: "Kommunen skal lægge flere kræfter i at opfordre flygtninge og migranter til at vende hjem til deres hjemland. Vi giver så mange støttemuligheder til at vende hjem, og det er et større aktiv at sende dem hjem end at have dem på forsørgelse i Danmark. Hvis der er mulighed for hjemsendelse, så skal de tage hjem og hjælpe med at bygge deres eget land op."

Flygtninges boligkrav skrottes: "Retskravet om en permanent bolig til flygtninge skal skrottes. Lyngby-Taarbæk Kommune burde have opført pavilloner for flere år siden, så flygtninge kunne bo der, indtil de rejser hjem eller får en bolig gennem venteliste ligesom alle andre. Vi arbejder i stedet for at boligløse danskere får et retskrav på at få en bolig efter senest tre måneder."

Kriminalitetsforebyggelse: "Der skal udarbejdes en indsats mod ungdomskriminalitet, hvor man tværfagligt samarbejder, og man bør nedsætte et udvalg, der sætter projekter på området i gang. Hvis 12-13-årige børn er set købe hash i Lyngby Hovedgade, så burde man da have fanget dem langt tidligere og fået forældrene på banen. Der skal være mulighed for rådgivning og støtte fra sagsbehandlere, socialpædagoger og psykologer. Der skal strammes op."

Publiceret 16 August 2018 11:45

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.