Sorgenfri Torvs ejer:

“Nordtorvet er uegnet som butikstorv”

Investeringerne i den del af Sorgenfri Torv, som ligger syd for Hummeltoftevej, kan ikke stå alene. Det hænger ikke sammen kun at bygge på Sydtorvet, siger ejerkredsens repræsentant

Af
Lars Schmidt

Det hænger ikke sammen kun at bygge på den sydlige del af Sorgenfri Torv. Og slet ikke, hvis man ikke kender rammerne for, hvad der skal være på Nordtorvet i fremtiden.

Investeringerne i Sydtorvet kan ikke stå alene.

Det fastholder ejerkredsens talsmand, bestyrelsesformand Lars Mathiesen, Sorgenfri Torv, til Det Grønne Område:

“Man må forstå, at skal vi købe kommunens parkeringsplads, sætte veje og anlæg i stand, inddække Nettos ventilationsanlæg med et nyt grønt tag og etablere en støjsluse til vareindlevering i en ny Irmabutik, som kommunen og borgerne efter en langstrakt dialog og borgerinddragelse ønsker, så er vi samtidig nødsaget til at kende rammerne for det fremtidige Nordtorv,” siger han:

“Vi taler om investeringer i niveauet 70 mio. kroner i Sydtorvet, hvilket ikke kan ske isoleret. Det hænger ikke sammen.”

Læs borgmester Osmanis syn på Sorgenfri Torv her.

Nordtorvet

Nordtorvet er ikke egnet som butikstorv, siger Lars Mathiesen:

“Nordtorvet er efter nutidens krav både konstruktions- og beliggenhedsmæssigt uegnet som butikstorv. Kundestrømmen er for lille - givet de ringe parkeringsforhold, utidssvarende lokaler og dårlige miljøforhold. Butikkerne omsætter for lidt, og når Irma som meddelt flytter, så er der ingen basis være for at drive nogen form for anden butik på Nordtorvet. Jeg opfordrer til at man lytter til butiksejerne. De kender til sagen.”

Læs Bodil Kornbeks (S) ønske om at komme videre med Sorgenfri Torv her.

Vil gerne samarbejde

Lars Mathiesen understreger, at ejerne af Sorgenfri Torv fortsat gerne vil være lydhøre, hvad angår byggeplanerne for torvet.

“Det er svært at pege på andre projektplaner i kommunen, som har været grundigere analyseret end helhedsplanen i Sorgenfri. Borgerinddragelsen har været omfattende, og planerne er modificeret væsentligt i form af mindre byggerier, lavere byggehøjder, grønne tage, inddækning af ventilationsanlæg, støjsluse, færdsels- og trafikreguleringer, krav til arkitektur,” siger han:

“Så ja, der er blevet lyttet, borgerinddragelsen har været betydelig. Det er min opfattelse, at byggeprojektet, som det foreligger i dag, vil kunne blive en kæmpestor gevinst for borgerne og de handlende i Sorgenfri. Og projektet er langtidsholdbart. Men jeg lytter selvfølgelig meget gerne på nye gode forslag og samarbejder gerne, hvis forslagene er realistiske, og målet er at fremtidssikre borgernes indkøbsmuligheder i en levende bymidte med nogle attraktive opholdsmuligheder.”

Irma har bebudet, at man flytter fra Nordtorvet, og det vil betyde, at torvet nærmest vil blive helt affolket. Arkivfoto: Lars Schmidt

Irma har bebudet, at man flytter fra Nordtorvet, og det vil betyde, at torvet nærmest vil blive helt affolket. Arkivfoto: Lars Schmidt

Sydtorvet set fra parkeringspladsen. Ved en samlet helhedsplan opføres der en ny bygning langs banen på Sydtorvet med 1.800 m² butikker i to plan indeholdende en ny Irmabutik i nederste plan. Der fjernes to moduler af eksisterende bebyggelse på Sydtorvet i øverste plan for at skabe åbenhed og trappe/elevator fra Hummeltoftevej til parkeringspladsen (Illustration: DOMUS arkitekter).

Sydtorvet set fra parkeringspladsen. Ved en samlet helhedsplan opføres der en ny bygning langs banen på Sydtorvet med 1.800 m² butikker i to plan indeholdende en ny Irmabutik i nederste plan. Der fjernes to moduler af eksisterende bebyggelse på Sydtorvet i øverste plan for at skabe åbenhed og trappe/elevator fra Hummeltoftevej til parkeringspladsen (Illustration: DOMUS arkitekter).

Nordtorvet set fra krydset Grønnevej-Hummeltoftevej. På Nordtorvet vil der blive bygget ca. 90 nye boliger og ca. 650 m² nye butikker (Illustration: DOMUS arkitekter).

Nordtorvet set fra krydset Grønnevej-Hummeltoftevej. På Nordtorvet vil der blive bygget ca. 90 nye boliger og ca. 650 m² nye butikker (Illustration: DOMUS arkitekter).

Publiceret 29 May 2018 11:45

SENESTE TV