Redaktørens blog:

Fejes problemerne ind under gulvtæppet?

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Tingene er gået totalt i hårdknude på Bostedet Chr. X's Allé, som huser borgere med autisme.

Pårørenderådet har trukket sig fra samarbejdet med både ledelsen og forvaltningen på grund af samarbejdsvanskeligheder, der ifølge rådet ikke kan repareres på.

Ifølge pårørenderådet er man utilfreds med, at der manipuleres med mødereferater, at de autistiske beboere ikke udvikles, at forvaltningen forholder sig for passivt og, at ledelseskulturen er baseret på frygt.

Vi skal ikke gøre os kloge på, hvad der er rigtigt eller forkert i denne sag. Men vi skal forsigtigt gøre opmærksom på, at der er nogle meget svage borgere, som er på vej til at komme alvorligt i klemme her.

Så noget skal der ske. Og det skal ske snart. Helst i går.

Borgmester Sofia Osmani har nu bedt om en redegørelse i sagen. Den ser vi frem til at læse.

Socialudvalgsformand Bodil Kornbek ønsker på baggrund af den kedelige sag på Chr. X's Allé ansat en pårørendevejleder til handicapområdet, lige som man har en lignende funktion på ældreområdet.

Og så har hun bedt sin forvaltning om at indkalde det fratrådte pårørenderåd til møde for at få genetableret samarbejdet og tilliden til ledelsen på bostedet.

Hun skal dog ikke gøre sig de store forhåbninger om, at de stridende parter falder hinanden om halsen.

Over for Det Grønne Område understreger pårørenderådets formand, som tillige er formand for kommunens handicapråd, at pårørenderådet jo netop trak sig, fordi alle muligheder for at reparere på samarbejdet var udtømt.

De stridende parter har givet op. Men skal alligevel selv løse problemerne. Det lugter lidt af konfliktskyhed. Vi tvivler på, at der kommer noget godt ud af sådan et møde. Det trækker alene sagen i langdrag. Og hvem er det lige, at dét går ud over? Ja, rigtigt! De autistiske beboere på bostedet.

Det afgående pårørenderåds beskyldninger mod ledelsen og mod forvaltningen er så alvorlige, at man fra politisk hold ikke bør sidde dem overhørige.

På bostedets hjemmeside kan man læse, at pårørendesamarbejdet er et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet.

Her står der, at forældre og pårørende løbende inddrages i arbejdet med de enkelte beboere. Og der står, at arbejdet med beboerne skal kvalificeres, og i den forbindelse inddrages forældre og pårørende som en ressource.

Det er så ikke den oplevelse, pårørenderådet har haft.

Vi ved ikke, om beskyldningerne har gang på jord. Men sæt nu, at de har? Hvilket mandat har ledelsen og forvaltningen handlet på i samarbejdet med pårørenderådet?

Det må da kunne undersøges meget hurtigt.

Har forvaltningen og ledelsen handlet på mandat fra socialudvalget, så er sagen endnu mere alvorlig. For så har der været tale om en politisk beslutning om, at der ikke skal samarbejdes med de pårørende. Igen: Forudsat at beskyldningerne er rigtige.

Og så skal politikerne stilles til ansvar. Eller mindst af alt: Påtage sig et ansvar og melde klart ud, at man er ligeglade med de pårørende.

Har forvaltningen og ledelsen ikke handlet på et politisk mandat, så peger pilen på forvaltningen og ledelsen af bostedet. Hvilket betyder, at politikerne i socialudvalget aktivt skal forholde sig til, om man ønsker at inddrage de pårørende - og i givet fald: Hvad skal der ske, hvis de pårørende ikke inddrages?

Så i stedet for at bede de stridende parter om selv at løse problemerne, så bør man fra politisk hold skære igennem og involvere sig i den konflikt, som er uholdbar grænsende til det uansvarlige.

Og omvendt: Sæt nu, at beskyldningerne ikke passer?

Manipulation af mødereferater, passivitet, mangel på udvikling af beboerne og 'mangement by fear'. Det er altså rigtig grimme beskyldninger, og der må da sidde mennesker i ledelsen af bostedet og i forvaltningen, som rigtig gerne vil renses.

Også derfor bør man fra politisk hold skære igennem og se at få løst denne beklagelige sag hurtigt og effektivt. Til beboernes bedste. Herfra kunne det godt se ud, om som man forsøger at feje de alvorlige beskyldninger ind under gulvtæppet.

Publiceret 13 June 2018 11:30