Elever på Virum Gymnasium skal fordybe sig i og reflektere over aktuelle etiske dilemmaer. Pressefoto

Elever på Virum Gymnasium skal fordybe sig i og reflektere over aktuelle etiske dilemmaer. Pressefoto

Nyt dannelsesprojekt i gymnasiet

Virum Gymnasium vil skabe livsduelige mennesker med flere synsvinkler

Hvordan klæder man borgere på til at forholde sig kritisk til komplicerede problemstillinger, der gemmer sig bag ord som 'persondatalovgivning' eller 'genteknologi'?

Det gør man ved at tage dannelsesopgaven alvorligt, for eksempel i den måde vi udfolder undervisningen og inddrager eleverne i gymnasiet.

”Hvad gør os til mennesker?” er et nyt undervisningsprojekt målrettet gymnasiet, der netop har til sigte at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne.

Her får gymnasieeleverne som opgave at indgå i en autentisk debat, når de af blandt andre bioetiker Mickey Gjerris præsenteres for en række konkrete problemstillinger, hvor højteknologisk viden kan gøre det muligt at gribe ind i menneskelivet på godt og ondt.

Tanken er at lirke til de store spørgsmål, der ikke afkaster entydige svar og som netop derfor kræver, at eleverne får praktisk erfaring med at kunne deltage myndigt og medansvarlig i en demokratisk debat.

På Virum Gymnasium vil 5-6 klasser i det kommende skoleår fordybe sig i og reflektere over aktuelle etiske dilemmaer. Det er Folkekirkens Skoletjeneste for ungdomsuddannelserne i Kgs. Lyngby og Rudersdal, der har udviklet undervisningsmaterialet.logy

Publiceret 12 June 2018 16:00