#DGO100

#DGO100

Det skal fejres: Det Grønne Område fejrer 100-års fødselsdag i år

Der har været lokalavis i kommunen siden 1918. Det fejrer vi, og festen starter 1. september

Af
Lars Schmidt

RUND DAG For 100 år siden syntes kandidat Laursen, at sognets skatteydere manglede et talerør. Det tog han konsekvensen af og startede Søllerød Tidende i 1918.

Han erklærede avisen uafhængig af politiske partier, og den skulle gennem nyhedsformidling fremme interessen for den smukke område, som den udkom i.

Det Grønne Område er en direkte efterkommer af Søllerød Tidende og kan således i år markere, at der har været lokalavis her i kommunen i 100 år.

Kært barn, mange navne. 50 år efter starten blev Søllerød Tidende til Det Grønne Område. En avis, som har haft mange konkurrenter gennem årene. Den første, store, var Lyngby-Taarbæk Bladet, som blev stiftet i 1929 under navnet Lyngby Tidende.

Virum Posten kom til i 1940'erne, og da Politiken kom til byen, blev Søllerød Tidende og Virum Posten, der havde den fælles titel Det Grønne Område, slået sammen med Lyngby-Taarbæk Bladet.

100-års fødselsdagen kommer ikke til at gå stille af sig, og vi starter i nær fremtid med fejringen.

På den store Liv i Lyngby-dag er Det Grønne Område placeret på selve rådhuspladsen i Lyngby,Torvet, med et stort telt, hvor vi - ud over at arbejde med at dække dagen - præsenterer underholdning med blandt andre Majken & Fjeldtetten.

Senere på efteråret vil vi indbyde til formel reception.

#DGO100

Publiceret 15 August 2018 10:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.