Alle fund er registreret via GPS, så samtlige data kan analyseres på museet.

Alle fund er registreret via GPS, så samtlige data kan analyseres på museet.

Fortiden afdækkes der, hvor fremtidens gymnasium skal ligge

De seneste fire uger har arkæologer og studerende gravet i den stenhårde jord på markerne mellem Trongårdsskolen og Helsingørmotorvejen, hvor det nye H.C.Ørsted Gymnasium skal bygges

Af
Signe Steffensen

HISTORISK I disse uger går arbejdet i gang med at forberede jorden, hvor det nye H.C. Ørsted Gymnasium skal bygges. Men inden arbejdet for alvor går i gang, så fik arkæologerne fra Kroppedal mulighed for at undersøge området. Det foregår ved, at man graver render med 15 meters mellemrum, for at se om der er tydelige spor efter vores forfædre. På arealerne ved Trongården startede det arbejde i maj måned, og det viste sig, at der var noget at komme efter. Derfor bevilgede Slots og Kulturstyrelsen penge til, at man kunne gå videre med udgravningen, og det meste af juni måned har arkæologer og studerende kæmpet med at grave i den tørre jord, for at få afdækket et lille stykke danmarkshistorie.

Det fortæller arkæolog Louise Melchior Rasmussen, der viser rundt på pladsen. Det er sidste dag holdet er i gang, inden de lukker endeligt ned og giver plads til gravemaskinerne.

Det, man har fundet på markerne ved Trongården, er såkaldte stolpehuller, der viser sig som mørke aftegninger i jorden. De vidner om, at der her engang har stået en trækonstruktion, som siden hen er formuldet. For det utrænede øje kan det være svært at visualisere, at den tørre jord gemmer på masser af historier, men for arkæologerne er der tale om et opsigtvækkende fund.

I alt har de fundet spor efter otte langhuse og fire små bygninger fra jernalderen, som alle er blevet registreret og optegnet.

Husene har ikke eksisteret på samme tid, da nogle af dem ligger oveni hinanden.

Et 22 meter langt hus fra yngre jernalder skiller sig dog markant ud fra de andre, idet konstruktionen er betydelig større. Stolpehullerne fra huset måler hele 120 cm i bredden og er 80 cm dybe. Det afspejler et stort, velbygget hus, der formentlig har givet tag over hovedet til en velstillet familie.

”Det er en hustype, som vi ikke har set så mange gange før, så det er selvfølgelig særligt interessant,” siger Louise Melchior Rasmussen

På pladsen er også fundet en del potteskår og spor efter redskaber. Effekter, der nu skal tilbage til Kroppedal, hvor de bliver vasket, sorteret og undersøgt nærmere, så de måske kan være med til at løfte sløret for endnu mere af historien.

”Vi håber jo altid på, at vi finder nogle genstande, der kan være med til at tidsfæste vores fund. Bygningerne her stammer fra perioden omkring den romerske jernalder til den ældre germanske jernalder. Området har været ret unikt, fordi jorden er relativt uberørt, så der har været meget lidt, der har forstyrret området,” siger Louise Melchior Rasmussen.

Men nu er freden forbi. Den 6. juli lukkede udgravningen ned og gjorde klar til at gravemaskinerne kunne rykke ind og rejse nye vægge til fremtidige generationer.

Publiceret 17 July 2018 11:30