Hans Nielsen (billedet) er gået fra selvudnævnt borgmesterkandidat til menigt medlem af Alternativet pga. hans ageren i valgkampen til kommunalvalget. Han vil dog gøre det hele igen. Foto: Lars Schmidt

Hans Nielsen (billedet) er gået fra selvudnævnt borgmesterkandidat til menigt medlem af Alternativet pga. hans ageren i valgkampen til kommunalvalget. Han vil dog gøre det hele igen. Foto: Lars Schmidt

Hans Nielsen var tæt på at blive ekskluderet - men: Valgkonflikten er fortid i Alternativet

Lige før kommunalvalget kom Alternativets spidskandidater i åben strid med hinanden. Eksklusion af Hans Nielsen blev undgået, og Ditte Greisen flyttede fra kommunen

Af
Mikkel Brøgger Petersen

KONFLIKT Til et arrangement med politiske kandidater til sidste års kommunalvalg hev borgmester Sofia Osmani (K) fat i Ditte Greisen (AL). Borgmesteren ville vide, hvad det var for en bog, Hans Nielsen (AL) var i gang med at udgive.

Ditte Greisen havde ingen idé om, hvad borgmesteren talte om.

Til gengæld kendte hun til sin medkandidats avisudgivelser. Hans Nielsen har ad to omgange udgivet sin egen avis, hvor han blandt andet retter skarp kritik mod navnlig borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S). Ditte Greisen var blevet lovet, at der ikke kom flere aviser fra Hans Nielsens hånd, fortæller hun.

"Jeg blev chokeret, da jeg fandt ud af, hvad det var for en bog," siger Ditte Greisen med henvisning til bogen 'Kampen om Dyrehavegård', som Hans Nielsen udgav lige op til kommunalvalget.

"Jeg stillede op på den præmis, at der ikke kom mere af den slags. Hans sagde, at det ikke var en avis, og at det ikke er ham, der har skrevet den. Men han står bag bogen," siger Ditte Greisen, der som uprøvet politiker spurgte borgmesteren, hvad hun vil gøre i sådan en situation.

"Sofia sagde, at hvis det var et af hendes medlemmer, der opførte sig sådan, så var personen blevet ekskluderet. Vi var nye, så vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre," siger hun.

"Det var infiltrering af borgmesteren i Alternativet. Hun sagde til Alternativet, at de skulle smide mig ud," siger han.

"Jeg kan ikke genkende Hans Nielsens udlægning. Jeg hverken kan eller vil diktere Alternativets strategi, valg af kandidater eller interne samarbejde i valgkampen. Jeg mener imidlertid, at det er helt naturligt at have en dialog med andre partier. I denne sag spurgte Alternativet mig, hvordan jeg ville håndtere en kandidat, der agerede illoyalt og lavede en ubehagelig kampagne i strid med partiets værdier. Jeg har heldigvis aldrig stået i en sådan situation, men gjorde jeg, ville jeg gå efter en eksklusion. Jeg mener ganske enkelt ikke, at man kan have kandidater, der direkte modarbejder partiets værdier og udstukne linje. Og det var det svar, jeg gav Alternativet," siger Sofia Osmani.

Nok er nok

Dagen før kommunalvalget 21. november sidste år skrev Det Grønne Område om splid i Alternativet. Ditte Greisen stod frem for at tage afstand fra de metoder, som Hans Nielsen brugte. Hun henviste blandt andet til den førnævnte bogudgivelse og til Hans Nielsens folderen 'Tænk, hvis jeg blev ny borgmester'.

Men hvad skete der i kølvandet på spliden? Over et halvt år er gået, og Det Grønne Område spørger partiet og de to parter, hvad der siden skete.

Hans Nielsen siger om Ditte Greisens beslutning om at gå til pressen:

"Jeg var chokeret over, at hun kunne finde på at gå til pressen lige inden valget og bag ryggen på mig. Vi kunne have fået en plads i kommunalbestyrelsen, hvis der ikke var kommet den pressemeddelelse, som fremstillede Alternativet som kaos," siger han med henvisning til en pressemeddelelse, hvor de andre medlemmer i det grønne valgforbund - Radikale, SF og Enhedslisten - tog afstand fra Hans Nielsens metoder.

"Gjorde jeg ikke noget, accepterede jeg udgivelsen, og at jeg stod inde for indholdet. Det gjorde jeg på ingen måde. Sagde jeg, at jeg ikke kendte til det, ville jeg fremstå åndssvag. Vi valgte at tie det lidt ihjel, og så proklamerede han, at han ville være borgmester. Det var nok for mig," siger Ditte Greisen. "Alternativets bestyrelse var på det tidspunkt helt ny, og man stod over for en kæmpe opgave med at få sat en valgkamp i gang, så en væsentlig del af konflikten var uerfarenhed," siger Alternativets nye forperson, Erik Wasli.

Eksklusion på tale

Efter kommunalvalget stod Hans Nielsen til at blive ekskluderet, siger han. Og meldte han sig ikke ud af partiet, gjorde Ditte Greisen, fortæller hun.

"Hans meldte sig ud af bestyrelsen, og vi talte om, om vi skulle smide ham helt ud. Men jeg accepterede ham som menigt medlem. Vi smed ham ikke ud, fordi det krævede en omfattende proces, og jeg tænkte 'hvilken skade kan han gøre som menigt medlem'," siger hun.

"Som en konsekvens af konflikterne trak Hans Nielsen sig fra bestyrelsen. Ved hjælp af en konfliktmægler kørte vi en proces, hvor tingene blev diskuteret igennem, og vi har fået lagt en samarbejdsmodel," siger Erik Wasli.

Ditte Greisen nåede aldrig at være en del af konfliktmæglingen, fordi hun fik job i Haderslev. Hun er fortsat medlem af Alternativet.

Når hun kigger tilbage på tiden op til valget, ser hun gerne, at hun havde ignoreret, hvad Hans Nielsen foretog sig.

"Jeg skulle bare have ignoreret Hans' gøre og laden og kørt mit eget løb. Spliden kom til at fylde enormt meget, og min kampagne blev enormt passiv, fordi jeg blev kastet ud i noget, jeg hverken forventede eller brød mig om," siger hun.

Ville gøre det igen

Hans Nielsen fortæller, at han siden valget har været til tre af Alternativets møder. Og at gøre ham til menigt medlem var en "udmærket løsning", da han ingen planer har om igen at være spidskandidat.

Han vil ikke gøre det anderledes under valgkampen, hvis han kunne.

"Der var ikke andre muligheder end den vej, jeg gik. Hvis jeg ikke havde udgivet den bog, havde der ikke været liv i Dyrehavegård-sagen, som der er nu," siger Hans Nielsen med henvisning til, at Ankestyrelsen nu skal se nærmere på sagen.

Selv om han ikke har planer om flere aviser, udelukker han ikke, at der kommer flere.

"Aviserne er udgivet, fordi der har været specielle anledninger. og hvis der kommer en anledning, så kommer der endnu en avis," siger han og fortæller, at Alternativet ikke har pålagt ham restriktioner af nogen art.

"Mine aviser er udgivet af mig som privatperson, og jeg har ligesom alle andre mine demokratiske rettigheder. Også selv om jeg er medlem af et parti," siger han.

"I mæglingsforløbet har vi talt om, at hvis Hans udtaler sig, må han gøre det som privatperson eller som foreningsmedlem. Vil han udtale sig på Alternativets vegne, sker det efter, at det er drøftet med bestyrelsen og mig. Det er vi helt enige om, og det er der intet konfliktfyldt i," siger Erik Wasli, som understreger, at Alternativet respekterer Hans Nielsens kompetencer på en lang række områder, som man gerne vil bruge og drage nytte af.

"Vi skal som parti bearbejde konflikter, så de ikke bliver problemer. Tager man ikke hånd om konflikter, risikerer de at gro fast og blive til problemer, og det vil vi gerne undgå," siger Erik Wasli.

Publiceret 15 August 2018 11:45

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.