Dyrehavegård - den kommunale, bortforpagtede gård ved Dyrehaven, hvor der har udspillet sig store dramaer. Borgmesteren håber, at der snart kan sættes punktum i sagen. Foto: Lars Schmidt

Dyrehavegård - den kommunale, bortforpagtede gård ved Dyrehaven, hvor der har udspillet sig store dramaer. Borgmesteren håber, at der snart kan sættes punktum i sagen. Foto: Lars Schmidt

Statsforvaltning og ministerium skal bedømme hele Dyrehavegård-bogen

Sofia Osmani har ikke kun sendt sagen om mangelfulde aktindsigter til vurdering i Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet, men også bogen 'Kampen om Dyrehavegård' og artikler fra Det Grønne Område

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

DYREHAVEGÅRD Borgmester Sofia Osmani har selv forlængst sat punktum i Dyrehavegårdsagen, og man sporer lidt irritation hos hende, når man fortsat ønsker svar på ting i sagen.

Også når man spørger til, om det kun er anklagerne om mangelfuld aktindsigt, som borgmesteren beder Statsforvaltningen kigge på.

"For mit vedkommende satte retssagen (i 2017, red.) punktum for historien om Dyrehavegård. Konklusionen var, at kontrakten blev brudt af forpagter, men at kommunen ikke havde ret til at opsige på den baggrund," siger Sofia Osmani i sit svar til Det Grønne Områdes forespørgsel:

"Alligevel ønsker Det Grønne Område og nogle få borgere fortsat at stille spørgsmål til sagen. Spørgsmål, jeg og forvaltningen for størsteparten har svaret på i retssagen, men som vi nu igen skal bruge tid på. Aktuelt er det aktindsigten - i næste uge er der måske noget andet."

Og dét har borgmesteren nu taget konsekvensen af.

I stedet for kun at indsende sagen om de mangelfulde aktindsigter til Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet har hun indsendt hele Dyrehavegård-bogen, 'Kampen om Dyrehavegård', skrevet af Mette Rosbjerg, sammen med artikler fra Det Grønne Område, hvordan blandt andre professor i statskundskab og forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, udtaler sig yderst kritisk om Lyngby-Taarbæk Kommunes håndtering af sagen.

Nødt til at reagere

“De påstande, som er i bogen, er så voldsomme, at man fra kommunens side er nødt til at reagere, for hvis påstandene er rigtige, så er det en alvorlig sag, som peger i retning af, at Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet bør involveres. Hvis påstandene ikke er korrekte, bør kommunen jo blot tilbagevise påstandene," siger Roger Buch blandt andet til Det Grønne Område.

“Det oplagte vil være, at enten Statsforvaltningen eller Indenrigsministeriet reagerede på sådanne informationer. Det vil være oplagt, at Statsforvaltning eller Indenrigsministeriet vurderer, om og hvem der har overtrådt hvilke regler, og om der skal være nogle sanktioner i forhold til det. Så længe ingen foretager sig noget, er der ingen konsekvenser. Men går Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet ind i sagen, så kan de kritisere kommunen, politikerne og embedsmændene, som ikke har reageret, som de skulle," har Roger Buch tidligere udtalt til Det Grønne Område.

Vil handle på det

Statsforvaltning og ministerium har således nu fået mulighed for at vurdere sagen - både som helhed og i detaljer.

"For at undgå, at forvaltningen og kommunalbestyrelsen igen og igen skal skal bruge energi på en ellers afsluttet sag, har jeg valgt at sende hele Mette Rosbjergs partsindlæg til Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen sammen med artiklerne fra Det Grønne Område, hvor blandt andet Roger Buch udtaler sig," fortæller Sofia Osmani:

"Hvis de på den baggrund mener, at kommunen har handlet forkert, tager vi det til efterretning og handler på det. Men det er også mit håb, at Det Grønne Område og alle andre vil tage svaret til efterretning. Også hvis det fremsendte ikke giver anledning til påtale," siger hun og slutter:

"Ved at sende hele sagen til Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet er det således kort sagt mit håb, at vi kan få sat et punktum, alle vil anerkende - og dermed også, at vi kan bruge vores energi på sager med større betydning for borgerne."

Publiceret 05 July 2018 10:00

SENESTE TV