Redaktørens blog:

Kampen om Dyrehavegård fortsætter

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Det Grønne Område går i denne uge i gang med at søge til bunds i et af de mest afgørende kapitler i bogen 'Kampen om Dyrehavegård'.

Et kapitel, som handler om, at kommunen tilbage i 2014 opsagde en del af jorden på Dyrehavegård for, at fire hesteejere stadig kunne få deres heste på fold på gårdens jorder. Og det selv efter, at disse hesteejere var blevet opsagt på Dyrehavegård på grund af uoverensstemmelser med gårdens nye forpagter.

I bogen fyger det med beskyldninger om utidig indblanding fra borgmesterens side og om udlevering af mangelfulde aktindsigter.

Passer beskyldningerne i bogen, er det en sag for Statsforvaltningen eller Indenrigsministeriet at vurdere, om love og regler er overtrådt - og om der skal indføres sanktioner.

Sådan vurderer kommunalforsker Roger Buch kapitlet i bogen. Og han holder fast i sin vurdering også efter at have læst borgmester Sofia Osmanis svar på Det Grønne Områdes spørgsmål i sagen.

Og efter at Det Grønne Område har bedt hende kigge på sagen, kommer Sofia Osmani nu frem til samme konklusion som kommunalforskeren. Hun vil derfor bede Statsforvaltningen om at gennemgå den del af sagen, som handler om mangelfuld udlevering af aktindsigt.

Det er godt, at der nu kommer en uvildig vurdering af - godt nok kun mindre dele af - Dyrehavegårdsagen.

Sagen har i mange år været en betændt byld og har været med til at øge de dybe, politiske kløfter i kommunen.

Dyrehavegårdsagen har været den krigsskueplads, hvor Konservative og Venstre har udkæmpet den kamp, der begyndte, da Søren P. Rasmussen med Socialdemokratiets hjælp i 11. time stjal borgmesterposten fra Konservative tilbage i 2009.

Den almindelige holdning i det politiske liv i kommunen er, at Konservative - tankevækkende nok også med hjælp fra Socialdemokratiet - brugte Dyrehavegårdsagen til at straffe Venstre.

For Venstre satte forpagtningen af Dyrehavegård i udbud, og det kostede en konservativ støtte forpagtningen af gården, da en bonde udefra vandt forpagtningen i 2013.

Den nye forpagter er i dag halvvejs i sin 10-årige forpagtningsperiode. Og han er en mærket mand, for han har gennem hele første halvdel af sin forpagtningsperiode ikke uden omkostninger måtte kæmpe en kamp mod toneangivende politikere og embedsmænd om at få lov til at blive ved med at forpagte Dyrehavegård.

Kommunen har forsøgt at smide ham ud. Så hårdhændet, at det endte i en retssag, hvor forpagteren fik rettens opbakning til at blive på gården.

Forpagteren har mistet mange penge på kampen om Dyrehavegård. Men kommunen vil ikke give ham erstatning. Derfor går han nu rettens vej for at få det, som han mener, tilkommer ham. Og derfor skriver vi igen om sagen.

Dyrehavegårdsagen er dog så omfattende og kompliceret, at vi her på Det Grønne Område hverken kan eller vil drage konklusioner.

Bogen 'Kampen om Dyrehavegård' er ét langt partsindlæg, der ikke bestiller andet end at drage konklusioner på baggrund af en ensidig sagsfremstilling.

Dén mission begiver vi os ikke ud på. De centrale aktører i sagen - her borgmesteren, viceborgmesteren og en tidligere direktør - er blevet hørt af Det Grønne Område. For vores hensigt har været at belyse et forløb i en sag, som i hele sin grundessens handler om, hvor langt en kommune kan tillade sig at gå over for en borger og virksomhed.

Sagen handler om borgerrettigheder. I bund og grund handler den om den lille mands kamp mod det store system, der består af instanser, medarbejdere, topembedsmænd og politikere, som har masser af ressourcer at kæmpe med.

Hvor langt må en kommune gå for at få en sag igennem over for en enkelt borger eller virksomhed? Det er det helt afgørende spørgsmål, som Dyrehavegårdsagen rejser. Det er derfor, den er så vigtig at skrive om. Det er derfor, den er så vigtig at forholde sig til.

Og derfor er det godt, at man på borgmesterkontoret nu ser det rimelige i at få en uvildig instans til at undersøge - godt nok kun en enkelt lillebitte del af - sagen. Hvorfor ikke hele sagen?

Publiceret 16 May 2018 11:45