Tre ud af fire kvindelige flygtninge er ikke i arbejde

Omstilling til dansk kultur og et familiemønster, hvor kvinderne er vant til at gå derhjemme, er blandt årsagen til beskæftigelsesniveauet, vurderer politikere

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Af de 150 kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, som 1. januar 2018 boede i Lyngby-Taarbæk Kommune, er 38 i beskæftigelse, hvilket svarer til 25,3 procent. Det viser Lyngby-Taarbæk Kommunes egen opgørelse, som er lavet efter spørgsmål fra næstformand i beskæftigelses- og integrationsudvalget, Karsten Lomholt (K).

Beskæftigelsen blandt mandlige flygtninge er på 44,3 procent.

”Konservative interesser sig for beskæftigelsen blandt kvindelige flygtninge, fordi det er utilfredsstillende, at cirka 75 procent af kvindelige flygtninge ikke er i arbejde. Det er en omvæltning at komme til Danmark og møde dansk kultur. At komme ind på arbejdsmarkedet er den hurtigste vej til forståelse af og anvendelse af det danske sprog, og hvordan ting fungerer i Danmark,” siger han til Det Grønne Område.

”Umiddelbart tænker jeg, at det er mange, der ikke er i beskæftigelse. Vi ved, at tilknytning til arbejdsmarkedet betyder meget for integrationen. Men naturligvis dækker tallene over en hel masse faktorer, som kan gøre det vanskeligt for mange af disse kvinder at komme i arbejde,” siger formand for integrationsrådet og kommunalbestyrelsesmedlem, Gitte Kjær-Westermann (R).

Til sammenligning er 24 procent af Gentofte Kommunes kvindelige flygtninge i arbejde. Tallet i Rudersdal Kommune er 17,6 procent, mens Vallensbæk ligger på 54,2 procent.

Hjem er arbejdet

De vanskeligheder, som kvinderne kan møde på vejen mod arbejdsmarkedet, er ifølge Gitte Kjær-Westermann:

”Disse kvinder kan være udfordrede på deres dansk-kompetencer, relevant og nok uddannelse, og den generelle konkurrence på jobmarkedet. Flygtningekvinderne er typisk vokset op i en kultur, hvor det forventes, at deres arbejde er at tage sig af hjemmet og familien. Det er den arbejdsdeling, familien er vant til og forventer. Det danske samfunds forventninger om, at også kvinder arbejder ude af huset, er ofte en voldsom omvæltning for dem. Det tager tid at vende kultur, ikke kun hos kvinden selv, men også hos hendes eventuelle mand, børn og familie,” siger hun og påpeger, at nogle flygtningekvinder kan være forhindrede i at arbejde grundet sygdom eller traumatisering.

Karsten Lomholt nævner samme udfordringer og tilføjer:

”Mange af kvinderne har svært ved at leve op til forventningerne på det danske arbejdsmarked, hvor det forventes, at man tager ansvar, deltager aktivt i fællesskabet og selvstændigt tilrettelægger sin arbejdsdag. Det kan også være en stor udfordring for kvinderne at skulle bære uniform, for eksempel med eks. korte ærmer, eller arbejde med svinekød,” siger han.

På plejecentret

Jobcenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune fokuserer på at finde job til kvinderne i brancher, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft, og hvor kvinder har mulighed for at træne deres dansk. Jobcenteret har blandt andet indgået en aftale med Plejecenter Lystoftebakken om otte praktikpladser til primært kvindelige flygtninge.

”Jobcentret følger alle forløb meget tæt ugentligt, og arbejdsgiver udarbejder progressionsrapporter for alle kvinderne. Forløbende har alle til formål at motivere og afklare kvinderne i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet,” siger han.

”Alle kvinder har været til et introduktionsforløb, hvor de blandt andet er blevet introduceret til nogle af de fastansatte, der selv har indvandrerbaggrund, og det betyder utrolig meget, at kvinderne bliver præsenteret for nogle rollemodeller, som de kan spejle sig i. Både lederen og souschefen har også indvandrebaggrund, og de kan således nemmere relatere sig til nogle af de udfordringer, som kvinderne kommer med,” siger han.

”Jobcenteret arbejder også på at få flere flygtninge i gang med integrationsuddannelsen,” siger Gitte Kjær-Westermann, som har svært ved at vurdere, om man bør gøre mere for at hæve beskæftigelsesniveauet.

” Forvaltningen mener, det er tilfredsstillende med 25 procent, fordi det er en meget kompliceret målgruppe at arbejde med, som jobcentret har stort fokus på,” siger hun.

Publiceret 01 July 2018 10:00

SENESTE TV