Vandmangel er ikke et problem, men Lyngby-Taarbæk Forsyning opfordrer alligevel til at spare på vandet. Foto: Pressefoto

Vandmangel er ikke et problem, men Lyngby-Taarbæk Forsyning opfordrer alligevel til at spare på vandet. Foto: Pressefoto

Vær sparsom med vandet i sommervarmen

Af
Mikkel Brøgger Petersen

VAND Den uhørt gode danske sommer, der har bagt over os siden maj, får Lyngby-Taarbæk Kommune til at påpege, at selv om varmen kræver vand, så vær sparsom med den våde vare.

Direktør for Lyngby-Taarbæk Vandforsyning, Per Plannthin, siger, at man oplever et ekstraordinært merforbrug af vand i disse måneder. Men understreger samtidig, at man ikke skal frygte for vandmangel.

”Vi er forberedte på sådanne situationer, som vi oplever med den nuværende hedebølge. Vi holder løbende kontrol, så vi kan opfylde den forsyningssikkerhed af rent drikkevand, som vores kunder kan forvente i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har derfor tilstrækkeligt vand,” siger Per Plannthin.

”Vi oplever dog, at kunderne i Lyngby-Taarbæk Kommune er meget betænksomme, når der bruges vand. De vil hellere have vand i hanerne end vand i haverne. Og det er en rigtig god og meget positiv tilgang. Lyngby-Taarbæk Forsyning opfordrer derfor kunderne til at fastholde den fine og miljørigtige tilgang til vandforbruget – og takker samtidig borgerne for betænksomheden,” siger han og understreger, at selv om sommeren skulle fortsætte med at være så varm, som den er i øjeblikket, så vil det ingen betydning have for vandet.

"Folk begynder at tage på sommerferie, og det betyder et mindre forbrug af vand," siger han.

Ingen DMS i vandet

Ligesom borgerne ikke skal bekymre sig om nok vand, skal de heller ikke bekymre sig om forurenet vand. For nogle uger siden meddelte HOFOR, at de havde fundet rester af en ny type pesticid, DMS, i drikkevandet fra flere vandværker. Derfor har Lyngby-Taarbæk Forsyning fået testet vandet for samme pesticid, og det er ikke i drikkevandet i Lyngby.

"Da HOFOR fandt DMS i deres drikkevand, fik vi straks taget nogle vandprøver for stoffet. Vores normale laboratorium er endnu ikke certificerede til at teste for DMS, og derfor har vandprøverne været en tur i Tyskland. Der er ikke spor af pesticidet i vores eget drikkevand og heller ikke i det vand, vi importerer fra Sjælsø Vandværk," siger projektleder Kim Dan Jørgensen, der er ansvarlig for drikkevandskvaliteten i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

40 procent af drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune kommer fra Lyngby-Taarbæk Forsynings to vandværker, og de resterende 60 procent kommer fra Sjælsø Vandværk.

Fokus på vandkvaliteten i Lyngby

Miljøstyrelsen har fastsat, hvilke stoffer landets vandforsyninger skal analysere for i drikkevandet. Fra 1. juli 2018 udvides listen over analyserede stoffer i drikkevandsbekendtgørelsen på grund af de seneste fund af pesticider.

Lyngby-Taarbæk Forsyning tester drikkevandet for mere end 40 naturligt forekommende og menneskeskabte stoffer – også for stoffer, der ikke er lovkrav om.

"I Lyngby ligger vores vandboringer fjernt fra landbrugsjord, så der er en del pesticider, vi ikke støder på. Til gengæld borer vi bynært, og der har tidligere været en del forurenende virksomheder i Lyngby. Derfor har vi fokus på stoffer, der kan stamme fra jordforurening, og på de pesticider, der typisk er blevet brugt i parker og i private haver. Vi har derfor et udvidet kontrolprogram for netop disse stoffer, så vi kan sikre drikkevandskvaliteten," fortæller Kim Dan Jørgensen.

Udover at følge testresultaterne tæt, så samarbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning med Region Hovedstadens jordforureningsfolk om at sikre drikkevandskvaliteten.

"Region Hovedstaden er generelt i gang med at kortlægge omfanget af jordforurening en række steder i kommunen. Og på baggrund af deres undersøgelser vurderer vi hele tiden, om der er nye stoffer, som vi skal være ekstra opmærksomme på," forklarer Kim Dan Jørgensen.

Sådan sparer du på vandet

Tag brusebad i stedet for karbad. Et karbad koster nemt 200 liter vand, mens du kun bruger cirka 35 liter med et brusebad.

Køb en sparebruser. Så bruger du kun 6-12 liter vand i minuttet - halvt så meget som en almindelig bruser.

Sluk for vandet, mens du sæber dig ind - og prøv at tage korte bade. Husk eksempelvis at slukke for vandet, mens du børster tænder - det er dyrt og unødvendigt at lade det løbe. Brug i stedet et vandkrus ved tandbørstningen.

Vælg et vandbesparende toilet. Så bruger du kun tre liter på et lille skyl og seks på et stort. Til sammenligning bruger lavtskyllende toiletter 6-9 liter pr. skyl, og ældre toiletter bruger op til 15 liter, hver gang du trækker ud.

Du behøver ikke skylle af, før du fylder opvaskemaskinen - nøjes med at skrabe madrester af.

Klar opvasken i en balje i stedet for under en rindende hane.

Fyld vaske- og opvaskemaskinerne helt op, og brug kortere programmer ved den lavest mulige temperatur. Det sparer både vand og strøm, samtidig med at du slider mindre på maskinerne og skåner miljøet.

Drop forvasken, og spar vand, når du vasker tøj.

Undersøg vand- og elforbruget, når du skal købe ny vaske- eller opvaskemaskine.

Publiceret 19 July 2018 11:30

SENESTE TV