Poul Hedegaard og Anders Lützhøft er begge - sammen med Jørn Moos - medlemmer af styregruppen i Hemingway Club Lyngby, som skal mødes tirsdag i ulige uge i Frivilligcentret. Foto: Lars Schmidt

Poul Hedegaard og Anders Lützhøft er begge - sammen med Jørn Moos - medlemmer af styregruppen i Hemingway Club Lyngby, som skal mødes tirsdag i ulige uge i Frivilligcentret. Foto: Lars Schmidt

Er du pensioneret, mand og over 60:

Ny lokal klub vil hjælpe dig til et godt liv

Nu får Lyngby også sin Hemingway Club, som man har det i Rudersdal, Gentofte, Hørsholm og andre steder. Klubben handler om at give mænd over 60 år indhold i pensionistlivet

Af
Lars Schmidt

MANDELIV Også i Lyngby-Taarbæk er der er en stor gruppe aktive mænd over 60 år, som gerne vil have noget fornuftigt ud af livet, selv om de er gået på pension.

Det mener i hvert fald en lille håndfuld af målgruppen, som tilbage i slutningen af maj i år stiftede en lokal afdeling af den på landsplan hastigt voksende Hemingway Club.

En af initiativtager, Anders Lützhøft, 66 år, forklarer:

"På én generation har vi udvidet gennemsnitslevealderen, så vi nu sidder med en stor gruppe aktive mænd, som gerne vil noget også efter, at de er gået på pension. Som pensionist blev man tidligere ikke set som et fuldbyrdet medlem af samfundet, men som en del af en ældrebyrde. Jeg er holdt op for et år siden, og man sidder og kan mærke, at man har noget energi og noget engagement i sig. Man danner sig meninger, når man læser avisen, men kan ikke rigtigt komme af med dem nogle steder."

Han bliver suppleret af en anden af initiativtagerne, Poul Hedegaard, 74 år:

"Når man bliver ældre, skal alle muskler trænes og holdes i gang endnu mere. Den vigtigste er hjernen, så det er godt at have noget meningsfyldt at tage sig til. Og det er, hvad Hemingway Club Lyngby er: Et netværk for meningsfyldt samvær. Det er sindssygt vigtigt at have et netværk, når man bliver ældre. Ellers sidder man i lænestolen og sygner hen. Hemingway Club Lyngby giver medlemmerne et samvær, hvor man kan diskutere noget meningsfyldt ud fra nogle kvalificerede indlæg. Et samvær, hvor alle er lige. Ingen er for fine til at være med, og det er meget uformelt."

Den tredje initiativtager er tidligere socialudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk, Jørn Moos.

Opstartsmøde

Hemingway Club Lyngby er ikke kommet i gang endnu. Men det er helt med vilje. Først vil man hverve medlemmer - og tilpas mange, så man også vil kunne engagere gode foredragsholdere.

Der er opstartsmøde den 29. august kl 10.00, og første ordinære møde er 11. september kl. kl 9.30. Møderne afholdes i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, ved Hovedbiblioteket, fortæller Poul Hedegaard:

"Lige nu har vi lavet rammerne, og så skal vi have et opstartsmøde. Vi er så langt, at vi kan bede interesserede om at melde sig. Vores budskab er, at interesserede sender en mail på mailadressen og møder op til mødet 11. september. Vi skal have det til at brede sig så hurtigt som muligt. Hvis man skal have en kvalificeret foredragsholder, skal man jo have publikum nok til at give et kvalificeret modspil," siger han:

"Jeg tror, at mange vil dele deres viden og deres erfaring med andre. Det er jo en glæde ved livet at kunne få lov til at fortælle. Det er sådan noget, der kan blomstre i netværket."

"Når man bliver ældre, skal alle muskler trænes og holdes i gang endnu mere. Den vigtigste er hjernen, så det er godt at have noget meningsfyldt at tage sig til," siger Poul Hedegaard. Foto: Lars Schmidt

Det er planen, at Hemingway Club Lyngby har fast møde tirsdage i ulige uger kl. 9.30.

Temaer og efterlysning

Der er allerede flere temaer til møderne på tegnebrædtet. Og så - meget vigtigt - mangler man en person, der kan noget med computere:

"Ja, vi mangler virkelig en IT-kyndig person, der vil være med i styregruppen og være ankermand på IT i Hemingway Club Lyngby," siger Poul Hedegaard.

Han løfter også sløret for nogle af de emner, der kan komme til debat på tirsdagsmøderne:

- En ny rytme i livet: fra aktiv til pensionist

- Tilgivelse og kriminalitet

- Seniorboliger: Hvad sker der i Lyngby-Taarbæk Kommune

- Affaldshåndtering i Lyngby-Taarbæk Kommune

- Fra museumsby til vidensby

- Er der styr på kommuneplanlægningen?

- Hvorfor gik det skævt i SKAT?

- De nye ejendomsvurderinger

- Arveafgifter

- Letbanen

- Finanskrisen

Styregruppen

Styregruppen i Hemingway Club Lyngby består af Jørn Moos, Poul Hedegaard og Anders Lützhøft.

Jørn Moos, 78 år, er pensionerede kriminalinspektør. Han var manden, der opklarede sagen om Blekingegadebanden. Han har også i en periode været medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk - blandt andet som formand for socialudvalget.

Poul Hedegaard, 74 år, er uddannet ingeniør med 30 år i entreprenørbranchen - blandt andet som direktør for Rasmussen & Schiøtz og NCC. Han har også været direktør i Pension Danmarks ejendomsselskab og ejendomsselskabet Finansiel Stabilitet, der blev etableret efter, at Roskilde Bank krakkede.

Anders Lützhøft, 66 år, er jurist og har været vicedirektør i Københavns Skattevæsen, viceskattedirektør i SKAT og lektor på CBS.

En ren interesseklub

Styregruppen understreger, at Hemingway Club Lyngby helt er fri for politiske, religiøse eller kommercielle formål.

Møderne er uformelle, og der er ikke mødepligt.

"Uden de netværk, jeg er med i, er jeg bange for, at jeg ville gå i stå og blive en endnu surere mand, end jeg er i dag," siger Anders Lützhøft. Foto: Lars Schmidt

"Det er en ren interesseklub, så det er ikke noget med, at man skal være med til sociale arrangementer. De mennesker, vi har med at gøre, er meget aktive i forvejen og vil formentlig ikke binde sig til yderligere aktiviteter. Men de vil gerne have fodret hjernen. Selv har jeg 10-12 netværk ved siden af," fortæller Anders Lützhøft:

"Uden dem er jeg bange for, at jeg ville gå i stå og blive en endnu surere mand, end jeg er i dag. Min far var direktør i et forsikringsselskab. Da han blev pensioneret, satte han sig ned. Og blev siddende. Er der ikke et eller andet at engagere sig i, sænker jeg mit åndelige niveau."

"Og så visner du," supplerer Poul Hedegaard:

"Mange har jo et langt liv efter pensionstidspunktet. Det er vigtigt at få noget fornuftigt ud af det. I vores nære omgangskreds har vi en livskvalitetsgruppe, hvor vi rejser sammen, spiser frokost sammen, laver udflugter sammen, får indhold i livet."

Og nej, Hemingway Club har i princippet ikke noget som helst med den amerikanske forfatter Ernest Hemingway at gøre, understreger Poul Hedegaard:

"Klubbens navn bringer associationer om en mand, der var anderledes og aktiv."

Man kan kontakte Hemingway Club Lyngby på email på info.lyngby@hemingwayclub.dk

Publiceret 10 August 2018 00:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.