Mette Schmidt Olsen (billedet) gør status på kultur- og fritidsområdet efter periodens første halve år. Foto: Lars Schmidt

Mette Schmidt Olsen (billedet) gør status på kultur- og fritidsområdet efter periodens første halve år. Foto: Lars Schmidt

Formandsserie - kulturudvalgsformanden: Utålmodighed, kvalitet i kulturoplevelserne og ledige haltider

Arbejdet er i fuld gang med at sikre enestående kulturoplevelser, fortæller formanden for kultur- og fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen (K), selv om byggeloft lægger låg på planer om flere faciliteter

Af
Mikkel Brøgger Petersen

FORMANDSSERIE Du fortalte i starten af året, at de tre største udfordringer på den korte bane er at følge kulturstrategien og idræts- og bevægelsesstrategien helt til dørs, realisere forslagene fra en fremtidsanalyse af biblioteket og finde penge hertil. Hvordan går det med disse udfordringer?

"Arbejdet med kulturstrategien er rigtig godt i gang. Fokus er på enestående kulturoplevelser, aktive kulturdeltagere og levende kulturomgivelser. Her i efteråret bliver der gennemført en kvalitativ undersøgelse af borgernes kulturvaner, - behov og – mønstre, og vi går i direkte dialog med et udvalg af borgere og brugere for at for at identificere kommende målsætninger. Strategien skal godkendes i starten af næste år.

I september måned afholder vi et strategievent, hvor blandt andet idrætsforeningerne bliver inviteret til at drøfte, hvor vi vil hen med vores idræts- og bevægelsesstrategi. Det vil sige, hvor vi vil hen med idrætslivet, hvordan vi kan udvikle vores haller, anlæg og baner, hvordan vi gør vores grønne omgivelser mere inspirerende for bevægelse, og hvad der skal til for at gøre endnu flere borgere aktive.

Jeg er sikker på, at der kommer mange gode input, som vi kan arbejde videre med i udvalget, så strategien bliver både ambitiøs og visionær – og især vedkommende for borgerne. Efter tidsplanen skal strategien sendes i høring og besluttes sidst på året.

Udviklingen af biblioteket tager vi i udvalget fat på i dette efterår, så vi er godt i gang på alle tre områder."

Du fortalte i starten af året, at de tre største udfordringer på den lange bane er udnytte og udvikle kapaciteten på kommunens idrætsanlæg, efterslæb på idrætsfaciliteter og sikring af kulturbygninger som Stadsbiblioteket, Sophienholm og Friboeshvile. Hvad har du konkret gjort for at arbejde med disse løsninger? Hvordan vil du konkret arbejde for at løse disse udfordringer fremover?

Vi arbejder hele tiden med at optimere kapaciteten på kommunens baner og haller. De benyttes heldigvis rigtig meget, og gennem dialog med foreningerne og senest ved – som en forsøgsordning, der gælder udvalgte haller – at introducere en app, hvor man kan booke ledige haltider, søger vi at udnytte tiden bedst muligt. Det er fortsat et stort politisk opmærksomhedspunkt, som jeg også er sikker på, at vores foreninger vil gøre deres for at sikre, at vi ikke glemmer. Faktum er, at vi her og nu har den plads, vi har. En ny hal eller flere boldbaner ville være skønt, men det er ikke let. Vi mangler egnede områder at anlægge faciliteterne på, og vi er underlagt et anlægsloft og en stram økonomi. Så uanset om vi gerne ville, kan vi ikke stampe nye faciliteter op af jorden. I hvert fald ikke på den korte bane.

Bygningsvedligehold og -efterslæb hører under økonomiudvalget. De prioriterer benhårdt i forhold til opgaverne – og igen med tanke på anlægsloftet, som er en udfordring."

Hvad ser du som din største bedrift i de første seks måneder som formand?

"Den største bedrift i de første seks måneder er en fælles bedrift i kultur-og fritidsudvalget. Vi har blandt andet brugt det første halve år til at sikre, at de nye udvalgsmedlemmer har fået indgående kendskab til området, og det har været givet rigtig godt ud."

Hvad havde du håbet, at du havde gjort bedre?

"At vi var kommet længere i vores arbejde med de forskellige strategier. Jeg vil altid gerne have, at tingene går hurtigt. Ting tager bare tid, især strategiarbejde. Og hvis strategierne skal blive relevante og vedkommende for borgerne, skal de inddrages, og så tager det altså bare længere tid – til gengæld bliver det også bedre. Og vi følger i øvrigt tidsplanen – så det er bare mig, der er utålmodig."

Du fortalte, at du efter dine fire år på posten gerne vil have skabt muligheder og rammer for endnu mere kultur og endnu bedre idrætsmuligheder og langt større synlighed og opmærksomhed på kultur- og fritidstilbud. Hvor langt er du i bestræbelserne på dette?

"Det korte svar er, at vi er rigtig godt i gang.

Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået turismeområdet ind under vores udvalg, fordi der er så mange snitflader til kulturområdet. Det giver rigtig god mening, at når vi tænker konkrete indsatser, så dækker vi bredt. Og så oplever jeg klart, at sammenhængen mellem biblioteket og Friboeshvile har bidraget til en større opmærksomhed hos borgerne. Begge steder tilbyder kulturoplevelser og er ikke bare udlån af bøger og opbevaring af støvede gamle dokumenter. De mange aktiviteter og arrangementer har fået mange positive tilbagemeldinger, og der er leveret høj kvalitet.

Vi har hele tiden fokus på mere kultur og bedre idrætsmuligheder, og det indgår i vores drøftelser, hver gang vi berører disse områder. Jeg er helt sikker på, at når vi sætter handlinger på vores strategier, bliver det meget mere synligt for borgerne. Kommunikation er en væsentlig del af det, for vi har allerede i dag så mange fantastiske tilbud. Vi skal finde en måde at få gjort opmærksom på dem. Ikke alle læser jo Det Grønne Område, hvor man ellers kan finde mange informationer om, hvad der foregår rundt om i byen – så hvordan når vi ud til mange flere?"

Formandsserien del II

Et halvt år er gået siden den nye kommunalbestyrelse startede deres politiske arbejde. I foråret talte vi med de seks udvalgsformænd om deres arbejde de kommende fire år, og det er nu tid til at gøre status over den første tid, fortæller hvad der skal ske i den nærmeste fremtid, og hvordan det går med at opfylde deres visioner på langt sigt.

Denne gang er det formand for kultur- og fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen (K). Vi har bragt interview med formand for teknik- og miljøudvalget Sigurd Agersnap (SF) og formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S).

Publiceret 10 August 2018 11:45