Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regerigen om næste års økonomi for kommunerne betyder, at man kan undgå skattestigninger, siger Sofia Osmani (billedet). Arkivfoto

Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regerigen om næste års økonomi for kommunerne betyder, at man kan undgå skattestigninger, siger Sofia Osmani (billedet). Arkivfoto

Borgmester Sofia Osmani om næste års økonomi:

“Bedre end frygtet”

Mens borgmesteren udtrykker forsigtig optimisme over aftalen om næste års økonomi, ser viceborgmesteren kun én udvej på sigt: Skatten skal op

Af
Mikkel Brøgger Petersen

På ganske metaforisk vis maler borgmester Sofia Osmani (K) et billede af udfaldet af forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi næste år, og hvad det betyder for Lyngby-Taarbæk Kommune.

“Helt overordnet ser aftalen ud til at stille os bedre end frygtet. Så der er opklaring og nok også lidt solskin det kommende år. Men træerne vokser ikke ind i himlen - og der er fortsat mørke skyer der truer i horisonten – særligt når kompensationen for udligning udløber i 2021,” siger hun til Det Grønne Område.

Med udligning henviser borgmesteren til den økonomiske kompensation, som økonomi- og indenrigsministeriet stiller kommuner i udsigt i 2019 og 2020 som plaster på såret for den mislykkede reform af udligningsordningen. Lyngby-Taarbæk Kommune får 34,1 mio. kr. i 2019 og 2020.

Skattestigning truer

“Det betyder, at vi kan undgå den skattestigning, jeg ellers ville have set som noget nær uundgåelig. Vi har dog stadig et yderligere tab på udligning på cirka 15 mio. kr. årligt, som vi ikke kompenseres for. Og så har vi en udfordring fra 2021, når kompensationen bortfalder. Jeg håber naturligvis, at der er fundet en permanent og rimelig løsning på udligningen inden. Hvis ikke, ser vi stadig frem mod store besparelser eller højere skat,” siger hun.

Sofia Osmani understreger, at tallene fra den indgåede aftale mellem KL og regeringen først skal regnes igennem, inden man kan sætte kroner og ører på aftalens økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune.

“Aftalen betyder en fortsættelse af en meget stram styring af kommunerne, også af Lyngby-Taarbæk Kommune. Så det er et fællesskab på fortsat smalkost. Og den overgangsordning, der er tilbudt blandt andet Lyngby-Taarbæk Kommune betyder, at vi kan humpe os igennem. Men ikke mere. Og kun i et par år. Vi kommer til at sætte skatten op i denne valgperiode. Ellers kan vi ikke levere,” siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S).

Benhård prioritering

Til Sofia Osmanis bekymring lagde finansminister inden forhandlingerne op til et loft for byggeriet i kommunerne. Det endte dog i stedet med loftet blev løftet.

“For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder det, at vi kan gennemføre de planlagte anlæg, men vi kan stadig ikke lave alle de anlæg, vi kunne ønske os. Vores anlæg lå jo i forvejen højt, og det havde haft store negative konsekvenser, hvis anlægsrammen var blevet reduceret. Nu har den i stedet fået et lille løft, og det er helt klart positivt. Men det ændrer ikke på, at vi stadig skal prioritere benhårdt mellem vores forskellige anlægsønsker,” siger hun.

“På anlægsområdet er aftalen helt utilstrækkelig. Vi kan ikke renovere og følge med udviklingen med den aftale. Det gælder ikke mindst skole- og ældreområdet,” siger Simon Pihl Sørensen.

Kommunernes serviceramme, som fastsætter hvor mange penge, der kan bruges på velfærd, blev også løftet.

“Når servicerammen løftes, øges bloktilskuddet. Og dermed får vi lidt mere luft i økonomien. Løftet er dog givet, fordi man anerkender, at vi i kommunerne er udfordret på en række områder, blandt andet ældreområdet og det specialiserede socialområde. En del af pengene vil derfor dække de meromkostninger, vi allerede nu har. Om der bliver plads til også at igangsætte nye initiativer og løfte servicen, er det derfor for tidligt at sige,” siger Sofia Osmani.

Skatten kommer til at stige i denne valgperiode, ellers kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke levere, siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (billedet). Arkivfoto

Skatten kommer til at stige i denne valgperiode, ellers kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke levere, siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (billedet). Arkivfoto

Publiceret 12 June 2018 10:30

SENESTE TV