“Ja, vi støtter helhedsplanen, men vi trænger til, at der også kommer fokus på vores side af sagen,” har butikkernes talsmand, optiker Peter Pico, Sorgenfri Optik, tidligere udtalt til Det Grønne Område. Foto: Lars Schmidt

“Ja, vi støtter helhedsplanen, men vi trænger til, at der også kommer fokus på vores side af sagen,” har butikkernes talsmand, optiker Peter Pico, Sorgenfri Optik, tidligere udtalt til Det Grønne Område. Foto: Lars Schmidt

Butikkerne er enige: Sorgenfri Torv er i dag ikke tidssvarende

De 15 butikker, som i dag udgør butiksmassen på Sorgenfri Torvs nord- og sydside har skrevet et åbent brev til de lokale politikere. Det er påkrævet med en løsning nu, som også tager højde for parkering og kundeflow, mener de

Af
Lars Schmidt

SORGENFRI TORV Der skal ske noget nu på både Nord- og Sydtorvet.

Det er de 15 butikker, som er på torvet i dag, helt enige om. Og det har de skrevet et åbentlig brev til politikerne i kommunalbestyrelsen om.

I brevet understreger man, at butikkerne ikke er helt enige om detaljerne omkring torvets fremtid. Men man er enige om det, der står i brevet.

Og her er ønsket fra butikkerne helt klart og tydeligt: Efter 20 år med diskussioner om forskellige løsninger er tiden inde til at træffe endelige beslutninger for Sorgenfri Torvs fremtid.

"Lad os slå fast, at noget skal ske på både Nord- og Sydtorvet. De eksisterende bygninger er ganske enkelt ikke tidssvarende, og så nytter det ikke at insistere på renoveringer for at fastholde torvets unikke arkitektur. Nogen skal betale for renovering, og nogen vil i denne sag ende med at blive butikkerne og dermed vores kunder," skriver butikkerne i enighed til politikerne.

Et øget flow af kunder

De 15 butikker understreger i brevet, at deres formål med at være på Sorgenfri Torv er at drive forretning.

"Det kræver, at to ting bliver opfyldt," skriver de:

"Mange kunder og rimelige omkostninger. Mange kunder betyder, at en kommende løsning skal skabe et øget flow af mennesker fra boligområderne og stationen til butiksarealet. Kan man få skabt en rute, hvor alle togpassagerer passerer torvets butikker, vil det selvfølgelig være en fordel."

Parkeringen er også et vigtigt omdrejningspunkt for butikkerne på et fremtidigt Sorgenfri Torv:

"Samtidig vil vi se det som en fordel, at bilister, som 'bare lige' skal handle på Hummeltoftevej-niveau, også har mulighed for parkering i gadeniveau, så al parkering ikke trækkes ned i Netto-plan, hvorved kunderne aldrig bevæger sig op i gadeplan."

Tomme lokaler

Et øget kundeflow kommer også ved et mere attraktvt udbud af butikker, foreslår torvets nuværende butikker i brevet til politikerne:

"I øjeblikket ligger der mange tomme kvadratmeter, som indikerer butiksdød, og såfremt der ikke gøres nogete, vil vi med al sandsynlighed opleve flere tomme lokaler og mere tristesse," skriver man:

"Det er svært at få butiksejere til at investere i en forretning, hvor fremtiden er så usikker, som den i øjeblikket er for Sorgenfri Torv. I snart 20 år har forskellige løsninger været diskuteret, så nu må tiden være kommet til endelige beslutninger."

Regningen skal deles

Hvis der skal være økonomi til en god løsning, som fremtidssikrer Sorgenfri Torv, skal der være flere end i dag til at dele regningen, mener butikkerne:

"Det er nødvendigt med flere til at dele regningen. Det får man ved at tilføre nye grupper på et fremtidigt Nordtorv - f.eks. et sundhedshus eller boliger, som det er tænkt i det fremlagte projekt. Ud over flere til at dele regningen vil begge forhold i øvrigt være med til at skabe øget kundeflow, så derfor ser vi positivt på denne model," siger butikkerne om den helhedsløsning, som torvets ejerkreds har præsenteret.

Og butikkerne mener ikke, at Plan B, hvor der kun bygges på Sydtorvet, kan hjælpe dem på nogen måde:

"Den 'lille løsning' med en ny fløj på Sydtorvet vil ikke give et bedre kundeflow - snarere tværtimod. Alle Irmas kunder flyttes til p-pladsen foran Netto, og butikkerne på Nordtorvet kan se frem til en sikker død, og end ikke butikkerne på Hummeltoftevej-niveau vil få glæde af den nye fløj," skriver butikkerne til politikerne i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 04 July 2018 11:00

SENESTE TV