Her kan du se de private fællesvej, der indtil nu har været omfattet af serviceaftalen, men som nu skal ud og finde en ny leverandør. Kort Lyngby-Taarbæk Kommune

Her kan du se de private fællesvej, der indtil nu har været omfattet af serviceaftalen, men som nu skal ud og finde en ny leverandør. Kort Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunen er tvunget til at opsige serviceaftele med borgerne

Ankestyrelsen har slået fast, at den kommunale serviceaftale med grundeejerne om blandt andet snerydning er i strid med lovgivningen

Af
Signe Steffensen

PRIVATE FÆLLESVEJE En afgørelse i Ankestyrelsen betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere kan tage penge for at servicere 150 private fællesveje. Med virkning fra 1. november 2018 skal grundejerne nemlig selv sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af rendesten.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap(SF) er ikke i tvivl om, at det i den aktuelle sag er lovgivningen, den er gal med.

”Det her er en principiel afgørelse om, at kommunerne ikke må drive servicevirksomhed, men man må spørge sig selv om det ikke i det her tilfælde giver god mening, at kommunen løser opgaven. Dels fordi mange borgere har oplevet det som en god service, dels fordi det både økonomisk og miljømæssigt giver god mening, at det er det samme fejeblad, der kører rundt og fejer på vejene frem for en masse forskellige udbydere,” siger Sigurd Agersnap.

Samtidig er kommunen også forpligtiget til at sørge for, at vejene er farbare for hjemmehjælp og ambulancer, så såfremt en privat udbyder af den ene eller anden årsag ikke løfter opgaven, så skal Lyngby-Taarbæk Kommune alligevel rykke ud.

Derfor er Sigurd Agersnap nu klar til at rejse sagen på Christiansborg, og han har opbakning fra den resterede del af kommunalbestyrelsen, der har brugt det seneste år på at overveje, hvordan de skulle håndtere Ankestyrelsens beslutning.

Længe undervejs

Sagen startede tilbage i 2013, da en borger i Lyngby-Taarbæk henvendte sig til Ankestyrelsen for at bede dem undersøge om Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale med at ryde sne og feje veje for grundejerne var lovlig, og for godt et år siden faldt afgørelsen.

Ankestyrelsen har afgjort, at kommunen ikke længere må tilbyde grundejere disse serviceordninger og derfor er det nu besluttet, at alle serviceaftalerne mellem kommunen og grundejerne ophører.

Det blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2018 besluttet, da kommunen ikke lovligt kan fortsætte ordningerne.

Sigurd Agersnap, formand for Teknik- og Miljøudvalget siger: "Beslutningen er en nødvendig konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse. Det betyder dog ikke, at kommunalbestyrelsen er enige med Ankestyrelsen. Vi havde helst set, at serviceordningerne kunne fortsætte som hidtil,".

Kommunen har indtil nu tilbudt grundejere på private fællesveje serviceaftaler, hvor kommunen mod betaling på omkring 660 kr. årligt har udført vintervedligeholdelse på kørebanen samt renholdelse af rendesten og rendestensbrønde på vegne af grundejerne.

Med virkning fra 1. november 2018 skal grundejere på private fællesveje selv sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af rendesten, kørebanen (til vejmidten ud for den enkelte ejendom) samt oprensning af rendestensbrønde. Ændringen vil berøre ca. 150 private fællesveje og ca. 2.970 ejendomme.

Informationsmøde

Kommunen inviterer til et informationsmøde 16. august 2018 kl. 17-19 i Idrætsbyen om ophør af serviceaftalerne. På mødet vil kommunen informere de berørte grundejere om baggrunden for den ændrede praksis og konsekvenserne. Derudover vil der blive orienteret om grundejernes forpligtelser og hvordan de kan opfyldes. Tilmelding til mødet kan ske på serviceaftaler@ltk.dk, senest den 10. august 2018

Publiceret 12 July 2018 11:30

SENESTE TV