“En rigtig l...sag”. Det er, hvad tidligere direktør Ulla Agerskov i en email skriver i en til borgmester og kommunaldirektør. Foto:Lars Schmidt

“En rigtig l...sag”. Det er, hvad tidligere direktør Ulla Agerskov i en email skriver i en til borgmester og kommunaldirektør. Foto:Lars Schmidt

Dyrehavegård - bog:

Borgmester trodsede råd fra jurister

Bogen ’Kampen om Dyrehavegård’ retter blandt andet sit fokus på et sagsforløb fra 2014, hvor forvaltningen uretmæssigt opsiger jord på Dyrehavegård for at give den til fire hesteejere. Ifølge bogen hjælper borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon P

Af
Lars Schmidt

I de allerførste måneder af borgmester Sofia Osmanis første borgmesterperiode i 2014 trodsede hun i sin iver efter at hjælpe fire hesteejere til at få en del af Dyrehavegårds jorder afgørende juridiske råd fra embedsmænd i forvaltningen.

Det er i hvert fald den anklage, som kommer frem i bogen 'Kampen om Dyrehavegård' - skrevet af Mette Rosbjerg og udgivet af Hans Nielsen.

Hesteejerne var på grund af kontroverser med den nye forpagter på Dyrehavegård blevet opsagt og skulle finde andre steder at opstalde deres heste.

Og de skulle finde andre steder at sende deres heste på fold både sommer og vinter. Her havde de ifølge bogen udset sig et stykke jord på Dyrehavegård tæt på Hvidegården og et stykke jord i Ermelunden.

Fortørnede hesteejere

I bogen kan man læse, at ideen om netop disse to grunde er fostret af borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon Pihl Sørensen sammen med to af hesteejerne. Det sker på et møde 17. januar 2014 på rådhuset, hvor også direktøren for Ejendoms- og Arealdrift, Ulla Agerskov, deltager.

Ifølge bogen fortæller Osmani og Pihl Sørensen hesteejerne, at opsigelsen af jorderne på Dyrehavegård vil blive effektueret så hurtigt som muligt.

De fortæller, at der vil blive meldt en politisk beslutning ud, og det vil ske allerede i den efterfølgende uge.

Men det sker ikke, for på rådhuset finder man ifølge bogen ud af, at sagen skal behandles politisk i økonomiudvalget, inden det kan komme på tale at opsige jord på Dyrehavegård.

Det bliver hesteejerne fortørnede over og skriver et brev, som er gengivet i bogen.

I dette brev skriver man på vegne af Dyrehavegård Rideklub, at man ikke forstår, at sagen skal behandles politisk, for både borgmester og viceborgmester havde ”gjort klart og tydeligt”, at opsigelsen af jorderne på Dyrehavegård skulle effektueres hurtigst muligt.

Kun til kommunale formål

11. februar 2014 meddeler direktør Ulla Agerskov hesteejerne, at kommunen ifølge ”en nærmere juridisk vurdering” kun kan opsige jord på Dyrehavegård, hvis kommunen selv skal bruge jorden til egne, kommunale forhold.

Og det er en privat hesteejers behov for foldareal ikke, fastslår Ulla Agerskov og oplyser, at det eneste, man kan gøre er at forhandle sig til en frivillig arealafståelse med forpagteren af Dyrehavegård.

Selv om det ifølge bogen juridisk er fastslået, at man ikke kan opsige jord på Dyrehavegård, hvis kommunen ikke selv skal bruge jorden, så blev jorden opsagt dagen den 28. februar 2014.

Og så går islænderfolket fra Dyrehavegård ind i sagen. De står nemlig til at miste græsfolde, hvis opsigelsen står ved magt og beder derfor om aktindsigt i sagen.

“En rigtig l...sag”

To dage efter opsigelsen af jorderne på Dyrehavegård går det op for forvaltningstoppen, at det måske ikke var den bedste idé at udstede den opsigelse.

Ulla Agerskov skriver ifølge bogen 2. marts 2014 til borgmesteren og kommunaldirektøren, at hun tror, at det bliver nødvendigt at trække opsigelsen tilbage.

Dagen efter sender hun ifølge bogen ”aben videre til borgmesteren”. Bogens fortolkning er, at forvaltningsdirektøren fralægger sig ansvaret ved at skrive følgende om opsigelsen til vicekommunaldirektøren: ”… men borgmesteren og ØK gjorde den til en beslutningssag, hvor de gør brug af opsigelsesretten. Uanset vores advarsler. Det kan ØK vel ikke gøre alene, men må forelægge dette for KMB, uanset vi allerede har gjort det. Det er en rigtig l…sag.”

Mangelfuld aktindsigt

Den aktindsigt, som islænderfolket har bedt om hos kommunen, viser sig ifølge bogen at være mangelfuld.

For ifølge akter, som en whistleblower, der var ansat på rådhuset, har lækket, mangler den officielle aktindsigt alt det materiale, der kan bekræfte, at Sofia Osmani, Simon Pihl Sørensen og Ulla Agerskov har lovet fire hesteejere to græsarealer på Dyrehavegård. Dele af dette materiale er optrykt i bogen.

27. marts 2014 vælger Sofia Osmani ifølge bogen at se bort fra advarslerne om, at der ikke er juridisk dækning i opsigelsen af jord på Dyrehavegård. På et møde samme dag i kommunalbestyrelsen foreslår hun, at opsigelsen fastholdes. Men taber. Konservative og Socialdemokratiet minus et enkelt medlem bakker hende op. Men det er kun 9 stemmer. Der er 11 stemmer imod.

Og sagen ender med et brev fra kommunen til forpagteren af Dyrehavegård om, at han kan leje jorden ud, hvis han ønsker det. Det har han ikke ønsket.

Publiceret 16 May 2018 09:00

SENESTE TV