Bogen ’Kampen om Dyrehavegård’ dokumenterer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke havde ret til at opsige dele af Dyrehavegårds jord for at tildele det til private hesteejere, vurderer forsker Roger Buch (billedet). Arkivfoto

Bogen ’Kampen om Dyrehavegård’ dokumenterer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke havde ret til at opsige dele af Dyrehavegårds jord for at tildele det til private hesteejere, vurderer forsker Roger Buch (billedet). Arkivfoto

Dyrehavegård - kommunalforsker:

Kommunen bør handle på så voldsomme påstande

Passer beskyldningerne om, at kommunalbestyrelsen uvidende blev præsenteret for ulovligt forslag, er det en sag for Statsforvaltningen eller Indenrigsministeriet, vurderer kommunalforskeren Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Én ting, som Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan gøre i kølvandet på udgivelsen af 'Kampen om Dyrehavegård', er at gøre ingenting. Det siger kommunalforsker Roger Buch til Det Grønne Område.

Og ingenting har man nu gjort i cirka et halvt år siden bogens udgivelse i november sidste år.

Det Grønne Område har fået Roger Buch til at se nærmere på de sider af bogen, som handler om opsigelse af jord på Dyrehavegård for at give til fire private hesteejere. Han har også læst svar fra borgmester Sofia Osmani (K), tidligere direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Ulla Agerskov, og forvaltningen.

Læs her, hvad borgmester Sofia Osmani har svaret på Det Grønne Områdes spørgsmål i sagen

Roger Buch understreger, at han forholder sig til de påstande, som han er blevet forelagt. På baggrund af det siger han:

“De påstande, som er i bogen, er så voldsomme, at man fra kommunens side er nødt til at reagere, for hvis påstandene er rigtige, så er det en alvorlig sag, som peger i retning af, at Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet bør involveres. Hvis påstandene ikke er korrekte, bør kommunen jo blot tilbagevise påstandene.”

Fiflet med aktindsigt

Roger Buch nævner to påstande fra bogen, som han ser som kritisable: At der er fiflet med aktindsigt, og at kommunalbestyrelsen blev præsenteret for et ulovligt forslag.

Først aktindsigten:

“Som myndighed bør kommunen reagere, når der kommer anklager om, at problematiske akter ikke fremsendes ved begæring om aktindsigt, og kommunen bør afvise og dokumentere, at man ikke har sorteret i akterne,” vurderer Roger Buch og tilføjer:

“Man har handlet i strid med forvaltningsloven og offentlighedsloven, fordi man har sorteret i akterne i forbindelse med anmodning om aktindsigt og fjernet for forvaltningen problematiske akter, hvilket er en klar overtrædelse af forvaltningsloven og offentlighedsloven.”

Læs her, hvad tidligere direktør, Ulla Agerskov, svarer til bogens anklager

Ulovlig beslutning

Lyngby-Taarbæk Kommune bør også reagere på påstanden om, at kommunalbestyrelsen er præsenteret for et ulovligt forslag, siger Roger Buch, som vurderer, at Dyrehavegård-bogen dokumenterer den påstand.

“I forhold til at kommunens egne folk vurderer, at man ikke har juridisk grundlag til at tage den beslutning, som man ønsker, så fremstår bogen som en dokumentation for det. Der er en mail fra direktøren (daværende direktør i kommunen Ulla Agerskov, red.), som skriver det. Som bogen fremstiller det, har direktøren og andre forvaltningschefer vidst, at borgmesteren er ved at træffe en ulovlig beslutning,” siger han.

Professor hos Juridisk Institut på Aalborg Universitet, Sten Bønsing, har ikke haft mulighed for at læse det omtalte afsnit i 'Kampen om Dyrehavegård', så Det Grønne Område har bedt ham udtale sig i generelle vendinger.

“Et udvalg eller en kommunalbestyrelse må nok godt tage en sag op, som forvaltningen vurderer bygger på et ulovligt grundlag. I et eller andet omfang, som ikke er helt klarlagt, kan borgmesteren som mødeleder nægte dette, men hvis hun vil, må hun gerne tage det på dagsordenen,” siger han og fortsætter:

“Det skal klart fremgå af en sagsfremstilling, at forvaltningen vurderer, at der ikke er lovhjemmel til at træffe en beslutning. Embedsmænd har pligt til at advare om ulovligeder og skal i øvrigt redegøre så grundigt for sagen som muligt, herunder især hvis der kan være tale om ulovligheder,” siger han.

Roger Buch siger, at Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet med fordel kunne gå ind i sagen for at vurdere, hvad der er op og ned.

“Det oplagte vil være, at enten Statsforvaltningen eller Indenrigsministeriet reagerede på sådanne informationer. Det vil være oplagt, at Statsforvaltning eller Indenrigsministeriet vurderer, om og hvem der har overtrådt hvilke regler, og om der skal være nogle sanktioner i forhold til det,” siger han og giver sin vurdering af, hvad konsekvenserne bør være for forvaltningen:

“Så længe ingen foretager sig noget, er der ingen konsekvenser. Men går Statsforvaltningen og Indenrigsministeriet ind i sagen, så kan de kritisere kommunen, politikerne og embedsmændene, som ikke har reageret, som de skulle,” siger han og tilføjer:

“Nu ender sagen med, at kommunalbestyrelsen ikke går med på forslaget. Derfor har det ikke fået alvorlige konsekvenser, så derfor bliver sanktioner i forhold til det her formentlig begrænsede. Men en fortsat kampagne mod denne forpagter, som ender med en retssag, kan man godt overordnet diskutere, om embedsmænd har bistået eller i det mindste ikke har sagt klart fra i sådan en proces. Det, man kan diskutere, er, om det er en kampagne mod forpagteren, og forvaltningen bidrager til det. Hvis det er det, er der mulighed for, at der er tale om magtfordrejning, og det er strafbart.”

Publiceret 16 May 2018 09:00

SENESTE TV